Törökország: az EU reméli, helyreáll az alkotmányos rend

Törökország az Európai Unió kulcsfontosságú partnere. Az EU teljes mértékben támogatja a demokratikusan megválasztott kormányt, az ország intézmény-rendszerét, és a jogállamiságot. Bízunk benne, hogy Törökország alkotmányos rendje mielőbb visszaáll. A 28 tagállammal együttműködve továbbra is figyelemmel követjük a fejleményeket.” 

 

Harmincnyolc kötelezettségszegési eljárás Magarország ellen

Az Európai Bizottság ma hozta nyilvánosságra az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 33. éves jelentést, mely áttekintést ad arról, hogy tavaly az egyes tagállamok milyen teljesítményt nyújtottak az uniós jog alkalmazásának kulcsfontosságú területein, és mik voltak a jogérvényesítési szakpolitika főbb fejleményei. 

A Bizottság hangsúlyozta, hogy elkötelezett az uniós jogszabályok teljes körének, különösen a világviszonylatban legnagyobb, 500 millió polgárt magában foglaló egységes piac hatékony végrehajtása mellett. A belső piaci eredménytábla tanúsága szerint a legtöbb területen sikerült megszüntetni az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását érintő akadályokat.

A Bizottság és a tagállamok közötti konstruktív párbeszédnek köszönhetően egyre többször sikerül hivatalos eljárás nélkül megoldani a megfeleléssel kapcsolatos problémákat.
Az Európai Unióban múlt év végén összesen 1368 – ebből Magyarország ellen 38 – kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban. A Magyarországgal szembeni új panaszok száma két év csökkenés után 2014-ben kismértékben emelkedett.

A Magyarországgal szemben indított új EU Pilot-ügyek száma – a 2012. évi csúcspontot követően – második éve mutat csökkenő tendenciát. A folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma a múlt öt évben bizonyos mértékben ingadozott. A késedelmes átültetéssel kapcsolatos új kötelezettségszegési ügyek száma újra elérte a 2012. évi szintet, de még így is jóval a 2010. és 2011. évi szint alatt maradt. (A teljes közlemény itt olvasható, tessék kattintani!)

Az uniós jogszabályok nemzeti végrehajtásáról szóló éves jelentés

Magyarország adatlapja

EU-28 adatlap