Új Európai Kutatási Térség – felkészülés a digitális korra

Az Európai Bizottság ma közleményt adott ki az új európai kutatási térség kiépítéséről. A kiválóságra építő, versenyképes, nyitott és tehetségközpontú új európai kutatási térség javítani fogja az európai kutatást és innovációt, elősegíti, hogy az EU gyorsabban álljon át a klímasemlegességre és töltsön be vezető szerepet a digitalizáció területén, hozzájárul a koronavírus-járvány okozta társadalmi és gazdasági károk helyreállításához, és javítja az EU válságokkal szembeni ellenálló képességét.


A 2000-ben létrehozott európai kutatási térség a múlt években fontos eredményeket ért el, a jelenlegi helyzetben azonban újra kell gondolni, hogyan lehet megerősíteni a szerepét, jobban meghatározni és végrehajtani legfontosabb célkitűzéseit, illetve növelni a vonzerejét, a kutatás és az innováció ugyanis kulcsfontosságú ahhoz, hogy megbirkózzunk a jelenlegi kihívásokkal, helyreállítsuk az európai gazdaságot, és felgyorsítsuk a zöld és digitális átállást.

Az új európai kutatási térség célja az EU, a tagállamok és a magánszektor közötti együttműködés javítása, a kutatási és innovációs beruházások ösztönzése, valamint a kutatói mobilitás, a szakértelem és a tudás szabad áramlásának elősegítése. A közlemény négy stratégiai célkitűzést határoz meg:

1. Az európai helyreállítás elősegítésére és a versenyképesség növelésére prioritásként kell kezelni a zöld és digitális átállást célzó kutatási és innovációs beruházásokat és reformokat.

2. Unió-szerte javítani kell a kutatók kiváló létesítményekhez és infrastruktúrákhoz való hozzáférését.

3. Meg kell teremteni a kapcsolatot a legújabb tudományos ismeretek és a gazdaság között az üzleti beruházások, valamint a kutatási eredmények piaci hasznosításának ösztönzésére, valamint az EU globális technológiai versenyképességének és vezető szerepének előmozdítására.

4. A tagállamok közötti együttműködés elmélyítése révén elő kell segíteni a kutatói mobilitást, valamint a tudás és a technológia szabad áramlását, hogy a kutatás és annak eredményei mindenki előnyére váljanak.

Új Európai Kutatási és Innovációs Térség: az Európai Bizottság hivatalos közleménye

Az Európai Kutatási Térséget ismertető weboldal

Új bizottsági kezdeményezések: a cél az oktatás és a képzés felkészítése a digitális korra és az európai oktatási térség létrehozása

Az Európai Bizottság ma két új kezdeményezést terjesztett elő, amely segíteni fog abban, hogy az EU az oktatás és képzés segítségével maga mögé utasítsa a koronavírus-válságot, és megvalósítsa a zöld és digitális átállást. Az európai oktatási térségről szóló közleményben a Bizottság új intézkedéseket, több beruházást és a tagállamok között szorosabb együttműködést szorgalmaz azért, hogy életkorától függetlenül minden európai polgár élvezhesse az EU gazdag oktatási és képzési kínálatának előnyeit. Az ugyancsak ma elfogadott új digitális oktatási cselekvési tervben pedig – a koronavírus-válság idején levont tanulságok birtokában – a Bizottság felvázolja, milyen stratégiát követve kíván olyan nagy teljesítőképességű digitális oktatási környezetet kialakítani, amely felruházza az embereket a digitális átalakuláshoz szükséges fejlett képességekkel.

Az európai oktatási térségről szóló közlemény ismerteti, milyen eszközök révén kell kiépíteni 2025-ig az európai oktatási térséget, és a folyamat fő mérföldköveit is meghatározza. Javaslatot tesz a tagállamokkal, illetve az oktatás területén érdekelt felekkel folytatott együttműködés keretrendszerének kialakítására. A közlemény felvázolja, hogyan segítheti az együttműködés, hogy a tagállami oktatási rendszerek a jelenleginél is színvonalasabban működjenek, továbbá még befogadóbbá, környezetkímélőbbé és digitalizáltabbá váljanak.

Az EU által 2025-ig létrehozni kívánt európai oktatási térség a következő hat dimenzióra épül: minőség; befogadás és nemek közötti egyenlőség; zöld és digitális átállás; tanárok; felsőoktatás; Európa erőteljesebb globális szerepvállalása. A közleményben felvázolt kezdeményezések a többi között arra irányulnak, hogy javuljon az oktatás minősége (különös tekintettel az alap- és digitális készségekre), továbbá hogy az iskolai oktatás befogadóbb legyen, és az eddiginél jobban figyelembe vegye a nemek közötti egyenlőséget. A kezdeményezések segítik, hogy a diákok jobban megértsék az éghajlatváltozást és a fenntarthatóságot, ezenfelül környezetkímélőbbé teszik az oktatási infrastruktúrát, segítik a tanári hivatást, előmozdítják az európai egyetemek hálózatainak kiépítését, az oktatási és képzési intézmények összekapcsolását.

A digitális oktatási cselekvési terv (2021–27) egy sor kezdeményezést vázol fel a magas színvonalú, inkluzív és hozzáférhető európai digitális oktatás megvalósítására. Konkrét lépéseket szorgalmaz a tagállamok közötti, valamint az érdekelt felekkel folytatott és az érdekelt felek közötti együttműködés elmélyítése céljából azért, hogy az oktatási és képzési rendszerek meg tudjanak felelni a digitális kor kihívásainak. A koronavírus-válság idején előtérbe került a távoktatás, ez pedig rávilágított arra, hogy sürgősen javítani kell a digitális oktatást, egyúttal pedig stratégiai és hosszú távú megközelítésre van szükség a digitális oktatásban és képzésben.

A digitális oktatási cselekvési terv két hosszú távú stratégiai célt határoz meg prioritásként. Az egyik a nagy teljesítőképességű digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztésének előmozdítása, a másik pedig a digitális átalakuláshoz szükséges digitális kompetenciák fejlesztése. A Bizottság Európai Digitális Oktatási Platformot fog létrehozni, amely előmozdítja a digitális oktatás szempontjából releváns szakpolitikai területek közötti együttműködést, létrehozza a nemzeti tanácsadó szolgálatok hálózatát, valamint elmélyíti a köz- és a magánszféra érdekelt felei közötti párbeszédet.

Mindkét kezdeményezés megvitatására sor kerül majd a harmadik európai oktatásügyi csúcstalálkozón, amelyet a Bizottság december 10-én rendez meg online formátumban.

Közlemény az európai oktatási térségről

Digitális oktatási cselekvési terv

Tájékoztató az európai oktatási térségről

Tájékoztató a digitális oktatási cselekvési tervről