Új tagokat választott az Akadémia közgyűlése

Ma délelőtt lezajlott az akadémikusválasztás a Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén. Alább az új tagok listája. A megválasztott új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjainak rövid bemutatása itt érhető el, tessék kattintani! 

A  Magyar Tudományos Akadémia újonnan megválasztott rendes tagjai:

Benkő Elek, Csiba László, Dunai László, Felinger Attila, Frank András, Gáspár Péter, Haas János, Halmai Péter, Harrach Balázs, Kaptay György, Katz Sándor, Kecskeméti Gábor, Kenesei István, Kiss György, Kollár László, Kovács Zoltán, Kövér György, Miklósi Ádám, Páles Zsolt, Rajkai Kálmán László, Simon István, Stipsicz András, Szendrő Zsolt, Szöllősi János, Tallián Tibor, Zaránd Gergely Attila.

Az Akadémia újonnan megválasztott levelező tagjai:

Báldi András, Balla József, Buczolich Zoltán, Császár Attila, Deli Mária Anna, Demetrovics Zsolt, Derényi Imre, Faragó Sándor, Ferkai András, Földi András, Gócza Elen, Helyes Lajos, Kiss Rita Mária,Kovách Imre, Lővei Pál, M. Tóthné Farsang Andrea, Magyari Enikő Katalin, Marosi György, Mihályi Péter, Mócsai Attila, Nagy Zoltán Zsolt, Németh T. Enikő, Pach János, Pál Csaba, Pécz Béla, Reglődi Dóra, Giampaolo Salvi, Siklér Ferenc, Szente Lajos, Szirányi Tamás, Szirmay-Kalos László, Szűcs Péter, Tóth Bálint, Török Ákos, Vértessy G. Beáta.

A Magyar Tudományos Akadémia újonnan megválasztott külső tagjai:

Biró A. Zoltán, Csernicskó István, Dunkl István, Élesztős Pál, Grabócz Márta, Hacki Tamás, Hargittai Eszter, Holczer Károly, Ivics Zoltán, Karsai Gábor, Kiss Levente, Kunszt Zoltán, Laurenczy Gábor, Lindner Ernő, Littmann László, Lukács L. Gergely, Miklós László, Paizs Csaba, Roska Botond, Solymosi László, ifj. Székelyhidi László, Szendrei Ágnes Erzsébet, Tari Gábor.
 

Az Akadémia újonnan megválasztott tiszteleti tagjai:

Andreas Börne, Robin Dunbar, Anssi Halmesvirta, Haiyan Hu, Karikó Katalin, Kovács Sándor, Alexander Lubotzky,
Krzysztof Matyjaszewski, Jan van Mill, John Michael McNamara, Alain Peyraube, Johann Rafelski, James Wesley Scott, Thomas C. Südhof, Thomas A. Szlezak, Kathryn Anne Whaler.

MTA Kiváló Kutatóhely – Nyilvános a rangos akadémiai minősítést elnyert tudományos műhelyek listája

A Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozta 95 magyarországi tudományos műhelynek és intézménynek. Az erről szóló okleveleket a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi téri székházában adták át ünnepélyes keretek között a rangos minősítést elnyert kutatóhelyek képviselőinek.

„A tudományos kutatás minőségének és eredményességének feltétele a kutatást végző intézmények, intézetek, kutatócsoportok teljesítményének, a nemzetközi normákhoz igazodó rendszeres értékelése” – olvasható az MTA 192., rendkívüli közgyűlése által 2019 decemberében 93 százalékos többséggel elfogadott, megújult akadémiai küldetésben.

Új fejezet a tudományos teljesítmény értékelésében

A Magyar Tudományos Akadémia már évtizedek óta egyfajta minőségbiztosítási feladatot lát el, amikor az MTA doktora címmel ismeri el az egyéni tudományos kiválóságot. Bár kutatóhálózatát elveszítette, az továbbra is egyértelmű, hogy az Akadémia megkerülhetetlen minőségbiztosító bázisa a hazai kutatói közösségnek. Ezt a szerepét erősítette, egyúttal új fejezetet nyitott a magyar tudományos teljesítmények értékelésében, amikor 2021-ben, Freund Tamás, az MTA elnöke kezdeményezésére – a tudományos kiválóság elismerését kiterjesztette a tudományos intézményekre is a Kiváló Kutatóhely minősítés létrehozásával.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés megalapításával a legkiemelkedőbb magyar kutatóhelyeknek méltó elismerést, a feltörekvőknek reális perspektívát, az érdeklődő hazai és külföldi döntéshozóknak objektív helyzetképet, a hazai tudomány kiválóságában érdekelt társadalomnak pedig tájékozódási lehetőséget kíván biztosítani az Akadémia.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés öt évig érvényes, és az Akadémia által kiírt kutatástámogatási pályázatok elbírálása során előnyt jelent a minősítés birtoklása. Az Akadémia által adott minősítés minden bizonnyal hazai és nemzetközi elismertséget hoz majd az azt elnyerőknek.

Az értékeléshez szükséges minősítés szempontjait az MTA Elnökség által felkért a „Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely”, vagy rövidebben az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítés adományozását előkészítő, pályázatokat értékelő elnökségi bizottság dolgozta ki.

A minősítés szempontjai

A Bizottság a következő szempontok alapján javasolta odaítélni a kiváló minősítést:

 1. A pályázó szervezeti egység kutatóinak kiválósága (életmű alapján);
 2. A kutatóhely elmúlt 5 évben született, önértékelés alapján legkiválóbbnak minősített tudományos műveinek kiválósága;
 3. A kutatóhely elmúlt 10 évben publikált műveinek kiválósága;
 4. A kutatóhely pályázati eredményességének kiválósága;
 5. A tudományos utánpótlás nevelésének kiválósága;
 6. A kutatóhely működésének kiválósága;
 7. A kutatóhely innovációs és fejlesztési tevékenységének kiválósága.

A Kutatóhelyeket Minősítő Tanács (KMT) néven felállított elnökségi bizottság 11 tagját a tudományos osztályok delegálták.

A KMT elnöke:

 • Hunyady László, az MTA rendes tagja.

Tagjai:

 • Acsády László, az MTA levelező tagja,
 • Bálint Csanád, az MTA rendes tagja,
 • É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja,
 • Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja,
 • Keserű György Miklós az MTA levelező tagja,
 • Kovács Melinda, az MTA rendes tagja,
 • Monostori László, az MTA rendes tagja,
 • Stipsicz András, az MTA levelező tagja,
 • Völgyesi Lajos, az MTA levelező tagja,
 • Vörös József, az MTA rendes tagja.

Az MTA elnöke által meghirdetett, az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés elnyerésére beadható pályázat beadási határidejéig – 2021. június 14-ig – 114 érvényes pályázat érkezett be. A pályázatok értékelése – a tudományos osztályok által javasolt anonim bírálók, az MTA tudományos bizottságai és osztályai, valamint a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács közreműködésével történt.

Az MTA Alapszabályának megfelelően a minősítés odaítélésére vonatkozó javaslatot a KMT készítette elő, és arról az MTA Elnöksége döntött.

Az elnökség döntését követően a pályázat eredményéről és a KMT munkájáról a KMT elnöke tájékoztatást adott a Közgyűlés számára. Ezt követően – az MTA doktori oklevelek átadásához hasonlóan – ünnepélyes külsőségek között adják át a minősítést tanúsító okleveleket az MTA Kiváló Kutatóhely elismerést a tudományos műhelyek képviselőinek.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítést elnyert tudományos műhelyek listája ide kattintva olvasható.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés megszerzését igazoló oklevelek ünnepélyes átadásA május 4-én 15 órától megtekinthető az MTA YouTube-csatornáján.

Kiegészítés (17:01)

Kelet-Ukrajnából, a frontról küldött videóban köszönte meg az MTA Arany János Fiatal Kutatói Díját a kitüntetett matematikus

Traski Viktor kárpátaljai magyar matematikus, az Ungvári Nemzeti Egyetem díjnyertes kutatója és oktatója az ukrán hadsereg katonájaként harcol. Ezért nem tudott jelen lenni az akadémiai ünnepségen, amelynek résztvevőit azonban videóüzenetben köszöntötte.

„Kvadratikus φ-SubGauss-féle véletlen értékek és folyamatok” – ez lett volna a Magyar Tudományos Akadémia Arany János Fiatal Kutatói Díjával elismert Traski Viktor előadásának témája ma, az MTA 195. közgyűlésén tartott Külső Tagok Fórumán. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen valós és komplex függvénytant, funkcionálanalízist és valószínűségszámítást is oktató matematikus azonban a háború miatt nem tudott elutazni a budapesti rendezvényre.

Küldött viszont egy rövid videót, amiben – miközben távoli robbanások zaja hallatszik – röviden ismertette kutatásait, majd reményét fejezte ki, hogy a járvánnyal és háborúval sújtott időszakot követően személyesen is be tud majd számolni eredményeiről az Akadémián.

Traski Viktor üzenete ide kattintva nézhető meg az MTA Youtube-csatornáján.