Végre egy jó hír: nőtt az ország külkereskedelmimérleg-többlete

Az év hét hónapjában az export értéke 10 883 milliárd forint (39,8 milliárd euró), az importé 10 036 milliárd forint (36,7 milliárd euró) volt.

A 2010. január–júliusi forgalom forintban mért árszínvonala az importnál és az exportnál is 2,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A cserearány változatlan ugyanezen időszakban. A forint a fő devizákhoz mérten 4,7%-kal erősödött, ezen belül a dollárhoz viszonyított felértékelődése 3,3%, az euróhoz mért pedig 4,9%.

A gépek és szállítóeszközök volumene az exportban 21, az importban 18%-kal emelkedett az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A behozatal több mint felét, a kivitel kétötödét kitevő 3 árucsoport − az általános rendeltetésű ipari gép; villamos gép, villamos készülék és műszer, valamint a közúti jármű − mindkét irányú kereskedelmét 20%-ot meghaladó volumenbővülés jellemezte a jármű- és járműalkatrész-ipar élénkülése miatt. A vizsgált időszakban hasonló növekedést regisztráltunk a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készüléknél is, bár a sportesemények keresletnövelő hatásának köszönhető első féléves exportdinamika júliusban már megtört. A termékkör importjában viszont nem volt olyan látványos a mér¬séklődés a hetedik hónapban.

A feldolgozott termékek kivitelének volumene 13, a behozatalé 11%-os növekedést ért el. A legjelentősebb részarányt képviselő árucsoport, a gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek volumen¬bővülése mindkét forgalmi irányban meghaladta a 10%-ot. A gyógyszer-behozatalban a régi tagországok, míg a kivitelben az új tagországok és az EU-n kívüli európai országok súlya meghatározó. A műanyag-, alapanyag-kereskedelem kétszámjegyű volumenbővülése a híradás-technikai megrendelésekkel függ össze. A szakmai, tudományos ellenőrző műszer exportforgalma január óta dinamikus növekedést mutat az autóipar megemelkedett alkatrészigényének köszönhetően. 

2010 első hét hónapjában az energiahordozók behozatalában jelentős, 19%-os volumen¬növe¬kedést regisztráltunk. A kőolaj és kőolajtermék mennyisége közel 5%-kal volt több, mint egy évvel ko¬rábban, de az árszintnövekedés következtében folyó áras értéke majdnem másfélszeresére nőtt. A ter¬mé¬szetes és mesterséges gáz importvolumene az alacsony bázisidőszaki szintet 30%-kal meghaladta, az árak 16%-kal elmaradtak attól. (A 2009. április óta tartó árcsökkenés 2010 májusától már növekedést mutat.) 

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek kivitele 5%-kal nőtt, behozatala szinten maradt. A kivitelben a legnagyobb részarányú árucsoport, a gabona és gabonakészítmények exportvolumene az időszak egészére vonatkozóan mintegy tizedével maradt el az előző évi szinthez képest. A termékkör június–júliusi exportjában már jelentős a növekedés a fokozatosan emelkedő gabonaárak miatt. Kétszámjegyű volumenbővülést regisztráltunk a tejtermék és tojás mindkét forgalmi irányában, illetve a hús és húskészítmény exportjában a sertéshús-eladásoknak köszönhetően.

Az EU országaival folytatott kereskedelem volumene 2010 hét hónapjában a kivitelben 16, behozatalban 14%-kal haladta meg a bázisidőszaki szintet. Az egyenleg az unió egészét tekintve 277 milliárd forinttal (1276 millió euróval) javult, és 1588 milliárd forintot (5821 millió eurót) ért el. A legnagyobb többletünk a régi tagországokkal folytatott kereskedelmünkben Nagy-Britanniával, az új tagországokat illetően Romániával keletkezett, mindkét viszonylatban a híradás-technikai termékek ki¬szállításainak növekedése miatt.

Az EU-n kívüli országokba irányuló export volumene 23, az importé 18%-kal haladta meg a múlt évi bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya 741 milliárd forint (2,7 milliárd euró) volt, amely 12 milliárd forinttal kevesebb, viszont az árfolyamváltozás következtében 94 millió euróval több, mint tavaly. 

This entry was posted in Egyéb kategória. Bookmark the permalink.