Versenyhivatali vizsgálat: feloszthatták a piacot

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenykorlátozás gyanújával eljárást indított a Star Network MCN Szolgáltató Kft.-vel és a 4KIDS Meseportál Kft.-vel szemben.

A többi között Youtube-kampányokkal és influencer-marketinggel foglalkozó cégek együttműködési megállapodásának egyes rendelkezései ugyanis feltételezhetően piacfelosztást valósítottak meg, ami különösen súlyos versenyjogi jogsértésnek minősül. A vállalkozások között emellett olyan információcserére is sor kerülhet, ami kizárhatja vagy nagymértékben csökkentheti a versenytársak egymástól független viselkedéséből fakadó bizonytalanságot, ami a piaci verseny alapvető mozgatórugója.

A versenytársak között létrejövő együttműködési megállapodások adott esetben társadalmi előnyöket is eredményezhetnek, hiszen azok a költségmegtakarításnak, a beruházások növelésének, a know-how egyesítésének, a termékminőség és -választék javításának vagy a gyorsabb innovációnak is eszközei lehetnek. A versenytársak együttműködése akár a hirdetőket is segítheti. A cégek együttműködése emellett azzal is járhat, hogy megrendelőik számára többféle szolgáltatást tudnak nyújtani, ezzel elősegítve a direkt marketing tevékenység terjedését az online térben. Ugyanakkor a versenytársi együttműködések nem eredményezhetnek versennyel kapcsolatos olyan problémákat, mint amilyen például a piac felosztása. A nagy versenytorzulást eredményező megállapodások ugyanis hosszabb távon olyan hátrányokkal járhatnak a fogyasztókra nézve, melyek túlmutatnak az általuk elérni kívánt előnyökön.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a feltételezett jogsértést elkövették.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/27/2020.