Veszélyhelyzetben is érvényesülniük kell az európai értékeknek

Az Európai Parlament figyelmeztet: fennáll a veszélye a „hatalommal való visszaélésnek”, ezért felkéri a Bizottságot, hogy növelje erőfeszítéseit és lépjen fel jogi úton.

A rendkívüli felhatalmazásnak szükségesnek, arányosnak, időben korlátozottnak kell lennie, és biztosítani kell annak demokratikus kontrollját. A tüntetések ideiglenes tiltása nem használható vitatott intézkedések keresztülvitelére. (Ez a figyelmeztetés mindenekelőtt a magyar kormánynak szó. – a szerk.)

Minden európai jogait óvni kell, a nőket, az LGBTI-embereket, a menekülteket és a büntetésüket töltőket is beleértve.

A Parlament a koronavírus-járvány kezelésére meghozott nemzeti intézkedések hatásáról és ezzel összefüggésben az uniós értékek tiszteletben tartásáról fogadott el állásfoglalást 496 szavazattal, 138 ellenszavazat és 49 tartózkodás mellett.

A Didier Reynders igazságügyi biztos részvételével folytatott csütörtöki vitában csaknem valamennyi felszólaló aggodalmának adott hangot az emberek és sérülékeny csoportok jogaival kapcsolatban olyan tagállamokban, ahol veszélyhelyzeti intézkedéseket hoztak.

A Parlament az állásfoglalásban rámutat, hogy a veszélyhelyzet miatt „fennáll a veszélye a hatalommal való visszaélésnek”. A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat érintő minden korlátozásnak szükségesnek, arányosnak és időben korlátozottnak kell lennie. A nemzeti kormányok „ne éljenek vissza a rendkívüli hatáskörökkel annak érdekében, hogy a parlamenti felügyelet megkerülésével fogadjanak el a Covid19 jelentette egészségügyi vészhelyzethez kapcsolódó célkitűzésekkel össze nem függő jogszabályokat” – figyelmeztet a Parlament. Egyúttal felszólítja a tagállamokat, hogy

# szüntessék meg a veszélyhelyzetet, de legalábbis egyértelműen határozzák meg, milyen hatásköröket vehet át a végrehajtó hatalom a jogalkotótól;

# biztosítsák a parlamentáris és az igazságszolgáltatás által szavatolt fékeket és egyensúlyokat;

# tartózkodjanak a gyülekezési szabadság szükségtelen korlátozásától vagy tüntetések betiltásától;

# miközben közegészségügyi okok miatt nincs lehetőség megfelelő demokratikus vitára és biztonságos tiltakozásra, tartózkodjanak az alapjogokra, például a szexuális és reproduktív jogokra jelentős hatást gyakorló olyan intézkedések elfogadásától, mint például az abortusz tényleges betiltása;

# biztosítsák a szabad és tisztességes választásokhoz való jogot, különösen, ha módosítják a választási törvényeket

# biztosítsanak egyenlő jogokat a szavazók támogatásáért versengő pártoknak a kampányhoz és vizsgálják meg a távoli szavazási módszerek alkalmazásának lehetőségét;

# gyakoroljanak a lehető legnagyobb önmérsékletet a mozgás szabadságának korlátozásakor, különös tekintettel a családi élethez való jogra;

# biztosítsák az oktatáshoz való jog érvényesülését azáltal, hogy minden tanuló valóban hozzáférhessen az oktatáshoz;

# a járvány ellenére garantálják a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést, azonnal ürítsék ki a görög szigeteken lévő menekülttáborokat és helyezzék át az ottani menedékkérőket más uniós országokba; és

# a technológia igénybevételével vagy igazságügyi együttműködésen keresztül találjanak megoldást a vádlottak jogainak biztosítására, és védjék a börtönökben lévők jogait.

A Parlament végezetül a járvány első hulláma idején hozott intézkedések az első éves jogállamisági jelentésben található megjegyzéseknél részletesebb értékelését kéri a Bizottságtól. Az értékelés célja, hogy ez alapján – ahol szükséges – ott a Bizottság tegyen jogi lépéseket az unió alapvető értékeinek védelméért.

Juan Fernando López-Aguilar (S&D, Spanyolország) jelentéstevő: „Ez a járvány az Európai Unió eddigi történelmének legrosszabb válságává kezd alakulni. Az Európai Parlament azonban végzi a dolgát, és kiáll az európaiak jogaiért és szabadságáért, különösen akkor, amikor kormányok a járványt az uniós értékek elleni támadásra feljogosító kifogásként használják. A Bizottságnak és a tagállamoknak nagyobb sebességre kell kapcsolniuk, hogy megvédjék a demokráciát és a jogállamiságot a válság ideje alatt, és biztosítaniuk kell, hogy a kormányok az intézkedéseik során tiszteletben tartsák a demokratikus alapelveket” – mondta a képviselő.

Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2020.11.13.)

A vita felvételről (2020.11.12.)

A név szerinti szavazás eredménye itt lesz látható (2020.11.13.)

Az eljárás lépései (angolul)

Sajtóközlemény: Egyes tagállamok megkísérlik elhallgattatni és elnyomni a kritikus médiát, figyelmeztetnek a képviselők (2020.10.27., angolul)

Sajtóközlemény: Európai értékek: a visszalépést megakadályozó, állandó uniós mechanizmus felé (2020.9.22., angolul)

EP kutatószolgálat: A demokráciával, jogállamisággal és alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus európai hozzáadott értéke – előzetes értékelés (2020.4.23., angolul)

Tanulmány: A koronavírus-intézkedések hatása a demokráciára, jogállamiságra és az alapvető jogokra az Unióban (angolul)

A jogállamiság helyzete a tagállamokban és a híres 7. cikk

A járvány nem veszélyeztetheti az uniós értékeket és a demokratikus döntéshozatali folyamatot, figyelmeztet az EP ©Wojtek RADWANSKI/AFP