Vírus után új világrend?

Mit is tehetnék mást vasárnap este, mint töprengek. Erre a hosszú-hosszú gondolatsorra jutottam:

Ha megérjük, tapasztalhatjuk majd egy új világrend beköszöntét. Mi lesz ez? A globális gazdasági együttműködés újragondolása (a munka kiszervezése, azaz az outsourcing, a beszállítói lánc lerövidítése kell legyen); az internet a közösségi média funkciója mellett ki fog terebélyesedni: távoktatás, távmunka, egészségügyi távdiagnosztizálás, táv-(virtuális)kultúra formájában; valamint vissza fog szorulni a nemzetközi turizmus – véget ér az az euforikus közvetlen felfedezése a világnak, amit a közlekedés-technika lehetővé tett; az idegenforgalomnak és vendéglátásnak a GDP-hez való hozzájárulása is csökkenni fog, az érintett ágazatokban a munkaerőt csökkenteni kel, így a vásárlóerő is zsugorodni fog, következésképpen egy szerényebb fogyasztásra kell, hogy átálljon az emberiség tehetősebb része, ezért a fogyasztás, mint a gazdasági növekedést generáló motor le kell, hogy fékeződjék, a növekedés fetisizálása és primátusa helyett a fejlődés, az élet minőségének, mint húzóerőnek az újrafogalmazása kell, hogy a gondolkodásmódunk középpontjába kerüljön.

A nemzetállami keretek között élés és az ilyen belső együttműködés, egymásra utaltság fog felerősödni; a társadalmi mozgások, ideológiai determinizmusok helyett a közösségek egyénekre széthullása, a személyes kapcsolatok helyett „az én házam az én váram” szemlélet fog felerősödni. A kommunikációban (és a politikában) kulcsszerepe lesz az igazán egyéni, a mások számára érthető és mobilizáló erejű új gondolatoknak, amelyek csak abban az esetben tudnak utat találni a virtuálissá váló kapcsolatokban, akkor lesz a szponzorok számára igazán marketing-értékük, ha a korábbi klisék ismételgetése helyett az új kihívásokra új válaszokat adnak.  Társadalomelméleti, társadalomszervezési, filozófiai, gazdasági és informatikai szempontból tehát

merőben új világ jön el, melyben azok lesznek a főszereplők, akik idejében felismerik mindezt és nemcsak keresnek, hanem találnak is kiutat a jelenlegi helyzetből.