Vitaminreklámok: hagyják nyugton a gyerekeket!

Versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezett a Béres Gyógyszergyár Zrt., a WALMARK Kft., valamint a Bayer Hungária Kft. ellen a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A hatóság a három versenyfelügyeleti eljárásban azt vizsgálja, hogy a vállalkozások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően jártak-e el gyermekeknek szánt, ajándékokkal összecsomagolt vitaminkészítményeik népszerűsítésekor. E jogszabály alapján jogsértőnek minősül ugyanis a gyermekek közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet a termék megvásárlásáról.

Az ilyen kereskedelmi gyakorlat feketelistás tilalom alá esik, vagyis tisztességtelennek számít az egyéb körülményektől függetlenül is.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a feltételezett jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárásra rendelkezésre álló három hónap indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. Az ügyek hivatali nyilvántartási számai: Vj/6/2019., Vj/7/2019., Vj/8/2019.

A szerk. megj.: Egyáltalán és általánosságban: valamennyi nyereségérdekelt/pénzéhes cég egyszer s mindenkorra hagyja abba termékeinek reklámozását gyerekek részvételével. Természetesen a reklámoknak helyt adó felületek gazdáinak (elektronikus és nyomtatott sajtó egyaránt) is meg kellene gondolniuk: közlik-e vagy sem az ilyen hirdetéseket; elvégre nekik is vannak/lehetnek gyerekeik.