A Klubrádió közleménye a Médiatanács határozatával kapcsolatban

Az Európai Unió Bizottsága kötelezettségszegési eljárás keretében, a magyar kormány elégtelen válaszaira tekintettel az Európai Unió Bíróságához fordult a Klubrádió 2020-i frekvenciahosszabbítási ügyében, mivel a Bizottság – a Klubrádióéval megegyező álláspontja szerint – a Médiatanács egy átláthatatlan döntéshozatali eljárás keretében diszkriminatív módon, a hatályos uniós és nemzeti előírások figyelmen kívül hagyásával utasította el a Klubrádió frekvencia-használati jogosultságának meghosszabbítását.

Mindeközben a Médiatanács folyamatosan azon dolgozik, hogy a Klubrádió ne szólalhasson meg a tőle jogtalanul elvett frekvencián. 

Evégett igyekszik átjátszani a budapesti 92,9 MHz frekvencián való médiaszolgáltatási jogosultságot az ATV-csoportnak. Utóbbi 16 hónapja sugározza műsorát a Médiatanács cinkos közreműködésével a Klubrádiótól elvett frekvencián tudatosan és folyamatosan megsértve a hatályos médiatörvény szabályait. A Médiatanács most elérkezettnek látta az időt a Klubrádió frekvenciájának végleges elvételére.

A 2021-i eredménytelen és ismét csak a Klubrádió megalapozatlan kizárásával végződött pályázatot követően 2022-ben új pályázati eljárást folytatott le a hatóság, amelyben az ATV-csoportba tartozó Közösségi Rádiózásért Egyesületet nyilvánította győztesnek 48:47 arányú pontozással. Az indoklás szerint a döntő szempont a nyertes által ajánlott kevesebb műsorismétlés volt (22 % vs. 30%), amivel az ún. szubjektív pontokból kapott eggyel többet a műsortervek értékelése során, mint a Klubrádió.

A Médiatanács már a pályázati felhívást is úgy írta ki, hogy aránytalanul előnyös helyzetbe hozhassa az általa preferált pályázót, így például médiaszolgáltatási tapasztalatra ugyanannyi pontszámot kaphatott alig egyéves médiaszolgáltatási tapasztalat birtokában a pályázati nyertes, mint a több mint húsz éve sugárzó Klubrádió. Már a pályázati felhívás is morális problémákkal terhelt volt, de a frekvencia kiosztásról szóló határozat több ponton tételesen is sérti a média törvény előírásait is, 

a Klubrádió ezért keresetet nyújtott be a hatóság határozatával szemben,

melyet alapvetően három szempontból ítélt meg jogszerűtlennek.

1. A pályázati kiírás nem tartalmazott semmilyen értékelési szempontot az ismétlés arányainak megítélését illetően, márpedig a médiatörvény előírta, hogy a frekvencia pályázat elbírálása kizárólag a pályázati felhívásban megjelölt szempontokon alapulhat, utólag a pályázatok értékelése során nem lehet az eredetileg közétett feltételeket kiegészíteni olyan szempontokkal, amelyet a pályázók az ajánlatuk benyújtásakor nem ismerhettek.

2. A nyertesnek hirdetett pályázó műsorában jelentős az ATV televíziós műsorában korábban, tehát a rádiós elhangzás előtt már sugárzott programok hanganyagának ismétlése, amit a hatóság nem ismétlésnek, hanem eredeti, új rádiósműsornak ismer el, ugyanúgy, mint a Klubrádiónak az új műsorként megjelölt és valóban a Klubrádióban először elhangzó műsorait. A Klubrádió tehát úgy maradt alul az új műsorok és ismételt műsorok arányának megítélésekor, hogy valójában lényegesen több új műsort és lényegesen kevesebb ismétlést szolgáltat, mint a nyertesnek nyilvánított pályázó.

3. A nyertes pályázó emellett súlyosan megsértette a pályázati eljárás tisztaságára vonatkozó előírásokat is, azzal, hogy a több, mint egy éves tartó ideiglenes sugárzását a médiatörvény tételes előírásainak folyamatos megszegésével valósítja meg. A budapesti 92,9 MHz frekvencián több, mint egy éve folyamatosan a pályázaton most nyertes médiaszolgáltatás hallható, noha a médiatörvény kimondja, ideiglenes frekvenciaengedélyt egyazon műsorszolgáltató csak egyszer kaphat meg legfeljebb hat hónapos időtartamra. A pályázati nyertes a Médiatanáccsal együttműködve úgy játssza ki ezt a szabályt, hogy ugyanazon rádióműsort pro forma hathavi váltásokkal más és más szervezet sugározza. Ezen szervezetek tényleges tulajdonosa minden esetben egyazon személyi kör, ráadásul a törvényi előírást, hogy egy médiaszolgáltatás ne szólhasson ideiglenesen hat hónapnál tovább, még így sem sikerült teljesíteni, ami felett a Médiatanács egyszerűen szemet huny.

Így eshetett meg az is, hogy jelenleg egy Németh Média Kft. nevű cég sugározza a pályázati nyertes rádióműsort, miközben azzal egy másik szervezet a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázott (és nyert). További tételes jogsértése a pályázati nyertesnek és a vele együttműködő Médiatanácsnak, hogy két különböző médiaszolgáltatás hathónapos ideiglenes jogosultságai között el kell telnie legalább tizenöt nap szünetnek, mondhatjuk úgy, éteri csöndnek kell lennie. A Spirit FM műsora viszont 2021. május 3. óta folyamatosan hallható a 92,9 MHz frekvencián, tehát megvalósult a kalózrádiózás törvénytelen cselekménye kétszer tizenöt napos időszakban – következmények nélkül természetesen.

Egy pillanatra emlékezzünk itt vissza arra, hogy a Médiatanács 2020 szeptemberében a két harmincezer forintos bírsággal sújtott adatszolgáltatási késedelem miatt utasította el a Klubrádió médiaszolgáltatási jogosultságának meghosszabbítását, noha más rádióknál ennél nagyobb „jogsértések” felett is szemet hunyt.

Úgy tűnik föl, hogy a Médiatanács számára egyetlen betartandó előírás létezik jelenleg: a Klubrádió semmiképpen ne kaphasson analóg földfelszíni médiaszolgáltatási jogosultságot. 

A bíróság ugyanakkor a Klubrádió keresete nyomán újra esélyt kap arra, hogy állást foglalhasson abban a kérdésben, hogy van-e még bármilyen jelentősége Magyarországon az írott, tételes jognak, és vonatkoznak-e a hatályos törvényi előírások a hatalom gyakorlóira és szövetségeseikre, vagy sem.