A magyar demokrácia lebontása oktatási, kutatási téma a berlini Humboldt Egyetemen

Kétszemeszteres szeminárium kezdődött „Demokrácia tévúton? – Egy pillantás Magyarországra“ címmel[1] a berlini Humboldt Egyetem teológia-karán. A stúdium az evangélikus teológia mesterszakos tanári képzése részeként beépíthető a „hit – tudomány – vallás”, illetve az „ember és etika” képzési modulba, valamint a Vallás és kultúra mesterszakán a „vallás, nyilvánosság és politika”, a „kultúra, vallás és etika”, illetve „vallás és társadalmi fejlődés” oktatási muduljába. A bolognai rendszernek megfelelően kreditpontokat kap a hallgató. (Kép: US News & World Report.)

A Q-tutórium keretében zajló szemináriumot egy germanista és filozófiaszakos végzős hallgató vezeti, aki Erasmus-ösztöndíjjal fél évet töltött a budapesti ELTE német tanszékén. Az ott tapasztaltak, konkrétan a CEU körüli események érlelték meg benne a gondolatot, hogy tudományosan járja körül a magyar demokrácia legújabb kori állapotát.

A hangsúlyosan interdiszciplináris szeminárium, vagyis elsősorban nem teológus résztvevői részben magyar vagy magyar származású, illetve német, ám magyar gyökerekkel rendelkező egyetemisták. Vannak azonban olyanok is, akik nem tudnak magyarul, soha nem is jártak Magyarországon, hanem a médiából érkező hírek keltették fel az érdeklődésüket. (Legambiciózusabbnak, pl. egy kommunikáció-szakos vietnami lány látszik.)

A szeminárium célja, hogy különböző szemszögből, mégis közösen járják körbe a demokrácia lebontásának magyarországi folyamatát. A program szerint a hallgatók a bevezető két alkalom után szabadon választanak egy-egy konkrét témát a demokrácia sérülésének bármely területéről, azt kutatják, majd a 2. félév végén az eredményeket közösen bemutatják. A szemeszterszünetben, február-márciusban terveznek egy 3-4-napos budapesti tanulmányutat, aminek költségeihez a Humboldt Egyetem hozzájárul, találkoznak majd a témájukat érintő szakemberekkel és hasonló problémákat kutató ELTE-hallgatókkal.