A tekintetes Magyar Nemzet figyelmébe

(Forrás: ujnepszabadsag.com) A ma éjszaka benyújtott törvényjavaslat szerint a kormánypárti lapoknál már a mai naptól az alábbi módon szükséges keltezni a cikkeket, és feltüntetni a szerző nevét:Az Úr 2022. évének Nyárelő (esetleg Rák) havának, Szent Iván éjjele napján, Pest-Buda városában, az Dunának folyama mellől, Legszentebb Felségtek legalázatosabb és legelkötelezettebb szolgája: X.Y. redaktor. (Címkép: Halász Géza Magyar király)