Anyagi körülményeik drasztikus romlásával számolnak a nyugdíjasok

A magyar lakosság 2014-től 2022 tavaszáig (a covid-válság első néhány hónapját leszámítva) semlegesen ítélte meg háztartásának következő egy évre vonatkozó pénzügyi körülményeit. (A nyitó felvétel forrása: kontrast.at.)

Magyarázatként ehhez tudnivaló, hogy a  Gazdaságkutató Intézet által 1993 óta az EU számára mért Fogyasztói Bizalmi Index négy részindexe közül az egyik a háztartások pénzügyi helyzetére kérdez rá a magyar lakosság körében a következő 12 hónapra vonatkozóan, illetve értékeli e véleményeket –100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol –100 azt jelenti, hogy „sokkal rosszabb lesz”, a +100 pedig az, hogy „sokkal jobb lesz”.

Csakhogy az index értéke fokozatosan csökkent és jelenleg a 2012-i szintjén áll, aminél alacsonyabb csupán három időszakban volt: 1995–1996-ban, 2006 végén, illetve 2009 első félévében. Az egyes korcsoportok pénzügyi várakozásai 2019-ig hasonlóan alakultak, 2020 tavaszától azonban jelentősen különváltak. Minél idősebb korosztályt tekintünk, annál nagyobb a pesszimizmus e kérdésben. Összességében: a 30 évesnél idősebbek érzik úgy, hogy a 2023-ban tartósan magas szinten maradó infláció, valamint a vállalkozások látványos költségnövekedése és nehéz pénzügyi helyzete miatt az idén a saját pénzügyi helyzetük is kedvezőtlenül alakul.

Közülük a 65 év felettiek még soha nem voltak olyan pesszimisták, mint 2022 decemberében. A „hogyan változik a saját háztartásának pénzügyi helyzete a következő 12 hónapban?” kérdésre adható válaszok korcsoportok szerinti bontásban (–100-tól +100-ig terjedő skálán, ahol –100: sokkal rosszabb lesz, +100: sokkal jobb lesz)

A 30 évesnél fiatalabb felnőttek a legkevésbé pesszimisták, ráadásul esetükben a 2014–20 közötti időszak semleges (0 körüli) megítélése alig erodálódott. Ezt részben támogathatták a rájuk nézve kedvező szja-szabályok, melyekkel 15–20%-os reáljövedelem-növekedést értek el.

Nagyon másként látják pénzügyi helyzetüket a 65 év felettiek, akiknek a borúlátása nagymértékben nőtt a covid-válság elején, majd némi korrekciót követően 2022 elejétől soha nem látott szintre emelkedett. Hasonlóképpen romlott a két köztes korosztály pénzügyi helyzete.