Arany János-kiállítás nyílik a Széchényi Könyvtárban

Eredetiben lesznek megtekinthetők a Toldi-trilógia, a Hídavatás és egyéb ismert versek kéziratai, Petőfi Sándor rajza a Csonka-toronyról és Arany Jánosról a nemzeti könyvtár Arany János-emlékkiállításán.

A Toldi, a Toldi estéjének két teljes kéziratvariánsa és a Toldi szerelme tisztázott példánya kitüntetett helyet kap majd a kiállításon, miként számos más, az életpálya fontos művének kézirata, így pl. a Családi kör, a Hídavatás, a Vörös Rébék és a Buda halála.

Az életút időrendi és témaorientált bemutatása mellett helyet kapnak az összeállításban az Arany személye és az életműve által ihletett képzőművészeti alkotások eredetijei is – így Barabás Miklós, Székely Bertalan, Buday György, Stróbl Alajos munkái, melyeket a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum bocsátott a könyvtár rendelkezésére.

A „Más csak levelenként kapja a borostyánt…” – Kincsek, kultusz, hatástörténet című kiállítás kitér Arany és a kortársak kapcsolatára, valamint az Arany-recepció és a még szélesebb irodalmi kultusz kérdéseire is. Az interaktív tárlat megidézi az Aranyt követő költőnemzedékek emlékezéseit, az előtte tisztelgő versek egész sorát, eljutva a mai költőkig, hiszen a nemzeti könyvtár 200 kortárs költőt szólított meg a jeles évfordulón, akinek eredeti kézírásos versei szintén megtekinthetők majd a tárlaton.

A Budavári Palota F épületében megnyíló kiállítás a Nemzeti Ereklyetér és a Manuscriptorium kiállítótér változatos felületein kap helyet, a tölgyfa és a borostyán többértelmű szimbólumokként vezetik a látogatók figyelmét a kiállított műtárgyak, dokumentumok, interaktív felületek között. Kurátorok: Rózsafalvi Zsuzsanna és Borbély Mónika irodalomtörténészek.

Az OSZK Arany-bicentenáriumi programsorozatának központi elemeként nyíló kiállítás – amelyet könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések, tárlatvezetések, rendhagyó magyarórák kísérnek, valamint tudományos konferencia és több rangos kiadvány egészít ki az idén – április 28-tól november 25-éig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében, keddtől szombatig 10–19 óra között.

A kiállításnak része napjaink Arany-kultusza is; ennek egyik szép megnyilvánulása több mint száz kortárs magyar költő verses reflexiója, melyet az ünnepi év alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár felkérésére kéziratos formában küldtek a kiállítás és az ebből készülő kötet számára. A tárlat zárását követően az értékes kézirat-együttest az OSZK Kézirattára elkülönítve őrzi meg. A kortárs költők közül néhány személlyel videóinterjúkat is láthatnak a látogatók.

Április 28-án 11 órakor Áder János köztársasági elnök nyitja meg az OSZK Kézirattárának páratlan dokumentumaira épülő „Más csak levelenként kapja a borostyánt…” – Kincsek, kultusz, hatástörténet című Arany János-kiállítást a Budavári Palota F épületében.

„Más csak levelenként kapja a borostyánt…” – Kincsek, kultusz, hatástörténet (Arany János-kiállítás)

„Te aranyok Aranya!” – Arany János-szavalóverseny

Arany János-emlékév 2017 az OSZK-ban