Az Akadémia ezentúl is véleményt nyilvánít az ország és a társadalom számára fontos kérdésekben

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége legutóbbi rendkívüli ülésén határozott a további egyeztetésről Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Az elnökség nagy többséggel elfogadott határozatát az Infovilág itt közölte.

A tárgyalások olyan irányban haladnak, hogy az MTA kutatóhálózatát (de nem az egész MTA-t) a kormányzattal közösen felállított tudós testület irányítaná – áll az Akadémia szerkesztőségünkhöz eljuttatott dokumentumában. – A kormányt képviselő tudósok így közvetlen kétoldalú kapcsolatot teremthetnek az ITM és az Akadémia között, megjelenítve a kormányzati prioritásokat, ugyanakkor közvetítve a kutatóhálózatban született felfedezéseket, és a 2–3 évente esedékes nemzetközi átvilágítás eredményeit.

A tárgyalásokon az Akadémia vezetői az július 25-i elnökségi határozatban megfogalmazott szempontokat követik:

  • az MTA keretein belül megvalósuló irányítási rendszer életbe lépéséig az eddigivel azonos módon biztosítva legyen az intézethálózat finanszírozása;
  • személyi kérdésekben érvényesüljenek az Akadémia autonóm döntési jogosítványai;
  • az odaítélt támogatások folyósítása szerződés szerint folytatódjon;
  • a Lendület, az OTKA és a posztdoktori pályázatok szabad témaválasztás alapján működjenek, a támogatások odaítélése továbbra is kiválósági alapon történjék az MTA szakmai felügyeletével;
  • az MTA köztestületének vagyona az MTA tulajdonában maradjon;
  • az MTA intézethálózatának irányítási rendszerét és működését szilárd jogi garanciákkal kell biztosítani;
  • a kutatóközpontok és önálló intézetek irányítási rendszerében bekövetkező változások ne veszélyeztessék azok önálló és zavartalan működését, és segítsék elő fejlődésüket.

Amint a tárgyalások olyan szintre érnek, hogy megfelelően konkrét tervet lehet megfogalmazni, azt az Elnökség elé terjesztik.

Az MTA törvényben foglalt kötelessége, hogy az Országgyűlés vagy a kormány kérésére, illetve saját kezdeményezésére kinyilvánítja szakmai véleményét az ország és a társadalom számára fontos kérdésekben. Az MTA a jövőben is a törvényeknek és saját szakmai szabályainak megfelelően fog működni.