Az EU partnere lesz az Egyesült Királyság


Az Európai Bizottság üdvözli, hogy a Tanács ma úgy döntött, felhatalmazást ad a Bizottságnak az Egyesült Királysággal kialakítandó jövőbeli partnerségről szóló tárgyalások megkezdésére.


A tárgyalási irányelvek a Bizottság által február 3-án előterjesztett tervezetre épülnek, és teljes mértékben tiszteletben tartják az Európai Tanács iránymutatásait és következtetéseit, valamint az EU és az Egyesült Királyság által 2019 októberében elfogadott politikai nyilatkozatot.

Az átfogó tárgyalási irányelvek meghatározzák, hogy az EU milyen partnerséget kíván kialakítani a jövőben az Egyesült Királysággal a kapcsolatrendszer hatályát és feltételeit illetően. Az irányelvek a tárgyalások szempontjából fontos területek mindegyikére kiterjednek, ideértve a kereskedelmi és gazdasági, a bűnüldözési és a büntetőügyekben folytatandó igazságügyi együttműködést, a külpolitikát, a biztonság- és védelempolitikát, a részvételt az uniós programokban, valamint a kooperáció egyéb területeit. Az irányelvek egyik fejezete átfogó irányítási keretet vázol fel a gazdasági és biztonsági együtt munkálkodás valamennyi területére vonatkozóan.

Az unió főtárgyalójaként a Bizottság arra törekszik, hogy a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel szorosan összehangolva folytassa a munkát, ahogy az a kilépésről rendelkező megállapodásról folytatott tárgyalások során is történt. A hivatalos tárgyalások a tervek szerint a jövő héten kezdődnek meg az Egyesült Királysággal.