Az újságíró archívumából – Mečiar és a szőke nők

A csehszlovák válás után az önállósodott Szlovák Köztársaság miniszterelnökévé Vladimír Mečiart választotta a pozsonyi parlament. A túlzottan erőszakos egykori ökölvívó személyéből idővel kiábrándultak a politikacsinálók, s leváltották – majd az idő múlásával több ízben is visszaültették a kormányfői bársonyszékbe. Mečiar okos és dörzsölt politikus volt, de volt, aminek ő sem tudott ellenállni… Erről írt cikket szerzőnk, a Népszabadság pozsonyi – és prágai – tudósítója a lap 2002. augusztus 22-i számába.

«A politikusoknak is megvannak a maguk gyengéi. Szlovákia eddigi többszörös kormányfője, Vladimír Mečiar például fogékony a szépségre, kiváltképp, ha az a női nem által képviseltetik. Eddig ebben nincs is semmi kivetnivaló, az pedig már csak hab a tortán, hogy a szőke menyecskéket hangsúlyozott rokonszenvével tünteti ki.

A Právo című cseh baloldali napilap a minap tanulságos összegzést készített azokról a szlovák hölgyekről, akik a robusztus államférfi környezetében váltak közismertté. A listát minden szempontból Anna Nagyová vezeti, aki hét éven át jóban-rosszban végig kísérte főnöke és patrónusa sikerekben és kudarcokban bővelkedő karrierjét. A szállodaiparból a kormányfői hivatal elnöki székéig emelkedő szemrevaló asszonyt nem véletlenül nevezték a szlovák vasladynek: a hamvasszőke „Anička” rettenetes tudott lenni azzal, aki magára vonta haragját. A dolgok természeténél fogva a pletykák nem kerülték el az exbokszoló főnök és a válogatott butikokból öltözködő kabinetfőnök személyes viszonyát, ám Mečiar ezzel nemigen látszott törődni. Egy alkalommal pártjának szokásos havi tömeggyűlésén a közönség írásban beadott kérdései közé becsúszott ugyan a kapcsolatukat firtató, illetve annak kellemetlen visszhangjától óvó megjegyzés. Mečiar nem jött zavarba, elmondta, hogy kitűnően tud együtt dolgozni Nagyová asszonnyal, ezért viszi magával külföldi útjaira is. Aki róluk rosszat akar mondani — tette hozzá —, az így is, úgy is megteszi. Lám, a múltkor az egyik miniszterét is elkísérte a titkára egy nemzetközi tanácskozásra, a rossz nyelveknek ez elég volt ahhoz, hogy lebuzizzák őket. A pozsonyi sportcsarnokban összegyűlt párthívek megkönynyebbülten kacagtak, a vezér pedig továbbra is együtt járta a világot Aničkával – mindaddig, amíg a sokat (sőt mindent) tudó hölgy túl terhessé nem vált számára. Ekkor elváltak útjaik, s a „még mindig szép” Nagyová az üzleti szférában kamatoztatja vasakaratát és szerteágazó kapcsolatait.

A Právo tudósítója által említett következő szőke hölgy, Blažena Martinková a művészetek szféráiból érkezett (operaénekes volt), bár férje révén a pénzvilághoz is kötődött. Karol Martinka úr az orosz kapcsolatairól elhíresült (két éve csődbe ment) Devín Bankot irányította, emellett jelentős szerepet játszott egyes pöstyéni gyógyfürdők Meciar pártbarátai közötti „igen kedvező” privatizálásában. Blaženka a diplomáciai porondon történt megjelenésével keltett komoly feltűnést: egy osztrák-szlovák csúcstalálkozón a pozsonyi delegáció tagjaként emelte a Mečiar-csapat fényét. A sajtó érdeklődésére a kormányszóvivő nagyjából úgy foglalta össze a csinos asszonyka szerepkörét, hogy ő „minden ügyben illetékes” tanácsadó, amit a jómájú osztrákok „Mädchen für alles” kifejezéssel honosítottak. Ausztria egyébként Martinková végzetévé vált, patrónusa legutóbbi bukása után ugyanis jobbnak látta férjével Bécsbe távozni. Ott azután elborult elmével előbb saját kisfiát próbálta megölni, majd egy pszichiátriai intézetben öngyilkosságot követett el.

A mečiari szőke hölgykaréj következő tagja, Zdenka Kramplová Magyarországon is fogalommá vált: külügyminiszterként Budapesten eléggé meghökkentő érvrendszerrel igyekezett szegény Kovács Lászlót, majd a magyar sajtó képviselőit „helyes útra téríteni”. A sudár Zdenka nem sokáig ült a bársonyszékben, még idejében kiküldette magát nagykövetnek Kanadába, bennfentesek szerint azért, hogy orosz és bolgár nyelvtudása mellett az angolban is erősödjék. A grizzlymedvék hazája mindenesetre nagy vonzerőt gyakorolt Kramplovára, ami akkor derült ki, amikor a Dzurinda-kormány hazarendelte. A szépasszony ezt hosszú hónapokon át egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Környezetének politikai üldöztetésről panaszkodott, mint ahogy politikai motívumokat vélt felfedezni a képernyőről történt letiltásában az igen fotogén Jana Prágerová, aki tévémunkatársként Mečiar pártja, a HZDS gyűlésein töltötte be az elkötelezett műsorvezető szerepkörét, s aki – mit tesz isten – dús, szőke sörényével (is) vonzotta az érdeklődő tekinteteket.

Azt, hogy a szlovák politika keljfeljancsija ismét növelje erőfeszítéseit a hatalom megszerzéséért, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy most egyidejűleg két szépség is feltűnt a környezetében. Az egyik a Trencsén melletti Újtölgyes (Nová Dubnica) polgármester asszonya, Éva Antošová, aki egyúttal a HZDS vezető funkcionáriusa is. A városanya nemes egyszerűséggel csak bölcs és rendkívüli karizmatikus férfiúnak nevezi pártvezérét, akitől – úgymond – sokat szeretne tanulni. Amúgy a városkában prosperáló Dynamic szálloda a Mečiar családé.

A szőke hölgyek sorát a 29 éves, tündöklő mosolyú Diana Dubovská zárja, aki egyébként a rendszerváltás után feljutott szlovák újgazdag elit legismertebb tagjának, Jozef Majskynak a hitvese. Dianka nem sokkal ezelőtt még egy másik párt színeiben javította a pozsonyi parlament korátlagát, ám egy hónapja átigazolt a HZDS soraiba. Mečiar nem maradt hálátlan: az attraktív Dianát az igen előkelő 9. helyre soroltatta pártja képviselő-jelöltjeinek listáján, ahonnan olyan kiérdemesült személyiségeket ejtett ki, mint Ivan Gašparovič korábbi házelnök, vagy Július Binder, a bősi vízlépcső atyja. A reklamáló harcostársakat „Vlado” útszéli hangnemben oktatta ki arról, hogy kié a pártban az asztalfő. Az már a legutolsó napok krónikájának része, hogy a „kikutyázott” politikusok vérig sértve új pártot alapítottak, a HZD-t, s ez a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint tetemes veszteséget okozhat az anyapártnak a szeptemberi választásokon.

Lehet, hogy Szlovákia nagy politikai virtuózát, Vladimír Mečiart ezúttal jóvátehetetlenül elvakította néhány szőke tincs?» 

“Az újságíró archívumából” rovatunkban megjelenő írások az Arcanum Adatbázis Kiadó Digitális Tudománytárának gyűjteményében őrzött cikkek felhasználásával készülnek. Köszönet illeti érte az Arcanum ADT-t.)