Az újságíró archívumából: Nadrágjog(talanság)

Föllélegezhet az Egyesült Királyság, aligha fogja már bárki is bántani az európai hatóságok részéről azért, mert az erre célra kiképzett emberei elnáspángolják csíntalan állampolgáraikat. Nem úgy, mint 1978-ban, amikor sokszorosan körüljárható/megírható témát szolgáltatott a szigetország a nemzetközi sajtónak.

Miként a Wikipedia írja: Man (manx nyelven: Ellan Vannin) vagy Mann (Mannin) az Ír-tengeren fekvő sziget, a Brit-szigetek földrajzi középpontja. Nem része az Egyesült Királyságnak, viszont a brit koronafüggőségek közé tartozik. Az Európai Unió területének nem része, de vámterületének igen. Valaha önálló állam volt, a középkorban egy kelta királyság létezett a területén…esett meg az a galádság, amelyet (természetesen) e sorok írója is „megzenésített” jó négy évtizeddel ezelőtt, 1978. június 18-án lapjában, a Magyar Hírlapban, amely semmiképpen sem tévesztendő össze a ma azonos néven létező nyomtatvánnyal.

«Rég eltűntek már azok a hurkák Anthony Tyrer testéről, amelyek indokként szolgáltak a Strassbourgban székelő Európa Tanács emberi jogok bíróságának az ítélethirdetésre. Tonyt hat esztendővel ezelőtt, 15 éves korában valami jelentéktelen csínytevésért húzták deresre a Nagy-Britanniához tartozó Man-szigeten. A középkorban hozott és napjainkban is érvényes törvény teszi lehetővé ott a fiatalkorúak megvesszőzését. Birchingnek mondják az Ír-tengerben fekvő, 588 négyzetkilométeres, mintegy hatvanezer lakosú szigeten élők a vesszőzést. A kifejezés onnan ered, hogy a műveletet nyírfa (=birch) vesszőből font nyalábbal hajtják végre. A sok évszázaddal ezelőtt alkotott törvény a birchinget körülírván egyebek között kimondja, hogy az ütéseket a bűnös mezítelen hátsó felére kell mérni… Man szigete angol koronabirtok, meglehetősen széles önállósággal rendelkezik, csupán kül- és hadügyeit irányítják Londonból. Kilencszázkilencvenkilenc esztendős parlamentje – tynwaldnak nevezik a szigetlakók a népképviseletet – minden bizonnyal a legrégebbi, párja aligha lelhető a környéken. Egykoron a tynwald hozta a vesszőzésre jogosító törvényt is, védendő a sziget közrendjét, elrettentvén lakóit a köznek nem tetsző cselekedetektől. A vesszőtörvény megalkotása óta persze sokat változott a világ még a hagyományait oly’ féltve őrző és tisztelő anyaországban, Nagy-Britanniában is (igaz, mindössze harminc évvel ezelőtt) eltörölték a testi fenyítést. Csupán az Ír- és a Brit-szigettől félúton fekvő Manon nem akarják tudomásul venni a honatyák az idő múlását, holott ósdi szemléletükért olykor London is szemrehányást tett nekik.

A milliomosok szigetén (a csekély adó csábításának ellenállni nem tudván, mintegy százötven pénzeszsák vonult vissza öregkorára Man szigetére) – úgy látszik – élnek fölvilágosult gondolkodásúak is, mint a többi között Anthony Tyrer, az 1972-ben megvesszőzött fiú szülei, akik az emberi méltóságot megalázó testi fenyítés miatt pörbe fogták a brit kormányt. Keresetüket a strassbourgi Európa Tanács emberi jogi bíróságához nyújtották be, és azt kérték, hogy a bíróság kötelezze Londont a Man-szigeti vesszőzések megtiltására. A példa nélkül álló ügyben összeült jogtudorok már tavaly megállapították: az emberi jogok európai konvenciója 3. pontját sértették meg a Man-on. A brit kormány képviselője föllebezésében előadta, hogy a konvenciót nem lehet alkalmazni korona birtoka esetében, mert: 1. a sziget különleges jogi státuszt élvez, 2. lakóinak többsége egyetért a birching ősi intézményével. Miközben a strassbourgi bíróság Tony szüleinek beadványát és a brit kormány védekezését tárgyalta, Man-szigetszerte fölzúdultak a tradícióikat foggal-körömmel védők, mondván: az Európa Tanács bírósága beavatkozik belügyeikbe. Egy öreg törvényhozó odáig ment az angol rádiónak adott nyilatkozatában, hogy szülőföldje inkább elszakad Nagy-Britanniától, mintsem meghajoljon London akarata, azaz a vesszőzés eltörlésére vonatkozó követelés előtt.

Kompromisszummal már sok, kilátástalannak látszó nehézséget sikerült megoldani. A kelták leszármazottai, a Man-szigeti népképviselők végül is áthidaló döntés kihirdetésére vették rá a helyi főállamügyészt. A büntetés, azaz a testi fenyítés humánusabbá tételére ezentúl a birching alkalmával fennmarad a delikvensek nadrágja…»