Az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben

Miután a lengyel alkotmánybíróság tegnap szóban ismertette ítéletét, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma a következő nyilatkozatot tette:

„Mély aggodalommal tölt el a lengyel alkotmánybíróság tegnapi ítélete. Utasítottam a Bizottság szolgálatait, hogy alaposan és gyorsan elemezzék a döntést. Ennek alapján határozunk majd a következő lépésekről. Az EU érték- és jogközösség. Ez tartja össze és teszi erőssé az Európai Uniót. Meg fogjuk védeni az unió jogrendjének alapelveit, amelyekre 450 millió európai polgár támaszkodik. Legfőbb prioritásunk, hogy biztosítsuk a lengyel polgárok jogainak védelmét, valamint azt, hogy a lengyel polgárok – az Eurpai Unió valamennyi polgárához hasonlóan – élvezhessék az európai uniós tagságból fakadó előnyöket. Emellett az uniós polgároknak és a Lengyelországban üzleti tevékenységet folytató vállalkozásoknak szükségük van a jogbiztonságra, arra, hogy az uniós szabályokat – köztük az Európai Bíróság ítéleteit – Lengyelországban teljes körűen végrehajtsák.Szerződéseink teljesen egyértelműek. Az Európai Bíróság valamennyi ítélete kötelező minden tagállami hatóságra nézve, beleértve a nemzeti bíróságokat is. Az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal, köztük az alkotmányos rendelkezésekkel szemben. Az Európai Unióhoz való csatlakozással ezt minden uniós tagállam elfogadta. Ennek szavatolására élni fogunk a szerződések alapján rendelkezésünkre álló valamennyi hatáskörünkkel.” 

Az Európai Bizottság nyilatkozata az uniós jog elsőbbségéről

A lengyel alkotmánybíróság által tegnap meghozott ítélet szóbeli ismertetése súlyos aggályokat vet fel az uniós jog elsőbbségével és az Európai Unió Bíróságának hatáskörével kapcsolatban.

A Bizottság fenntartja és megerősíti az uniós jogrend alapelveit, nevezetesen a következőket:

  • az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, ideértve az alkotmányos rendelkezéseket is;
  • az Európai Bíróság valamennyi ítélete kötelező minden tagállami hatóságra nézve, beleértve a nemzeti bíróságokat is.

Részletesen elemezni fogjuk a lengyel alkotmánybíróság ítéletét, utána pedig meghatározzuk a következő lépéseket. A Bizottság habozás nélkül élni fog a Szerződések szerinti hatáskörével az uniós jog egységes alkalmazásának és integritásának védelme érdekében.

Az Európai Unió érték- és jogközösség, és ezt minden tagállamban tiszteletben kell tartani. Az európai polgárok Szerződésekből eredő jogait védeni kell, függetlenül attól, hogy a polgárok hol élnek az Európai Unióban.

Az Európai Bizottság feladata biztosítani az uniós jogrend megfelelő működését, és erről a továbbiakban is gondoskodni fog.