Az utasok fele sem ismeri az uniós utasjogokat

Az Európai Bizottság ma közzétette az Európai Unión belüli utasjogok témájában 2019. február 19. és március 4. között készített Eurobarométer-felmérés eredményeit.

Az eredményekből az derül ki, hogy a felmérést megelőző 12 hónapban repülővel, távolsági vasúttal, távolsági busszal, hajóval vagy komphajóval utazó uniós polgároknak mindössze 43%-a tud arról, hogy az uniós szabályozás jogokat biztosít az utasoknak, holott az uniós szabályok – a világon egyedülálló módon – mindegyik közlekedési módra vonatkozóan védik az utasok jogait.
Az utasokat megillető jogokat az EU határozza meg, a közlekedési szolgáltatók alkalmazzák, és a tagállami hatóságok juttatják érvényre. A tagállami gyakorlat sok esetben eltéréseket mutat, ezért az utasok gyakran nem tudják, mit tegyenek, és kihez forduljanak, hogy jogaiknak érvényt szerezzenek. Különösen igaz ez a tagállamok között utazókra.

A felmérés főbb eredményei:

  • EU-szinten az összes válaszadónak (ideértve azokat is, akik a felmérés előtti évben nem vették igénybe az említett közlekedési módok egyikét sem) csak 32%-a tud arról, hogy az EU-ban jogok illetik meg a repülővel, vasúton, távolsági busszal, hajóval és komphajóval utazó polgárokat. Magyarországon ez az arány 23%. Azok, akik a felmérés előtti évben utaztak az említett közlekedési eszközök valamelyikén, nagyobb valószínűséggel vannak tisztában az utasjogokkal (EU: 43%, Magyarország: 29%), de ez az arány sem éri el az 50%-ot.
  • Az egyes közlekedési módok esetében eltérést mutat azoknak az utasoknak az aránya, akik szerint a közlekedési vállalat jól tájékoztatta őket jogaikról az utazás előtt (repülőgép: 40%, hajó vagy komp: 29%, vasút: 26%, távolsági busz: 26%). A magyar válaszadók hasonló vagy nagyobb arányban elégedettek az utazás előtti tájékoztatással (repülőgép: 56%, hajó vagy komp: 26%, vasút: 25%, távolsági busz: 30%). Az elégedettek aránya uniós és magyarországi szinten is alacsonyabb az utazás alatt vagy után kapott információk megítélése esetében.
  • Az összes közlekedési módot figyelembe véve EU-szinten az utasok 26%-a, a magyarországi utasoknak pedig a 20%-a tett panaszt utazási fennakadás esetén. Közlekedési eszköz szerinti bontásban az arányok eltérők (össz-uniós adatok): repülőgép: 37%, távolsági busz: 26%, vasút: 24%, hajó vagy komp: 18%.
  • Az elmúlt 12 hónapban a légi közlekedésben fennakadást tapasztaló utazók 53%-ának nyújtott segítséget valamilyen formában a légitársaság, akár benyújtottak panaszt az érintett utasok, akár nem. A vonaton utazók esetében ez az arány 43%, a távolsági busszal, hajóval vagy komppal közlekedők esetében pedig 38% volt uniós szinten.
  • Az EU-ban a válaszadók 8%-a (Magyarországon az 5%-a) kért segítséget saját maga vagy más, fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy számára. Túlnyomó többségük – uniós szinten a 81%-uk, Magyarországon a 65%-uk – elégedett volt azzal, ahogy kérését a közlekedési vállalat kezelte.

A felmérés eredményeit az EU figyelembe fogja venni a vasúttal, illetve a repülővel utazók jogainak reformját célzó, már folyamatban lévő jogalkotási eljárások során.