Bolyai-díj: fiatal kutatók akadémiai kitüntetése

Az MTA teljesítmény-központú, magas presztízsű országos ösztöndíja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A támogatással kutató, munkájukról szóló jelentésükre kiemelkedő minősítést kapott ösztöndíjasoknak az Akadémia emléklapot adományoz. Közülük a legjobbak pedig MTA Bolyai-plakett kitüntetésben részesülnek.

Az idén tizennégy fiatal kutató nyerte el a rangos elismerést, amelyet a korábbi években a júniusi hagyományos és nagyszabású Bolyai-napon adtak át. A járványra való tekintettel ehelyett most zártkörű, online közvetített rendezvényen vehették át a kitüntetett kutatók az elismerést.

A Magyar Tudományos Akadémia a pályakezdő fiatalok tudományos életpályájának tervezhetősége, a kutatói állományban a különböző generációk együttműködése, a fiatal kutatók itthon tartásának segítése és teljesítmény-központú nevelése végett hozta létre 1996-ban a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat.

„Az ösztöndíj az elmúlt majd két és fél évtizedben sok fiatal számára vált kutatói életpályája jelentős állomásává. Jóval többet jelent egyszerű anyagi támogatásnál. Egyfajta minőségbiztosítás, híd, amely összeköti a Magyar Tudományos Akadémiát, az MTA doktorait és a PhD-fokozatot már megszerzett fiatal kutatói generáció tagjait” – mondta a Bolyai-plaketteseket köszöntő beszédében Freund Tamás, az MTA elnöke.

A Bolyai-ösztöndíj teljesítmény-központú, mert a fiatal kutatót egy adott kutatási téma feldolgozására és az eredmények összefoglalására, közlésére serkenti. Fontos anyagi támogatás, mert a kutatói állás mellett megvalósítja azt az elvet, hogy a kiemelkedő munkát, a többletmunkát az állami költségvetésből finanszírozza. Segíteni kívánja a legkiválóbbakat a kutatóhoz méltó életkörülmények megteremtésében.

Országos ösztöndíj, nem a lokális autonómia adja, tehát hozzászoktatja a fiatalokat az országos megmérettetés igényéhez. Éppen ezért nyitott a felsőoktatási és egyéb kutatóhelyek irányában is.

Az MTA célja, hogy sikeres fiatal, PhD-fokozattal rendelkező kutatókat segítsen, és ösztönözze őket Magyarországon folytatott kutatásaik folytatására, valamint az MTA-doktori értekezés megírására és a tudományos cím megszerzésére.

Freund Tamás kiemelte, hogy az eddigi 4225 Bolyai-ösztöndíjas közül 591-en lettek az MTA doktorai, 22-en pedig a Magyar Tudományos Akadémia tagjai.

Huszadik alkalommal adta volna át ez évben az MTA elnöke és Tulassay Tivadar, a kuratórium elnöke a plaketteket és az emléklapokat, azonban a Covid-19-járvány miatt az ünnepélyes rendezvényen a 184 zárójelentést benyújtó ösztöndíjas közül csupán a 14 legkiválóbb, Bolyai-plakettet elnyerő kutató lehetett jelen. Rajtuk kívül 80-nak ítéltek kiemelkedő szakmai minősítésű eredményeiért Bolyai-emléklapot.

Kollár László Péter, az MTA főtitkára a Bolyai-plakettet elnyert kutatókat köszöntve elmondta: ők a múlt években folytatott munkájukkal bizonyították, hogy képesek a tudományos problémákat azzal az új, fiatalos szemlélettel megközelíteni, amely szükséges ahhoz, hogy a tudomány a jövőben is képes legyen nagy jelentőségű felismeréseket tenni. Egyúttal arra biztatta őket, hogy továbbra is az eddigi kíváncsisággal, elszántsággal és képzelőerővel folytassák munkájukat.

A kutatók névsora és az esemény videója itt, tessék kattintani!