COVID-19: európai válaszintézkedések

Súlyos népegészségügyi veszélyhelyzet alakult ki a koronavírus-járvány nyomán Európában. Ma már mindegyik EU-országban vannak fertőzött betegek.

A járványt az emberek mellett a gazdaság is megsínyli, ezért a Bizottság ma azonnali válaszintézkedéseket hozott, hogy összehangolt európai fellépéssel enyhítse a COVID-19 társadalmi-gazdasági hatásait. A Bizottság a rendelkezésére álló eszközök mindegyikét fel fogja használni a világjárvány következményeinek enyhítésére azzal a céllal, hogy:

# az egészségügyi rendszerek ellátását a szükséges mértékben biztosítsa az egységes piac, valamint a termelési, forgalmazási és értékláncok integritásának megőrzése révén;

# segítséget nyújtson az embereknek ahhoz, hogy a válság ne sújtsa aránytalan mértékben a jövedelmeket és a munkahelyeket, és hatása ne legyen tartós;

# támogassa a vállalkozásokat, és biztosítsa, hogy a pénzügyi ágazat likviditása továbbra is megmaradjon;

# segítse, hogy a tagállamok az állami támogatásra vonatkozó uniós keretrendszer és a Stabilitási és Növekedési Paktum teljes rugalmasságát kamatoztatva határozottan és összehangoltan léphessenek fel.

Az állami támogatásra vonatkozó uniós keretrendszer rugalmassága

A koronavírus-járványra a tagállamok hozzák meg a legfontosabb költségvetési válaszintézkedéseket nemzeti költségvetéseikből. Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak köszönhetően a tagállamok gyors és hatékony lépéseket tehetnek a COVID-19 miatt gazdasági nehézségekkel küzdő polgárok és cégek, különösen a kkv-k támogatásáért, és egy sor támogatási intézkedést életbe léptethetnek, köztük a következőket: bértámogatások bevezetése; a társasági adó, az áfa vagy a társadalombiztosítási járulékok fizetésének felfüggesztése; közvetlen pénzügyi támogatás a fogyasztóknak (lemondott szolgáltatások/belépőjegyek miatt); a likviditási hiánnyal küzdő és sürgős megmentési támogatásra szoruló vállalkozások megsegítése; közvetlen ellentételezés a vállalatoknak a rendkívüli események okozta kárért (pl. a légi közlekedési és az idegenforgalmi ágazatban).

Az európai költségvetési keretrendszer rugalmassága

A Bizottság javaslatot fog tenni a Tanácsnak az uniós költségvetési keretrendszer által biztosított teljes rugalmasság alkalmazására, hogy a tagállamok végrehajthassák a járvány megfékezéséhez és a károk enyhítéséhez szükséges intézkedéseket.

Szolidaritás az egységes piacon belül

Kizárólag egymással szolidárisan, egész Európára kiterjedő összehangolt megoldást találva leszünk képesek hatékonyan kezelni a népegészségügyi veszélyhelyzetet. A Bizottság minden szükséges lépést megtesz evégett: iránymutatást nyújt a tagállamoknak az ellátásbiztonságot garantáló megfelelő ellenőrzési mechanizmusok kialakítására vonatkozóan, gyorsított közös közbeszerzési eljárást indít e termékek beszerzése céljából, és ajánlást bocsát ki a CE-jelöléssel nem rendelkező védőfelszerelésekre vonatkozóan. Ezenfelül ma célzott jogszabályra tett javaslatot, hogy a légitársaságokat ideiglenesen kivonja a „használd vagy elveszíted” szabály alól (amely szerint a légitársaságoknak a résidők legalább 80%-át fel kell használniuk egy adott időszakon belül ahhoz, hogy a következő év azonos időszakában megtarthassák őket).

Az uniós költségvetés mozgósítása

A nehéz helyzetben lévő kkv-k azonnali megsegítése végett az EU-költségvetés a meglévő eszközök igénybevételével likviditási támogatást nyújt majd ezeknek a cégeknek. A Bizottság a következő hetekben 1000 millió eurót fog átirányítani az uniós költségvetésből garanciaként az Európai Beruházási Alapnak. Ez legalább 100 000 európai kkv-nak és kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatnak nyújt majd segítséget mintegy 8000 millió euró összegű finanszírozás révén.

A foglalkoztatásra gyakorolt hatás enyhítése

Védelmet kell nyújtani a munkavállalóknak a munkanélküliséggel és a jövedelem-kieséssel szemben, a Bizottság pedig kész ehhez támogatást nyújtani a tagállamoknak.

Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés

A Bizottság azt javasolja, hogy a kohéziós politika forrásaiból irányítsanak 37 000 millió eurót a koronavírus okozta válság elleni küzdelemre. E célból azt indítványozza, hogy az idén ne legyen köteles a strukturális alapok el nem költött előfinanszírozásának visszatérítésére kötelezni a tagállamokat. Ez az összeg mintegy 8000 millió euró az uniós költségvetésben, amelyet a tagállamok az unió egészére vonatkozó 29 000 millió eurós strukturális finanszírozás kiegészítésére használhatnak fel. Ez hatékonyan növelni fogja a 2020-i beruházások összegét, és segíti a 2014–20-i felzárkóztatási politikai programokban még le nem kötött 40 000 millió euró összegű finanszírozás felhasználásának az időszak elejére történő ütemezését.

Kérdések és válaszok

Koronavírus-járvány elleni intézkedések

Közlemény a COVID-19 válság gazdasági következményeiről

A COVID-19 válság gazdasági következményeiről szóló közlemény mellékletei

A COVID-19-reagálási beruházási kezdeményezésről szóló rendeletjavaslat

A résidőkről szóló rendeletjavaslat

Energiaunió: 980 millió eurós pályázati felhívás határokon átívelő energetikai infrastruktúrák kiépítésére

Az Európai Bizottság ma 980 millió euró összegű pályázati felhívást tett közzé olyan kezdeményezések, tervek benyújtására, melyek kulcsfontosságú európai energetikai infrastruktúrák kiépítésére irányulnak és több tagállamban is számottevő előnyökkel járnak. Az uniós forrásokat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a transzeurópai infrastrukturális hálózatok fejlesztését támogató európai program adja. Összhangban az európai zöldmegállapodás céljaival, az idén a Bizottság a pályázatok elbírálásakor súlyt helyez majd arra, hogy a benyújtott projektek milyen mértékben járulnak hozzá a klímasemlegességi célok megvalósításához.