Egy sikeres baloldali a szomszédban

A Magyarországgal határos Burgenland osztrák tartomány kormányzatának vezetőjéről, a szociáldemokrata Hans-Peter Doskozilról közölt portrét a Neue Zürcher Zeitung című svájci lap.

Burgenlandban januárban tartottak tartományi választást, és azon a szocdemek, akik egyébként Ausztriában – sőt, nem csak Ausztriában – mostanság elég gyengén muzsikálnak, abszolút többséget szereztek. Burgenlandban 1945 óta mindig benn voltak a szociáldemokraták a tartományi vezetésben, de Doskozil most koalíciókényszer nélkül alakíthatott kormányt Kismartonban, amely így – ha nemzeti húrokon akarnék játszani, azt mondanám – jelenleg a legszociáldemokratább magyar nevű város. Na, jó, a zürichi lap természetesen Eisenstadtot ír. Megjegyzem, az idén Bécsben is lesz helyhatósági választás.

Doskozil azonban, aki mielőtt politikus lett, rendőr volt, azon túl, hogy az osztrák szociáldemokraták jelenleg legsikeresebb politikusa, egyben egyik legmegosztóbb személyisége is: irányvonala ugyanis vegyíti a hangsúlyozottan baloldali szociálpolitikát a keményvonalas migrációs politikával. Ez utóbbinak az elemei, ha sorolni kezdjük, persze csak a lista elején lehetnek kedvesek a magyar kormány fülének: Doskozil azon túl, hogy a könyörtelen kitoloncolás és az unió külső határai mentén a hatékony határvédelem híve, az érkezettek Európán belüli elosztását is szükségesnek tartja. Mint a Neue Zürcher írja, bírálja az osztrák baloldali pártelit eddigi magatartását, és azt mondja, ha így folytatják, elfűrészelhetik a fát maguk alatt.

Doskozil bevezette az 1700 eurós minimálbért a burgenlandi közigazgatásban és az állami fenntartású, illetve – a svájci lap megfogalmazása szerint – államhoz közeli üzemekben. Ezt további szektorokra is ki akarja terjeszteni.

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ódzkodnak a pótlólagos költségektől, azt javasolja, vegyenek le a saját nyereségükből – vagy pedig települjenek át Magyarországra. „Legyen sok örömük Orbánban, aki rövid úton kisajátítja a parasztokat, vagy újabb úthasználati díjakat vezet be” – idézi a Neue Zürcher Zeitung a burgenlandi tartományfőnök szavait, amelyek alighanem jól tükrözik a határközeli osztrák gazdálkodók által a mai Magyarországról alkotott képet.

Burgenlandban az elmúlt öt évben 450 millió euró közpénzzel segítették a gazdaságot. Doskozil kormányzata további célzott szubvenciókkal igyekszik támogatni a helyi iparűzést. Emellett kiterjesztették az állami szerepvállalást a gondozás területén: csak közhasznú szervezetek tevékenykedhetnek az idősotthonokban, a gondozásba lehetőség szerint bekapcsolják – többnyire a női – családtagokat, ezzel minimálbért és biztosítotti státust nyújtanak nekik.

„Az erős államnak vagyok a híve” – mondta a tartományfőnök a svájci lapnak. Úgy véli, hogy Ausztriában túl messzire ment a gazdasági liberalizmus, az emberek túlzott mértékben váltak a piac kiszolgáltatottjaivá. Ebben részük volt a szociáldemokratáknak is, ami Doskozil szerint a fő oka a hanyatlásuknak. „A politikának döntőbíróként kell működnie, korrigálnia és szabályoznia kell az életviszonyokat” – mondja, és rápillant az irodája falán, mint a zürichi lap fogalmaz, minden szociáldemokraták atyjának, Übervater Bruno Kreisky volt osztrák kancellárnak a képére, amely mellett a falon ott függ a kereszt, valamint a pápa fényképe.

Bár baloldali, sok tekintetben konzervatív – írja Doskozilról a Neue Zürcher Zeitung. Politikai karrierje 2015-től kezdett emelkedni. A migránsválság kirobbanásakor ő volt a négyszáz kilométer államhatárral rendelkező – vagy éppen sújtott – Burgenland redőrfőnöke. Válságkezelési tevékenysége elismerést váltott ki. Négy évvel később Hans Niessl, a tartomány szociáldemokrata vezetője saját utódjának Doskozilt nevezte ki, aki ekkor átélhette a koalíciós kormányzást a jobboldali populista Szabadságpárttal. A szocdemek berkeiben tabudöntögetésnek számított a Szabadságpárttal való koalíciókötés, de Niessl ebben nem zavartatta magát, mindennél fontosabbnak tartotta, hogy pártja része legyen a kormányzati többségnek.

Doskozil a Szabadságpárt hanyatlásához vezető Ibiza-videóbotrány után elmondta: tartalmi szempontból tulajdonképpen jól működött tartományi szinten a szocdemek és a szabadságpártiak koalíciója, függetlenül az országos politika szintjén történtektől. Az előrehozott tartományi választáson aztán az addigi szabadságpárti szavazók több mint egyharmada átment a szociáldemokratákhoz.

Doskozil a migrációs politikát illetően hangsúlyozza a menedékkérők Európán belüli elosztását, de annyiban nem ért egyet Sebastian Kurzcal, hogy a kancellárral ellentétben működésképtelennek tekinti az unió által kidolgozott kvótarendszert, és elégtelennek tartja az EU készségét az illegális migránsok kitoloncolására. Kurznak azzal az állításával sem ért egyet, hogy a balkáni útvonalat sikerült lezárni. „A migrációs válság még mindig itt van” – hangsúlyozza Hans-Peter Doskozil, Burgenland szociáldemokrata tartományfőnöke.

Doskozil népszerűségét jelzi, hogy időközben megzenésítették.