Életérzéssé érlelődő tekintélyelvűség

Azt mondja Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár, hogy a hazafias és honvédelmi nevelés nem új tantárgy, hanem „életérzés, ami már ma is megjelenik a történelemben, a földrajzban, de megjelenhet a zenében és a testnevelésórán is.”

Ez a Maruzsa tehát ugyanazt mondja, mint amit a nagy Giuseppe Bottai mondott, midőn 1939-ben sikeresen és Mussolininak tetsző módon megreformálta Gentilesci egykori oktatási programját. Pedig Mussolini „a legfasisztább reformnak” nevezte Gentile 1923-i oktatási reformját, ám annak maradék intellektuális elvei a későbbiekben elavulttá tették Mussolini számára az egészet.

Bottai a hatalom politikai célkitűzését, a fasiszta tudat kialakítását a „lelkek részévé”, „életérzéssé” kívánta tenni. A Carta della Scuola” (Iskolai Charta) tökélyre vitte, miként tehető a lélek részévé a tekintélyelvűség, az állam mindenhatóságának gondolata, az alávetettség érzülete, a rend és fegyelem ellentmondás nélküli tisztelete, vagyis az új ember, a „Homo Novus fascista” létrehozása. Előbb a közoktatási minisztériumból lett nemzetnevelési minisztérium, s innentől kezdve a hangsúly a tudományos helyett a katonai nevelésre helyeződött. A tananyag csökkent, az „életérzés”, a vallási nevelés, valamint a sport, a gimnasztika, a félkatonai szellem (lövészet!) nőtt.

A jelszó így hangzott: „libro e moschetto”, azaz „könyv és puska”. Az oktatás mint „életérzés” a „Duce szeme fénye volt”.
2005 decemberében, egy adventi találkozón, Balog Zoltán jelenlétében Orbán az alábbiakat mondta (senki sem emlékszik erre): „Na most, ebben az értelemben én a fundamentalizmust, azt az alapjaiban való helyrerázásnak (…) fogom föl, ha szabad itt így fogalmaznom. Tehát vissza kell vinni az oktatást oda, ahol kezdődik. És valójában a gyermeknevelés lényege az alapvető tanításokhoz való elvezetés. Most én ezen a fundamentalista alapon állok személy szerint, és örülnék, hogyha a magyar oktatási rendszer elfogadná majd a választások után, hogy erre az alapra érdemes építkezni.”

Hát, most már építkezik. Fundamentalista életérzés alapon.

És, kedves gyerekek, ha jók lesztek, majd azt is elmesélem, mi várt a tanárokra és egyetemi oktatókra a Duce alatt. Szigorúan életérzés alapon.

De most aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!