EU-erőfeszítések az illegális online tartalmak eltávolítására

Az Európai Bizottság ma az online platformokra vonatkozó iránymutatásokat és elveket terjesztett elő, hogy erősítse a gyűlöletre, az erőszakra és a terrorizmusra felbujtó illegális tartalmak felismerését és eltávolítását. Az erőszakot és gyűlöletet szító online terrorista anyagok és tartalmak egyre nagyobb mértékű hozzáférhetősége és terjedése hatalmas veszély az uniós polgárok biztonságára és védelmére nézve.

A fellépések hozzá fognak járulni az illegális tartalmak elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez, és segítik a hatékony és valódi biztonsági unió megteremtését, valamint a mostaninál erősebb digitális egységes piac kiépítésére irányuló, folyamatban lévő munkát.

Az illegális online tartalom – egyebek között az online terrorista propaganda, valamint az erőszakra és a gyűlöletre felbujtó idegengyűlölő és rasszista beszéd – terjedésével az online platformok szerepe egyre fontosabbá válik, és nagyobb mértékű társadalmi felelősségvállalásra is van szükség a részükről. A ma közzétett új iránymutatás arra ösztönzi az online platformokat, hogy növeljék erőfeszítéseiket az illegális tartalmak terjedésének megelőzésében. A Bizottság elvárja, hogy az online platformok a következő hónapokban gyorsan intézkedjenek, különösen a terrorizmus és az illegális gyűlöletbeszéd tekintetében, amely az uniós jog értelmében mind online, mind offline formában jogellenes.

Az illegális online tartalmak elleni hatékony küzdelem első lépéseként a Bizottság közös eszközöket javasol az ilyen tartalmak gyors felismerésére, megelőzésére, hatékony eltávolítására és újbóli megjelenésének megakadályozására. A Bizottság gondosan nyomon fogja követni az online platformok által a következő hónapokban elért eredményeket, és értékelni fogja, hogy szükség van-e további intézkedésekre az illegális online tartalom gyors felismerésére és eltávolítására. (A teljes közlemény itt olvasható.)

 

Áfabevétel-kiesés miatt 152 milliárd euró kár érte a tagországokat – Magyarország 527 milliárd forinttól esett el

Az Európai Bizottság ma közzétett tanulmányának becslése szerint 2015-ben EU-szerte összesen 152 milliárd euró forgalmi adótól (áfa) estek el a tagállami költségvetések.
 
Az áfabevétel-kiesés (a várt és a ténylegesen beszedett összeg közötti különbség) 2014-hez képest valamelyest csökkent, de még mindig elfogadhatatlanul magas. Az áfabevétel-kiesés Magyarországon 2014-ben 618 milliárd forintot (17%), 2015-ben pedig 527 milliárd forintot (14%) tett ki a ma publikált tanulmány becslése szerint. Uniós szinten 37%-kal Romániában a legmagasabb az áfabevétel-kiesés aránya, abszolút értékben a legmagasabb bevételkiesést 35 milliárd euróval Olaszország könyvelhette el 2015-ben.
 
Az áfacsalások ellen egy sor intézkedés is született, az adatok azonban azt mutatják, hogy mélyrehatóbb reformokra van szükség. Az Európai Bizottság ezért idén októberben javaslatokat fog tenni az EU-s áfa-szabályok alapos megreformálására avégett, hogy az áfacsalások elleni küzdelem, illetve az áfa-beszedés könnyebbé váljék.   

 

Beruházási csomag környezet-, természet- és éghajlatvédelmi célokra

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 222 millió eurós beruházási csomagot, amelynek rendeltetése, hogy a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program alapján támogassa Európa átállását a mostaninál fenntarthatóbb és alacsony széndioxid-kibocsátású jövőre. Az uniós finanszírozás további beruházásokat mozgósít, így összesen 379 millió eurót fordítanak majd a 20 tagállamban megvalósuló 139 új kezdeményezésre.

A projektek segítenek a tagállamoknak abban, hogy az Európai Bizottság körforgásos gazdaságról szóló csomagjával összhangban a körforgás elvét jobban érvényesítő gazdaságra álljanak át. Más tervek támogatni fogják a cselekvési terv a természetért kezdeményezés végrehajtását, különösen a Natura 2000 területek kezelését, valamint figyelmet kap a fajok védelme.

Magyarországon két projekt részesül támogatásban: egy 2,7 millió euró költségvetésű élőhely-védelmi a kiskunsági Peszéri-erdőben, valamint a magyar városok éghajlatváltozással szembeni ellenálló-képességét növelni hivatott kezdeményezés 2,5 millió euró keretösszeggel. (A teljes közlemény itt olvasható.)

 

Az EU új külső beruházási terve

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az EU új külső beruházási tervének központi elemét képező Európai Fenntartható Fejlődési Alapot (EFFA). Ennek nyomán az Európai Bizottság azonnal megkezdi ambiciózus külső beruházási tervének végrehajtását, hogy ösztönözze az Afrikába és az európai szomszédságba irányuló beruházásokat és még jobban támogassa az inkluzív és fenntartható fejlődést Afrikában és az európai szomszédságban. A terv fellendíti az állami és magánberuházást, és ezáltal segít elhárítani partnerországokban a növekedés bizonyos akadályait, valamint az illegális migráció alapjául szolgáló egyes okokat.

A külső beruházási terv gyors végrehajtását szolgáljaaz EFFA stratégiai testületének első ülése Brüsszelben, amely a beruházás számos konkrét területére, az ún. „beruházási ablakokra” vonatkozó javaslatokat fog megvitatni. A beruházási ablakok meghatározzák az EFFA-garancia prioritásnak tekintett azon ágazatait, amelyeket az afrikai és az uniós szomszédságbeli tisztességes és fenntartható munkahelyteremtés érdekében kulcsfontosságúként azonosítottak. Várhatóan rövidesen jóváhagyják az első beruházási ablakokat, így a külső beruházási terv hamarosan valódi változást hoz a partnerországok kedvezményezettjei számára.