Eurobarométer: a Föld legsúlyosabb problémája az éghajlatváltozás

A ma közzétett Eurobarométer felmérés azt mutatja, hogy az európai polgárok az éghajlatváltozást tekintik az egyik legsúlyosabb problémának, amellyel szembe kell néznünk. A megkérdezettek több mint 90%-a (EU: 93%, Magyarország: 95%) súlyos, és mintegy 80%-a (EU: 78%, Magyarország: 81%) nagyon súlyos problémának tartja az éghajlatváltozást. (A nyitó kép forrása: blogg.de.)


Ami a szakpolitikai válaszlépéseket illeti, tíz európai közül kilenc (EU: 90%, Magyarország: 96%) egyetért azzal, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni, ezzel egyidejűleg pedig ellensúlyozni kell a továbbra is kibocsátott mennyiségeket azért, hogy az EU 2050-ra valóban klímasemlegessé váljék. Csaknem ugyanennyien (EU: 87%, Magyarország: 94%) tartják fontosnak, hogy az EU ambiciózus célokat tűzzön ki a megújuló energia használatának előmozdítására, és a válaszadók ugyanilyen arányban (EU: 87%, HU: 94%) vélik úgy, hogy az energiahatékonyság javításában kiemelt szerepe van az uniós támogatásnak.

A megkérdezettek több mint 70%-a (EU: 74%, Magyarország: 72%) egyetért azzal a kijelentéssel, hogy az éghajlatváltozás okozta károk helyreállítási költségei sokkal magasabbak, mint a zöld átálláshoz szükséges beruházások. Az uniós válaszadók háromnegyede (75%), Magyarországon pedig a 71%-a úgy gondolja, hogy hazájának kormánya nem tesz eleget az éghajlatváltozás kezeléséért.
 
Tájékoztató a felmérés magyarországi eredeményeiről

Hatvanöt vállalat és szövetség csatlakozott az élelmiszer-ellátási láncon belüli felelős üzleti és marketing-magatartásra vonatkozó uniós kódexhez


Az Európai Bizottság az élelmiszeripar érdekeltjeivel együtt hivatalosan bemutatta az élelmiszer-ellátási láncon belüli felelős üzleti és marketing-magatartásra vonatkozó uniós kódexet, amelynek kidolgozását a Bizottság „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiában irányozta elő.
 
A kódex rendkívül fontos elemét képezi azoknak az uniós erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy megfizethető áron több egészséges, fenntartható élelmiszer álljon a rendelkezésünkre, és csökkenjen általános környezeti lábnyomunk. A Bizottság uniós szövetségekkel és vállalatokkal közösen dolgozta ki a dokumentumot, és a munkában más érdekelt felek is tevékenyen részt vettek, köztük nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek és szakmai szövetségek. A kódexet aláíró élelmiszeripari szövetségek és cégek vállalják, hogy ezentúl még többet tesznek a fenntartható átállás előmozdításáért.
 
A kódex az élelmiszer-rendszerek fenntarthatóságának minden fontos vetületére kiterjed. A vállalatok kötelezettségvállalásának középpontjában az áll, hogy a cégek mérhető eredményeket produkáljanak egy sor területen, az állatjólléttől kezdve a termékek cukortartalmának csökkentésén át egészen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás teljes termékskálán átívelő csökkentéséig.
 
A közzététel napjáig 65 vállalat és szövetség (26 élelmiszergyártó cég, 14 élelmiszer-kiskereskedő, 1 étkeztetéssel és vendéglátással foglalkozó szolgáltató és 24 szövetség) írta alá a kódexet, úttörő szerepet vállalva a felelős élelmiszer-ellátásért.

A magatartási kódex szövege; A magatartási kódexet aláíró szervezetek és vállalatok listája; A „termelőtől a fogyasztóig” stratégiát ismertető weboldal