Európai beruházási terv: további 80 milliárd forint értékű hitelben részesülhetnek a magyar kkv-k 

A kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő COSME program részeként az Európai Beruházási Alap (EBA) és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ma megállapodást írt alá, amelynek értelmében a Garantiqa 80 milliárd forint hitelhez kapcsolódóan nyújthat kezességvállalást magyar kis- és középvállalkozásoknál. A megállapodás az Európai Bizottság európai beruházási tervének egyik alappillére, az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) támogatásával jött létre.
 
A megállapodás 3500 magyar kkv számára nyitja meg a forrásszerzés lehetőségét, 80 milliárd forintnyi hitelhez kapcsolódó garancia alapján. A hitelfelvevők a COSME viszontgarancia előnyeit folyószámla- és forgóeszközhitelek, beruházási hitelek, lízingügyletek és bankgaranciák igénybevétele közben élvezhetik.

A ma megkötött megállapodás azt is jelenti, hogy az állami viszontgarancia-konstrukciókból eddig kiszoruló vállalkozások is részesülhetnek immár kedvező kezességvállalási konstrukciókban.

Emellett az EU által fedezett „portfólió-garanciák” tovább csökkentik az adminisztrációs terheket és a hitelkihelyezés időigényét mind a finanszírozó bankok, mind a vállalkozások számára.
 
Az Európai Beruházási Alap az Európai Beruházási Bank Csoport része. Legfontosabb küldetése az európai mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása azzal, hogy megkönnyíti a finanszírozáshoz való hozzájutásukat. Az EBA kifejezetten e piaci szegmens számára alakít ki és fejleszt kockázati és növekedési tőkén, garanciákon és mikrofinanszírozáson alapuló pénzügyi eszközöket. Ebben a szerepében az EBA elősegíti az EU innovációt, kutatás-fejlesztést, vállalkozásösztönzést, növekedést és foglalkoztatást támogató célkitűzéseinek elérését. Az EBA-nak az ESBA keretein belül folyó munkája további részletei itt találhatók.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t 1992-ben a magyar állam, a legjelentősebb hazai kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, és néhány vállalkozói érdekképviseleti szövetség alapította abból a célból, hogy készfizető kezesség (garancia) vállalásával multiplikátorként működjön közre a hazai kis- és középvállalkozások hitelezése során. 2007. december 13-án a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Magyarországon működő pénzügyi vállalkozások közül elsőként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nek engedélyezte a hitelintézetekkel egyenértékű működést. 25 éves fennállása alatt a társaság mintegy 5000 milliárd forintnyi hitelhez nyújtott kezességvállalási szolgáltatást.

A COSME a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program, amely 2014-től 2020-ig tart és teljes költségvetése 2,3 milliárd euró. A program legalább 60%-ának célja az európai kkv-k forráshoz jutásának elősegítése, két pénzügyi eszköz segítségével. A COSME hitelgarancia-eszköze a pénzügyi intézmények garanciáit és viszontgaranciáit támogatja annak érdekében, hogy azok több hitelt és pénzügyi lízinget nyújthassanak a kkv-knak. Ez az eszköz magában foglalja a kkv-k hitelfinanszírozási portfóliójának értékpapírosítását is. A COSME-program a növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszköz révén a – főként bővítési és növekedési szakaszban lévő – kkv-knak kockázati tőkét biztosító tőkealapokba is befektet. A COSME-program a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP 2007–2013) sikerére épít, amely Európában több mint 21 milliárd eurónyi hitel és 3 milliárd euró összegű kockázati tőke közel 400 ezer kkv számára történő kihelyezéséhez járult hozzá.

Az uniós finanszírozás eléréséhez a vállalkozások az adott országban kiválasztott pénzügyi intézményekkel vehetik fel a kapcsolatot.

Az európai beruházási terv, vagyis az úgynevezett Juncker-terv, az Európai Bizottság egyik kiemelt prioritása. Középpontjában a beruházások munkahelyteremtési és növekedés-serkentési célú ösztönzése áll, az új és már létező pénzügyi erőforrások intelligensebb felhasználása, a beruházásokat akadályozó tényezők kiküszöbölése, valamint a beruházási projektek láthatóságának növelése és technikai támogatása révén.

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap a Juncker-terv egyik alappillére. Veszteségátvállalási („first loss”) garanciát nyújt, amelynek segítségével az Európai Beruházási Bank több – és sok esetben kockázatosabb – projektet támogathat. Az ESBA konkrét eredményei már most is láthatók. Az ESBA keretében finanszírozásra jóváhagyott projektek és megállapodások várhatóan közel 236,1 milliárd eurónyi hitelt és támogatást tesznek majd elérhetővé 454 ezer kkv számára a 28 tagállamban.

Szeptember 13-án az Európai Parlament és a tagállamok elvi hozzájárulásukat adták az ESBA kiterjesztéséhez és megerősítéséhez. Ez a hozzájárulás nemcsak az időtartamát, de pénzügyi kapacitásait is kiterjeszti.
Uniós támogatású finanszírozási lehetőségek a tagállamokban