Címzett: a győri polgármester – lássa: a Nyilvánosság

Szerkesztőségünk évek óta (!) próbál elfogadható, korrekt, Győr városa lakóinak és minden bizonnyal az észak-nyugat-dunántúli megyeszékhelyre látogatóknak is fontos ügyekben választ kapni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Csaknem harminc cikkben vetettünk föl olyan (mindenekelőtt városképi) problémákat, amelyeknek megszüntetésével még vonzóbb lehetne a két év múlva 750 esztendős (emberi településként természetesen sokkal-sokkal régebbi) város. Az önkormányzatnak a sajtó tájékoztatása céljából foglalkoztatott hivatalnokai azonban megpróbálták vagy “lepattintani” vagy negligálni a kérdéseinket. Ezért fordult szerkesztőségünk a győri polgármesterhez, aki mostanáig a beosztottaihoz hasonló taktikát igyekszik folytatni. Tekintettel arra, hogy hazánkban még ma is a NYILVÁNOSSÁG a legnagyobb erő, az alábbiakban közzé tesszük a Borkai Zsolt polgármesternek írt és az alábbi sorok megjelenésével egyidejűleg elküldött levelünket.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Borkai Zsolt polgármester

Tisztelt Polgármester úr!

Sajnálattal konstatáltam, hogy immár harmadik hónapja kell várnom az Önnek írt – a közérdekű adatkérés tárgyú – leveleim megválaszolására, annak ellenére, hogy munkatársnői valamennyinek átvételét nyugtázták, igazolták. Az Ön munkatársnőivel telefonon is beszéltem, és megerősítették, hogy Ön tud a leveleimről, azt viszont nem tudták megmondani, hogy mikor válaszol, vagy válaszol-e egyáltalán.

Ismételten fölkérem, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű adatkéréseimet teljesítse.

Szeretném felhívni figyelmét arra a tényre, hogy a törvény az adatok közlésére 15 napot biztosít és ez az időtartam már soksorosan letelt, az adatok kiadásának megtagadására pedig 8 nap állt rendelkezésére, és ezt a határidőt sem tartotta meg.

Kérdéseimet az alábbiakban újólag röviden összefoglalom:

1.  Mit kíván tenni Győr azért, hogy végre visszanyerje a környezetéhez méltó állapotát – a város talán legszebb terét jó évtized óta elcsúfító – Schäffer-ház? 

Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017. 08. 06.)

Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017. 08. 22.)

Egy kis séta – nem Nagyváradon, hanem Győrött (2017. 09. 24.)

Győr többet érdemel(ne) – Továbbra is kérdéses a Schäffer-ház sorsa (2018. 10. 05.)

Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)

Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor (2019. 05. 15.)

2. Hol tart és mikorra készül el (miután az eredeti határidő már évekkel ezelőtt lejárt) az Apátúr-ház felújítása, és mikor nyitják meg benne azokat a létesítményeket, amelyekről a lapunknak interjút adott igazgató asszony beszélt, ám ez év eleji érdeklődésünkre már nem volt hajlandó nyilatkozni. (Ismereteink szerint az intézmény fenntartója Győr városa.) Lásd:

Múzeum, ami nincs: évekkel ezelőtt lejárt ígéret – Győr Európa (egyik) kulturális fővárosa szeretne lenni (2018. 03. 04.)

3.  Szándékában áll-e a városnak a Duna-kapu téri mélygarázs építésekor régészetileg feltárt, majd a közvélemény számára érthetetlen döntéssel visszatemetett reneszánszkori erődítmény maradványainak a bemutató célú újbóli feltárása, amellyel Győr fölbecsülhetetlen értékű történelmi emlékkel gazdagodnék? Lásd:

Győr többet érdemel – visszatemetett reneszánsz kori kincsek a Dunakapu tér alatt (2017. 11. 22.)

4.  Ugyanezen a helyszínen áll a – szakértők szerint – elképesztően stílusidegen, megépítése óta használaton kívüli vasbeton–üveg épület (Duna-kapu tér 5.). Ki engedélyezte a megépítését és mi a szándékuk vele? Lásd:

Vasbetonba merevedett világ(kép) – Győr többet érdemel(ne) (2018. 03. 01.)

5.  Ha már sorra kivágták a Zechmeister utcai fákat, amelyeknek többsége (fénykép-felvételeink bizonyítják) egészségesek voltak (tehát fölösleges és környezetkárosító döntés volt), legalább a Bécsi-kapu téri buszmegállóban célszerű lenne a fatörzsek körüli területet vízáteresztő műgyantával burkolni, mert pl. a buszmegállóba ültetett egyik fácska körül a legkisebb csapadék hatására sár keletkezik, amit az utasok nem tudnak kikerülni, ugyanis az autóbuszok második ajtaja éppen a fácskával egyvonalban nyílik. Lásd:

Rába-szeri fanyűvő szorgalom (2017. 11. 14.)

6.  Cikkeinkben részletesen leírtuk, megjelöltük a szem előtt lévő azokat az épületeket, amelyeknek vakolata nagyjából váll- vagy fejmagasságban omladozik. Tudjuk, hogy sok épület magántulajdonban van; felszólították-e már a házak gazdáit a helyreállításra? Van-e arra mód, hogy a város a saját költségvetéséből megszüntesse a városképet rontó állapotot, és utána akár bírói ítélettel behajtsa a javítások árát? Lásd:

Győr többet érdemel(ne) – sebek sokasága csúfítja a várost (2018. 01. 02.)

7.  Ugyanez a kérdés a lakatlan vagy romos állapotú (mindenekelőtt belvárosi) házak esetében is, amelyeket évek óta rombol az enyészet.

bty

8.  Külön fejezetet érdemelnek a folyók városának elképesztően elhanyagolt vízparti létesítményei, különösen a Rába-parti műemlék csónakház, és a vele csaknem egyidős Duna-parti, a Kossuth híd lábánál. Megvárják, míg az egyik, aztán majd a másik is összeomlik? 

Lásd:

Mi lesz veled, Rába-parti műemlék csónakház? – A Duna-parti is fölújításra vár (2018. 06. 11.)

Győr többet érdemel(ne) – hagyják összedőlni az ország legrégebbi csónakházát? (2019. 05. 27.)

9.  Győr egyetlen, kelet–nyugati sugárútján áll (Szent István út 49–51.) a valamikori pénzügyi palota. Állapota elképesztően siralmas, sok év óta „kiemelt módon” csúfítja a városképet. Tett-e a város valamit is (ha igen, mit, ha nem, miért nem) azért, hogy a pompás épülettömb visszanyerje eredeti állapotát, és például megpályáztassa szállodai céllal? Lásd:

Pusztuló patinás pénzügyi palota – Győr többet érdemel(ne) (2018. 06. 12.)

10. Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás? – kérdeztük a 2018. szeptember 12-i cikkünk címében: Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás?

A választ mindenekelőtt a MÁV-tól vártuk, meg is érkezett a sürgetések hatására: Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás? Válaszolt a MÁV

A vasúttársaság válaszában van egy érdekes passzus, amely a győri önkormányzatnak szól:

„…Több fejlesztési elképzelés is létezik a győri vasútállomás akadálymentesítésével kapcsolatban, azonban ezek jelenleg még nem indultak el. Győr Megyei Jogú Város korábban pályázati forrást nyert el „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött” címmel, amely a vasút- és buszállomás és azok környezetének felújítását is érinti. Kérjük, a témában forduljon a győri polgármesteri hivatalhoz…” 

Az ám, el ne feledjük: a győri Tűz utcai állapotok megszüntetését firtató cikkünkre sem érkezett válasz a városházától.

Tekintettel arra, hogy telefoni megkeresésünk után az Ön által vezetett hivatali egység nem válaszolt a fenti ügyben, a polgármesteri titkárságon igyekeztünk választ kapni. Az ott dolgozó beosztott hölgyek (kétszer hívtuk a titkárságot) megígérték a választ, amelyre tavaly október közepe óta hiába várunk. Az ilyen „nagyvonalúság” súlyosan megkérdőjelezi a győri önkormányzatnak a sajtó, a közvélemény iránti korrektségét, tiszteletét.

Lapunknak a győri városképpel foglalkozó, két tucatnál is több cikkében – ezt Ön is jól tudja – természetesen ennél jóval több témát vetettünk föl. Jelen levelünkben csak az általunk legfontosabbakat soroltuk föl, és amelyekre az olvasókat (a fent idézett törvényi hely szellemében) hitelesen és egyértelműen tájékoztató részletes válaszait előre is köszönjük.

Kérem, hogy kérdéseimre 2019. szeptember 28-ig juttassa el a címemre a válaszát. Ha a fenti kérdésekre adott érdemi válaszait és a kért dokumentumokat a jelzett időpontig nem kapom kézhez, nem marad más választásom, mint hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31.§ alapján a bírósághoz forduljak, hogy soron kívüli eljárásban, peres úton kötelezze Önt/az Ön által vezetett hivatalt a közérdekű adatok közlésére.

Budapest, 2019. szeptember 21.                                         

Kulcsár László újságíró

az Infovilág hírportál

alapító felelős szerkesztője

Az Infovilág közérdekű írásai, amelyekre nem kapott választ az illetékesektől:

 1. Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017. 08. 06.)
 2. Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017. 08. 22.)
 3. Egy kis séta – nem Nagyváradon, hanem Győrött (2017. 09. 24.)
 4. Győr többet érdemel(ne) – a Bécsi kapu tértől a Káptalandombon át (2017. 10. 02.)
 5. Háztáji, egyúttal közérdekű – a HIVATAL és a sajtó (2017. 10. 05.)
 6. Rába-szeri fanyűvő szorgalom (2017. 11. 14.)
 7. Győr többet érdemel – visszatemetett reneszánsz kori kincsek a Dunakapu tér alatt (2017. 11. 22.)
 8. Győr többet érdemel(ne) – sebek sokasága csúfítja a várost (2018. 01. 02.)
 9. Ceterum censeo „levélre válaszolni illendő dolog” (2018. 01. 26.)
 10. Vasbetonba merevedett világ(kép) – Győr többet érdemel(ne) (2018. 03. 01.)
 11. Múzeum, ami nincs: évekkel ezelőtt lejárt ígéret – Győr Európa (egyik) kulturális fővárosa szeretne lenni (2018. 03. 04.)
 12. Emlékezésre csábító győr-szigeti illatok (2018. 03. 09.)
 13. Győr többet érdemel(ne) – Rozália sebeitől a Sarló közi fekélyekig (2018. 04. 01.)
 14. Győr többet érdemel(ne) – Jó munkához idő kell? (2018. 04. 23.)
 15. Győr továbbra is többet érdemel(ne) – Baross utcai bibik (2018. 05. 21.)
 16. Győr többet érdemel(ne) – konyhaszagot árasztó gazdasági udvar a klasszicista műemlék lakóházban (2018. 05. 27.)
 17. Mi lesz veled, Rába-parti műemlék csónakház? – A Duna-parti is fölújításra vár (2018. 06. 11.)
 18. Pusztuló patinás pénzügyi palota – Győr többet érdemel(ne) (2018. 06. 12.)
 19. Győr többet érdemel(ne) – kérdéseink és a válaszok (2018. 07. 24.)
 20. Győr többet érdemel(ne) – harmadszor is a Fejérvári-házról (2018. 09. 24.)
 21. Győr többet érdemel(ne) – Továbbra is kérdéses a Schäffer-ház sorsa (2018. 10. 05.)
 22. Két bűz között (2018. 10. 13.)
 23. Kedves nyilvánosság (2018. 11.02.)
 24. Győr többet érdemel(ne) – Lelakott sugárút (2018. 11. 06.)
 25. Győr többet érdemel(ne) – tér-kép szépséghibákkal (2018. 12. 18.)
 26. Győr a dölyfnél többet érdemel(ne) (2019. 01. 13.)
 27. Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)
 28. Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától (2019. 04. 08.)
 29. Kedves Nyilvánosság (3.) – Semmitmondó válaszok a győri városházától (2019. 05. 11.)
 30. Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor (2019. 05. 15.)
 31. Győr többet érdemel(ne) – levélváltás A HIVATALLAL – a tanulság az olvasóra bízva (2019. 05. 21.)
 32. Győr többet érdemel(ne) – hagyják összedőlni az ország legrégebbi csónakházát? (2019. 05. 27.)
 33. Győr többet érdemel(ne) – apró változások a kamalduli némaság ellenére (2019. 06. 06.)
 34. Győr többet érdemel(ne) – Hajós Alfréd forog a sírjában (2019. 06. 10.)
 35. Győr többet érdemel(ne) – sosem lesz rend a Bécsi-kapu téren? (2019. 06. 16.)
 36. A győri városháza szerint az ilyesmi nem közügy (2019.06.21.)
 37. Győr, Tűz utca: a barokk város szégyene (2019. 07. 19.)
 38. (Győr-)Nyugaton a helyzet változatlan (2019. 07.01.)
 39. Hallgatag városházi hivatalnok, avagy: Győr többet érdemel(ne) (2019.07.18.)
 40. Nem tud az írni… – Nyílt levél Borkai polgármesternek (2019. 08. 29.)
 41. Címzett: a győri polgármester – lássa: a Nyilvánosság (2019. 09.21.)
 42. Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban (2019. 09. 26.)

43.) Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa? (2019. 09. 28.)

44.) Győr, Tűz utca? – Borkai Úr, elfogadhatatlan! (2019. 10. 11.)

45.) Borkai bujkál: fölfújták aztán lefújták (2019. 10. 11.)

46.) Tömegtüntetés: Győr Borkainál sokkal többet érdemel (2019. 10. 12.)

47.) Borkai kétszer NEM (2019. 10. 15.)

48.) Győr Borkainál többet érdemel (2019. 10. 19.)

49.) Borkai dacos hivatala – közben gyűlik a szemét a győri Tűz utcában (2019. 10. 25.)

50.) Haldokló csónakház a Radón (2019. 10. 27.)

51.) Írja meg, oszt jó napot! (2019. 11. 04.)

52.) Borkai után újabb botrány Győrött: ellopták a múzeum arany érmegyűjteményét (2019. 11. 12.)

53.) Megtört a jég: dr. Rákosfalvy válaszolt – dolgoznak a Schäffer-házon (2019. 11. 18.)

54.) Aggódnak és reménykednek Győr városvédői (2019. 12. 11.)

55.) A gőg és dölyf rossz tanácsadó – levél Sándorfi úrnak a győri városházára (2019. 12. 14.)

56.) Schäffer köpönyeget kapott (2019. 12. 18.)

57.) Borkai óta sem változott a „munkamódszer” a győri városházán (2020. 01. 02.)

58.) Győri városháza: borkaiság a neved (2020. 01. 14.)

59.) Gyávaság vagy csakazértis? – Borkai szelleme munkál a győri városházán (2020. 01. 22.)