Borkai dacos hivatala – közben gyűlik a szemét a győri Tűz utcában

Az idei nyár első napja óta tartja napirenden az Infovilág szerkesztősége a győri Tűz utcában kialakult áldatlan állapotok megszüntetésének a szükségességét.

Munkatársaink – fotoriporterünk meghökkentő, elszomorító, fölháborító, a valóságot megörökítő – felvételei láttán nem egyszer írtunk az országos elrettentő példaként emlegetett budapest-kőbányai Hős utcában kialakult körülményeket fölülmúló helyzetről. Közérdekű kérdésbe foglaltuk: meddig tűri el a megyei jogú város önkormányzata a Győr-Újváros jó ezer négyzetméterén látható-tapasztalható förtelmes állapotokat?

Hónapokkal az éppen aktuális állapotot bemutató fénykép-felvételekkel illusztrált cikkeink megjelenése után már-már kínunkban, a város polgármesterét szólítottuk föl (miután hivatalnokai a fülük botját sem mozdították) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (ma még érvényes) törvény alapján a válaszadásra. A mostanság oly sok irányból támadott (joggal, vagy jog nélkül: döntse el majd a bíróság!) polgármester az önkormányzati választás előtt néhány órával válaszolt is az Infovilágnak, amit azonban szerkesztőségünk nem fogadott el. Persze, még az is elképzelhető, hogy pusztán a válaszlevél alá firkantotta a nevét, ám el nem olvasta. Mert ha az aláírás előtt ezt megtette volna, ha körültekintően tanulmányozza a szerkesztőségünk által kifogásolt állapotokat, akkor nem olyan választ küld, amivel sajnos, nem tudtunk mit kezdeni.

Azaz mégis: közzé tettük, hogy tudja meg az olvasó, a számunkra szent Nyilvánosság, ennyire semmibe veszi a szavát, a véleményét az a hivatal, amelynek vezetője legalább ötévenként számít a polgárok szavazataira. Az eredmény azóta ismert, a milyenségéről ez alkalommal nem kívánunk elemzést közzé tenni.

Vissza a győri Tűz utcába! Az előzmények itt olvashatók: A győri városháza szerint az ilyesmi nem közügy (2019.06.21.) Három nappal előtte ez jelent meg az Infovilágon. A cikket elküldtük a győri városháza marketinggel megbízott hivatalnokának, aki (bár átvette a levelet), nem válaszolt. Tíz nappal később konstatáltuk, hogy (Győr-)Nyugaton a helyzet változatlan.

Holott minden bizonnyal ő is jól tudja: egészségügyi veszélye van a győri Tűz utcában fölhalmozott vagonnyi hulladéknak, szemétnek, akár egy járvány góca lehet, különös tekintettel arra, hogy a rengeteg hulladékban elszaporodnak a rágcsálók, amelyek aztán nem csupán ott, hanem távolabb, akár a sok helyütt eredménytelenül fényezett belvárosban is kereshetik maguknak az elemózsiát.

Győr, Tűz utca: a barokk város szégyene címmel 2019. július 19-én újra képes beszámolót közöltünk a Tűz utcai állapotokról (Hallgatag városházi hivatalnok, avagy: Győr többet érdemel(ne). A városháza erre sem reagált. Akkori megjegyzésünk ma is időszerű:

képtelenek vagyunk megérteni: miért jó a győri önkormányzatnak a városban sok helyütt dokumentált és jelzett áldatlan állapotok fenntartása? Polgármester Úr, miért nem járja körbe az Infovilág által kifogásolt, fényképekkel dokumentált anomáliákat és miért nem intézkedik, ha kell, hatalmánál, törvényi kötelezettségénél fogva a megszüntetésük céljából? 

Szeptember 26-án Borkai Zsolt polgármesternek címzett levélben tudakoltuk: Mikor és mit szándékozik tenni a (Győr városi) önkormányzat a győr-újvárosi Tűz utcában kialakult áldatlan és emberhez méltatlan, hatalmas környezetszennyezéssel is járó állapotok megszüntetéséért?

A hivatalba elektronikus úton eljuttatott, a közérdeket szolgáló, a köz egészségéért aggódó levélhez mellékeltük az „Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban” című írásunkat is, bizonyítandó, hogy nem jókedvünkben írogatunk a győri polgármesternek, és korántsem áll szándékunkban rabolni az idejét bokros teendőitől.

A levélre 2019. október 11-én 10 óra 28 perckor válasz érkezett; feladója dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka osztályvezető (Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi és Önkormányzati Osztály), ám a levelet Borkai Zsolt polgármester írta alá. Egy passzus az irományból:

„…Az Ön által kiegészítésként feltett kérdés áttekintése kapcsán azt állapítottam meg, hogy az nem közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik, hanem a győr-újvárosi Tűz utcával kapcsolatos jövőbeni szándékra, tervre kérdez rá…” Mit tehet ilyenkor az újságíró annak ellenére, hogy magyarul, mindenki számára érthető módon fogalmazott kérdésre igyekezett választ kapni? Megállapítja:

a közreműködő készségnek a csírája sem fedezhető föl a polgármesteri válaszban. Tessék mondani, jól van ez így? – kérdeztük ugyancsak nyilvánosan 2019. október 11-én délben, másfél nappal a (győri) önkormányzati választások előtt, amikor a többi között arról is dönteniük kell a város polgárainak: megtartják-e tisztségében a tisztességében – önszántából! – jócskán megtépázódott polgármesterüket, Borkai Zsoltot.

Az ám, ma, 2019. október 25-én délben ismét a Tűz utcában járt lapunk fotoriportere, és a cikkünkhöz mellékelt képeken látható állapotot örökítette meg.

A következtetés: a győr-újvárosi Tűz utcában a helyzet változatlan, és feltehetően a győri városházán is az, miután hónapok óta semmit sem tettek az áldatlan állapotok megszüntetéséért.

Jól van ez így, igen tisztelt győriek?