Gyávaság vagy csakazértis? – Borkai szelleme munkál a győri városházán

Évek óta képtelen vagyok eldönteni, hogy milyen logika szerint cselekszenek (pontosabban nem cselekszenek) a győri városháza (hivatalos nevén: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata) választott és nem választott tisztségviselői, hivatalnokai. (A nyitó képen: ez a Szabad Sajtó utca egy része; a végén Európa egyik legszebb tere, a Bécsi-kapu tér. )

Miként az Infovilág olvasói rendszeresen értesülhettek arról, hogy a győri városkép sebeit bemutató írásait a szerkesztőség hivatalos formában, véleménykérés céljából megküldte a városháza ebből a célból foglalkoztatott hivatalnokának (kezdetben dr. Domanyik Eszternek, a polgármesteri hivatal kulturális, sport- és városmarketing-főosztálya vezetőjének [aki egy idő után hirtelen távozott a városházi székéből], aztán Szentgyörgyi Anna sajtóreferensnek, majd dr. Domanyik utódának, Sándorfi Róbertnak. A címzettektől (egyetlen semmitmondó válaszon kívül) érdemi reagálás nem érkezett a hozzánk.

Megjegyezzük: valamennyi elektronikus levelünket a címzettek átvették. Lassanként kötetnyire duzzadó levelezésünkben minden dokumentum megtalálható. Kor- és kórképe a Borkai-korszaknak…

…és a jelek szerint a Borkai által kijelölt régi-új alpolgármester utódok regnálásának.

Logikusan azt gondolná nem csupán az újságíró, a győri polgár is: azért ülnek (az elsősorban botránya miatt lebukott és uralkodása szerencsésnek aligha mondható 13. évében Borkai jóvoltából) tisztségükben az alpolgármesterek – dr. Fekete Dávid és Radnóti Ákos –, hogy a közügyekben hozzájuk fordulóknak érdemben válaszoljanak.

Nos, eme megfontolás alapján küldött lapunk levelet mindkét úrnak azután, hogy Sándorfi Róbert, a hivatal alkalmazottja az újságírói megkeresésekre a válaszadási törvényt figyelmen kívül hagyván, a polgármestert nélkülözni kénytelen város első és második alpolgármestere csak veszi a fáradságot, és válaszol.

Csodálkozni fog, kedves Olvasó: egyik úr sem válaszolt.

Előzményként még annyit, hogy 2019. november 27-én ezt a levelet küldtük Sándorfi főosztályvezetőnek:

Tisztelt Uram! Szíves figyelmébe ajánlom az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntését, amely sajnálatos módon, pendantja lehet annak, miként Önök évek óta „kezelni igyekeznek” szerkesztőségünket.

Az Infovilág szerkesztősége újból fölajánlja a mindennemű megkülönböztetéstől mentes, egyenrangú együttműködést a nyilvánosság szolgálatában.

Válaszát várva maradok kiváló tisztelettel: K.L. felelős szerkesztő”

Miután a főosztályvezető – eleget téve a Borkai-korszak győri városházi hagyományainak – újólag elmulasztotta a válaszadási lehetőséget, ezzel a levéllel fordultunk 2019. december 15-én a két alpolgármesterhez:

Lapunk, a 2000-ben alapított és azóta folyamatosan frissülő “Infovilág” hírportál tegnap, 2019. december 14-én „A gőg és dölyf rossz tanácsadó – levél Sándorfi úrnak a győri városházára” címmel – tényekkel bőségesen alátámasztott – cikket jelentetett meg arról, hogy az Ön által (is) képviselt önkormányzat és a cikk címében is megszólított munkatársa évek óta (!) gyakorlatilag negligálja a Győr városképével kapcsolatos, minden alkalommal bizonyíthatóan javító szándékkal írt cikkeket, annak ellenére, hogy minden alkalommal elküldtük őket az önkormányzat illetékeseinek, Sándorfi úrnak, az elődjének és munkatársainak, valamint a volt polgármesternek, Borkai Zsoltnak.

Sajnálattal kellett megállapítanunk az utóbbi három évben: az Ön által is képviselt önkormányzat az együttműködés legcsekélyebb jelét sem tanúsította a segítő szándékú írásaink kapcsán. Mi több, egy alkalommal egyik főosztályvezető munkatársa (miután „véletlenül” sikerült személyes, interjú célú találkozásban megállapodnunk vele, még a beszélgetés megkezdése előtt az alapvető tiszteletet semmibe vevő módon viselkedett munkatársunkkal (az illető városházi hivatalnok viselkedéséről véletlenül hangfelvétel is készült, amelyet dokumentáltunk), hogy kénytelen volt dolga végezetlenül távozni.

Természetesen az ilyen viselkedést (erre utal a tegnapi írásunk címe is) emberként, újságíróként elítéljük és visszautasítjuk. Ez nem a mi stílusunk, ez nem nevezhető európainak.

Miként, sajnos, az sem, hogy az Ön által (is) képviselt önkormányzatnak, a hivatalnak (feltehetően) munkaköri kötelességéből adódóan a sajtóval kiegyensúlyozott, korrekt, a város érdekeit szolgáló módon a jó kapcsolat ápolása céljából foglalkoztatott beosztottja igyekszik negligálni az Infovilágot. Egyszerűen érthetetlen ez a magatartás, amellyel az Ön által (is) képviselt önkormányzat – ahelyett, hogy együttműködésre törekednék és észrevenné: lapunk a közös ügyet, a Győrről alkotott kép további javítását szolgálja – hallgatásával gyakorlatilag élezi a helyzetet.

Meggyőződésem, hogy a sajnálatos és szégyenletes történések után a győri önkormányzatnál szemléletbeli változtatásokra van/lesz szükség a sajtó iránt is.

Ebben a reményben várom az Ön válaszát, amelyet természetesen közzé teszünk.

Kiváló tisztelettel: K.L felelős szerkesztő”

Jelentjük a tisztelt Olvasónak: mindkét címzett „elolvasva” megjegyzéssel átvette az öt héttel ezelőtti levelünket.

Jelentjük, hogy néhány nappal később érdeklődtünk, hogy mikor számíthatunk válaszra.

Jelentjük, hogy telefonon és levélben (bizonyíték van rá) az alpolgármesteri titkárság beosztottjának (H.P. asszonynak) külön levelet is írtunk:

„…Kérem, közölje, megkapta-e, elolvasta-e a címzett alpolgármester a 2019. 12. 15-i, valamint a 2020. január 2-i levelünket.

(Megjegyzés: aznap jelent meg ez az írásunk: Borkai óta sem változott a „munkamódszer” a győri városházán)

Mindkettőre a (közreműködést tanúsító) válaszadási határidő szerintünk lejárt. Természetesen várjuk az érdemi választ, amelyet (sajnos, erre rosszak a tapasztalataink még a Borkai-időből, remélhetőleg nem kívánják folytatni) 48 órán belül. Ha nem kapjuk meg, kénytelenek leszünk közzé tenni, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kíván válaszolni a hivatal (munkatársát, munkáját) érintő újságírói érdeklődésre…”

Miként Ön, kedves Olvasó, akként az Infovilág szerkesztősége sem kapott választ egyik (bizonyítottan átvett!) levelére sem.

Ezek után ismételten csak ezt kérdezzük: Gyávaság vagy csakazértis, netán csakazértsem? Ceterum censeo: Borkai és pártjának szelleme – boldog mazochizmussal, miután több-kevesebb rendszerességgel szóvá teszi az Infovilág az európainak aligha nem nevezhető magatartását – máig munkál a győri városházán.

 1. Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017. 08. 06.)
 2. Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017. 08. 22.)
 3. Egy kis séta – nem Nagyváradon, hanem Győrött (2017. 09. 24.)
 4. Győr többet érdemel(ne) – a Bécsi kapu tértől a Káptalandombon át (2017. 10. 02.)
 5. Háztáji, egyúttal közérdekű – a HIVATAL és a sajtó (2017. 10. 05.)
 6. Rába-szeri fanyűvő szorgalom (2017. 11. 14.)
 7. Győr többet érdemel – visszatemetett reneszánsz kori kincsek a Dunakapu tér alatt (2017. 11. 22.)
 8. Győr többet érdemel(ne) – sebek sokasága csúfítja a várost (2018. 01. 02.)
 9. Ceterum censeo „levélre válaszolni illendő dolog” (2018. 01. 26.)
 10. Vasbetonba merevedett világ(kép) – Győr többet érdemel(ne) (2018. 03. 01.)
 11. Múzeum, ami nincs: évekkel ezelőtt lejárt ígéret – Győr Európa (egyik) kulturális fővárosa szeretne lenni (2018. 03. 04.)
 12. Emlékezésre csábító győr-szigeti illatok (2018. 03. 09.)
 13. Győr többet érdemel(ne) – Rozália sebeitől a Sarló közi fekélyekig (2018. 04. 01.)
 14. Győr többet érdemel(ne) – Jó munkához idő kell? (2018. 04. 23.)
 15. Győr továbbra is többet érdemel(ne) – Baross utcai bibik (2018. 05. 21.)
 16. Győr többet érdemel(ne) – konyhaszagot árasztó gazdasági udvar a klasszicista műemlék lakóházban (2018. 05. 27.)
 17. Mi lesz veled, Rába-parti műemlék csónakház? – A Duna-parti is fölújításra vár (2018. 06. 11.)
 18. Pusztuló patinás pénzügyi palota – Győr többet érdemel(ne) (2018. 06. 12.)
 19. Győr többet érdemel(ne) – kérdéseink és a válaszok (2018. 07. 24.)
 20. Győr többet érdemel(ne) – harmadszor is a Fejérvári-házról (2018. 09. 24.)
 21. Győr többet érdemel(ne) – Továbbra is kérdéses a Schäffer-ház sorsa (2018. 10. 05.)
 22. Két bűz között (2018. 10. 13.)
 23. Kedves nyilvánosság (2018. 11.02.)
 24. Győr többet érdemel(ne) – Lelakott sugárút (2018. 11. 06.)
 25. Győr többet érdemel(ne) – tér-kép szépséghibákkal (2018. 12. 18.)
 26. Győr a dölyfnél többet érdemel(ne) (2019. 01. 13.)
 27. Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)
 28. Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától (2019. 04. 08.)
 29. Kedves Nyilvánosság (3.) – Semmitmondó válaszok a győri városházától (2019. 05. 11.)
 30. Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor (2019. 05. 15.)
 31. Győr többet érdemel(ne) – levélváltás A HIVATALLAL – a tanulság az olvasóra bízva (2019. 05. 21.)
 32. Győr többet érdemel(ne) – hagyják összedőlni az ország legrégebbi csónakházát? (2019. 05. 27.)
 33. Győr többet érdemel(ne) – apró változások a kamalduli némaság ellenére (2019. 06. 06.)
 34. Győr többet érdemel(ne) – Hajós Alfréd forog a sírjában (2019. 06. 10.)
 35. Győr többet érdemel(ne) – sosem lesz rend a Bécsi-kapu téren? (2019. 06. 16.)
 36. Győr, Tűz utca: a barokk város szégyene (2019. 07. 19.)
 37. Nem tud az írni… – Nyílt levél Borkai polgármesternek (2019. 08. 29.)
 38. Címzett: a győri polgármester – lássa: a Nyilvánosság (2019. 09.21.)
 39. Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban (2019. 09. 26.)

40. Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa? (2019. 09. 28.)

41. Győr, Tűz utca? – Borkai Úr, elfogadhatatlan! (2019. 10. 11.)

42. Borkai bujkál: fölfújták aztán lefújták (2019. 10. 11.)

43.) Tömegtüntetés: Győr Borkainál sokkal többet érdemel (2019. 10. 12.)

44.) Borkai kétszer NEM (2019. 10. 15.)

45.) Győr Borkainál többet érdemel (2019. 10. 19.)

46.) Borkai dacos hivatala – közben gyűlik a szemét a győri Tűz utcában (2019. 10. 25.)

47.) Haldokló csónakház a Radón (2019. 10. 27.)

48.) Írja meg, oszt jó napot! (2019. 11. 04.)

49.) Borkai után újabb botrány Győrött: ellopták a múzeum arany érmegyűjteményét (2019. 11. 12.)

50.) Megtört a jég: dr. Rákosfalvy válaszolt – dolgoznak a Schäffer-házon (2019. 11. 18.)

51.) Aggódnak és reménykednek Győr városvédői (2019. 12. 11.)

52.) A gőg és dölyf rossz tanácsadó – levél Sándorfi úrnak a győri városházára (2019. 12. 14.)

53.) Schäffer köpönyeget kapott (2019. 12. 18.)

54.) Borkai óta sem változott a „munkamódszer” a győri városházán (2020. 01. 02.)

55.) Győri városháza: borkaiság a neved (2020. 01. 14.)

56.) Gyávaság vagy csakazértis? – Borkai szelleme munkál a győri városházán (2020. 01. 22.)