Nem tud az írni… – Nyílt levél Borkai polgármesternek

Aki netán nem tudná, Borkai Zsolt magyar állampolgár olimpiai bajnok tornász, tanár, politikus, sportvezető – írja róla az internet mindentudó lexikona. Borkai Zsolt magyar állampolgár 1988-ban lólengésben olimpiai bajnok volt (a képen), 2006 óta Győr polgármestere, 2010–14 között fideszes országgyűlési képviselő is. Borkai Zsolt magyar állampolgár 2010-től csaknem hét éven át volt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. (A nyitó kép forrása: M4 Sport.)

Egy nagyszerű ember csodálatos pályafutása, ha csak ennyit tett is volna le a nemzet asztalára, akkor is megérdemelné a felsőfokú laudációt.

Nem ismerem személyesen Borkai Zsolt magyar állampolgárt, csupán a titkárságáig sikerült eljutnom – telefonon. Mindkét titkárnője szerfölött kedves és udvarias, korrektsége és türelme példás, tanítani lehetne – főként ebben az udvariatlan, elembertelenedett, kivagyiságtól, pökhendiségtől, dölyftől és hatalomvágytól visszhangzó, kiskirályos világunkban.

Tekintettel arra, hogy Borkai Zsolt magyar állampolgár, a mintegy 125 ezer lakosú észak-nyugat-dunántúli megyeszékhely korántsem kiérdemesült, többséggel megválasztott polgármestere, minden bizonnyal jól tudja, hogy illik (sőt: kötelező) megválaszolni a neki címzett leveleket. A magánleveleket éppúgy, mint a közérdekűeket.

És persze az újságíróktól kapott leveleket is.

Itt teszem közzé: Borkai Zsolt magyar állampolgár (másodsorban pedig egy közepes méretű európai város polgármestere, olyan nagyszerű elődökkel, mint a liberális Zechmeister Károly, a modern Győr megteremtője, és méltó utóda, a város gazdasági megerősítésében, az iparosításban kiemelkedő szerepet játszott, ám fiatalon elhunyt Wennes Jenő) feltehetően nem tud írni. Mert ha tudna, meggyőződésem, válaszolna az Infovilág Szerkesztőségétől kapott levelekre is. Bizonyítékaink vannak rá, hogy Borkai Zsolt magyar állampolgár megkapta a lapunktól érkezett leveleket: legalább is szerfölött kedves és udvarias, korrekt és türelmes titkárnői ezt írásba adták és telefonon szóban is megerősítették.

Tekintettel arra, hogy szerkesztőségünk munkatársai híresek a türelmükről és udvariasságukról, jó néhányszor megpróbálták szóra bírni (írásban és élő szóban is) a győri városháza kamalduli némaságot fogadott hivatalnokait, ám hiába. A legtöbb, amit a lap felelős szerkesztője elért: a frissen kinevezett sajtófelelős (egykori szállodaigazgató) egy 72 szavas, konkrétumot nem tartalmazó („nem tudok nyilatkozni” refrénű) e-mailre méltatta az Infovilágot.

Lapunk három alkalommal – 2018. november 2-án, 2019. április 8-án, 2019. május 11-én – részletesen tájékoztatta olvasóit arról, hogy a győri városháza – pártállami szokás szerint – alapvetően nem létezőnek tekinti a sajtót.

Türelmünk bizonyítékaként 2019. június 18-án az Infovilág levelet írt Borkai Zsolt magyar állampolgárnak (aki nem tudná: Győr polgármesterének), hangsúlyozván:

„…Szülővárosuk, szűkebb hazájuk, otthonuk ügyeiről van szó. (mindenekelőtt a győrieknek) Jogukban áll tudni, hogy hosszú ideje már-már Don Quijote-i küzdelmet folytatunk a magukat mindenkinél felsőbbrendűnek képzelő hivatalnokokkal. Azokkal, akik azért kapják mindannyiunk adójából a fizetésüket, hogy a KÖZ érdekeit szolgálják. Újra írjuk: szolgálják; ám esetünkben nem teszik, és ezt meg kell tudnia a közvéleménynek is.”

A polgármesternek címzett levelünkből:

„Tisztelt Polgármester Úr!

Sajnálom, hogy miután beosztottai – Sándorfi Róbert, Szentgyörgyi Anna és az időközben a városházáról távozott dr. Domanyik Eszter – figyelmen kívül hagyták/hagyják, hogy az általuk képviselt hivatalnak törvényi kötelezettsége a sajtótól (újságíróktól) érkező hivatalos megkeresésekre válaszolni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján, kénytelen vagyok felkérni Önt, hogy válaszolja meg az utóbbi, csaknem három évben Győrről, illetve Győrrel kapcsolatos írásainkban… tett észrevételeinket, kérdéseinket.”

„…Szerfölött sajnálom továbbá, hogy munkatársai nem voltak hajlandók konstatálni: lapunk írásai nem egyéni, hanem közérdekűek, azaz a város és lakóinak érdekeit szolgálják. A fölvetett észrevételek az ország egyik legszebb városa hiányosságainak a megszüntetését, sebeinek a mielőbbi begyógyítását sürgetik.

Annak ellenére, hogy írásainkat szorgalmasan elküldtük a bevezetőben felsorolt személyeknek (és akik minden alkalommal igazolták is, hogy átvették a leveleinket) véleménynyilvánítás, tájékoztató kiegészítés megtétele céljából, egyértelműen negligálták a megkereséseinket, illetve néhány szavas, abszolút semmitmondó válaszokkal igyekeztek „lerázni” az újságírót.

Újólag fölkérem, hogy a (ma még érvényes) 2010. évi CIV. törvény 9. paragrafusa

(„9. § Az állami és önkormányzati szervek, intézmények, tisztségviselők, a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek, valamint az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői – a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a médiatartalom-szolgáltatók számára, megfelelő határidőben történő rendelkezésére bocsátásával – a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve az információszabadságról szóló jogszabályok keretei között kötelesek elősegíteni a médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának elvégzését.”)

alapján szíveskedjék válaszolni legalább azokra a kérdésekre és észrevételekre, amelyeket összefoglalva ebben az írásunkban bocsátottunk a nyilvánosság rendelkezésére.”

Miként írtuk, ezt a levelet 2019. június 18-án küldtük el Borkai Zsolt magyar állampolgárnak a győri polgármester e-mailcímére, és amely levél (továbbá az érdeklődő levelek) átvételét a városháza első emberének szerfölött kedves és udvarias, korrekt és türelmes titkárnői nyugtázták is, megígérvén a választ.

Válasz azonban mostanáig nem érkezett. Ceterum censeo kénytelen vagyok megállapítani, hogy Borkai Zsolt magyar állampolgár (második tisztsége: Győr város megválasztott és napok óta újra kampányoló polgármestere) feltehetően nem tud írni. Mert ha tudna írni, akkor már rég válaszolt volna.

Netán azért nem válaszol, mert olvasni sem tud?

(Utóirat: Egyszerűen érthetetlen, hogy miért játssza ezt a furcsa és a hivatalához méltatlan szerepet Borkai Zsolt magyar állampolgár.)