Borkai óta sem változott a „munkamódszer” a győri városházán

Minden jel arra mutat, hogy a győri önkormányzat éléről dicstelen módon távozni kényszerült Borkai Zsolt még a városházán megmaradt munkatársai folytatják az évek óta „bevált” struccpolitikájukat: nem válaszolnak a számukra kényesnek tetsző kérdéseket firtató sajtónak. (Nyitó képünk: győr-újvárosi “csendélet”.)

Így járt szerkesztőségünk a némaságot fogadott Sándorfi Róberttal, Győr megyei jogú város önkormányzata kulturális, sport és városmarketing (a sajtókapcsolatokat is ápolni hivatott) főosztályának a vezetőjével, akinek legutóbb 2019. november 27-én írtunk levelet:

«Tisztelt Uram! Szíves figyelmébe ajánlom az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntését, amely sajnálatos módon, pendantja lehet annak, miként Önök évek óta „kezelni igyekeznek” szerkesztőségünket.

Az Infovilág szerkesztősége újból fölajánlja a mindennemű megkülönböztetéstől mentes, egyenrangú együttműködést a nyilvánosság szolgálatában.

Válaszát várva maradok kiváló tisztelettel:

Kulcsár László újságíró, felelős szerkesztő»

Az idézett levél lapunk aznap megjelent tudósítására (is) hivatkozik – A független médiumokat tájékoztatni kell a közügyekről –, amelyben ez (is) olvasható:

«Engedtessék meg a felelős szerkesztőnek, hogy itt ragadja meg az alkalmat és újólag felhívja a győri városi önkormányzat sajtóval „foglalkozó” munkatársainak figyelmét: nem negligálhatják az újságírói megkereséseket, azaz kötelességük válaszolni a sajtótól érkező kérdésekre, továbbá az is, hogy (sokszori) kérésre végre tájékoztassák is a nyilvánosságra tartozó eseményekről. Szerkesztőségünk csaknem négy tucat esetben foglalkozott Győr városképével; nem egyszer kérte a helyi illetékesek tárgyilagos reagálását az írásokra, ám hiába.»

Az ügy pikantériája, hogy a címzett átvette, és az elektronikus nyugta szerint el is olvasta a választ kérő levelünket. Mi több, azt is, amelyet december 1-jén küldtünk neki:

«Érdeklődöm, hogy számoljunk-e az Önök válaszával, vagy közzé tegyünk a témában egy tájékoztatást olvasóink számára?

Feltételezem, hogy december 3-án választ kapunk Öntől.

Ha netán már nem illetékes az ügyben, mert a Borkai-botrány után megváltozott a beosztása, kérem, azt is közölje, hogy kihez forduljunk.

Kulcsár László felelős szerkesztő»

Az eredmény (a győri városháza esetében immár „természetesnek” minősíthető) hallgatás.

Azért, hogy olvasóink képben legyenek, most közzé tesszük:

2019. december 15-én levelet írtunk dr. Fekete Dávid és Radnóti Ákos alpolgármesternek, miután Borkai Zsolt kényszerű távozása után e két úr áll a győri önkormányzat csúcsán. A levél:

Tisztelt Alpolgármester Úr!   

Lapunk, a 2000-ben alapított és azóta folyamatosan frissülő „Infovilág” hírportál tegnap, 2019. december 14-én „A gőg és dölyf rossz tanácsadó – levél Sándorfi úrnak a győri városházára” címmel – tényekkel bőségesen alátámasztott – cikket jelentetett meg arról, hogy az Ön által (is) képviselt önkormányzat és a cikk címében is megszólított munkatársa évek óta (!) gyakorlatilag negligálja a Győr városképével kapcsolatos, minden alkalommal bizonyíthatóan javító szándékkal írt cikkeket, annak ellenére, hogy minden alkalommal elküldtük őket az önkormányzat illetékeseinek, Sándorfi úrnak, az elődjének és munkatársainak, valamint a volt polgármesternek, Borkai Zsoltnak.

Sajnálattal kellett megállapítanunk az utóbbi három évben: az Ön által is képviselt önkormányzat az együttműködés legcsekélyebb jelét sem tanúsította a segítő szándékú írásaink kapcsán. Mi több, egy alkalommal egyik főosztályvezető munkatársa (miután „véletlenül” sikerült személyes, interjú célú találkozásban megállapodnunk vele, még a beszélgetés megkezdése előtt az alapvető tiszteletet semmibe vevő módon viselkedett munkatársunkkal (az illető városházi hivatalnok viselkedéséről véletlenül hangfelvétel is készült, amelyet dokumentáltunk), hogy kénytelen volt dolga végezetlenül távozni.

Természetesen az ilyen viselkedést (erre utal a tegnapi írásunk címe is) emberként, újságíróként elítéljük és visszautasítjuk. Ez nem a mi stílusunk, ez nem nevezhető európainak.

Miként, sajnos, az sem, hogy az Ön által (is) képviselt önkormányzatnak, a hivatalnak (feltehetően) munkaköri kötelességéből adódóan a sajtóval kiegyensúlyozott, korrekt, a város érdekeit szolgáló módon a jó kapcsolat ápolása céljából foglalkoztatott beosztottja igyekszik negligálni az Infovilágot. Egyszerűen érthetetlen ez a magatartás, amellyel az Ön által (is) képviselt önkormányzat – ahelyett, hogy együttműködésre törekednék és észrevenné: lapunk a közös ügyet, a Győrről alkotott kép további javítását szolgálja – hallgatásával gyakorlatilag élezi a helyzetet.

Meggyőződésem, hogy a sajnálatos és szégyenletes történések után a győri önkormányzatnál szemléletbeli változtatásokra van/lesz szükség a sajtó iránt is.

Ebben a reményben várom az Ön válaszát, amelyet természetesen közzé teszünk.

Kiváló tisztelettel:

Kulcsár László felelős szerkesztő”

A levelet az alpolgármesteri titkárság 2019. december 20-án 14 óra 35 perc 43 másodperckor átvette.

Azóta, kis híján két hét óta nincs válasz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik alpolgármesterétől sem. Még arra sem vette egyikük sem a fáradságot, hogy kimentse magát, és közölje: szerkesztőségünk levelét elolvasta, tekintettel az ünnepekre és egyéb bokros teendőkre, türelmünket kéri, a válasz nem fog elmaradni.

Alpolgármester Urak, Európában (pontosabban Európa működő felében) ez így szokás!