Éves értékelések és ajánlások a Nyugat-Balkán és Törökország számára

Az Európai Bizottság elvégezte a Nyugat-Balkán és Törökország által végrehajtott reformok éves kiértékelését, és ajánlásokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, milyen lépések megtételét látja szükségesnek a következő időszakban. A ma elfogadott értékelések és ajánlások a hiteles bővítései politikát szolgálják, mely geostratégiai befektetés a béke, a stabilitás, a biztonság és a gazdasági növekedés előmozdításába.

Továbbra is elengedhetetlenül fontos, hogy az uniós tagság határozott és hiteles perspektívát jelentsen a nyugat-balkáni partnerek számára annak érdekében, hogy a térségben előrehaladjon az átalakulás és a megbékélés folyamata, elmélyüljön a stabilitás, és érvényre jussanak az uniós értékek és normák. A Bizottság 2018. februári nyugat-balkáni stratégiája megújította az EU és az uniós tagállamok szerepvállalását, és régiószerte lökést adott a változásoknak. Most, egy évvel később azt látjuk, hogy a partnerek tényleges előrelépést értek el és bizonyították az európai integráció iránti elkötelezettségüket, még ha a reformok végrehajtása terén összességében különbségek mutatkoznak is.

Albánia és Észak-Macedónia élt az alkalommal és eredményes reformokat hajtott végre, különösen azokon a területeken, melyeket az Európai Unió Tanácsa 2018. júniusi következtetéseiben kulcsfontosságúnak ítélt. A számottevő előrehaladásra és a vonatkozó feltételek teljesítésére tekintettel a Bizottság mai ajánlásában azt szorgalmazza, hogy a Tanács mind Albániával, mind Észak-Macedóniával kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat.

A Bizottság ma véleményt adott ki Bosznia-Hercegovina uniós tagság iránti kérelméről is. A véleményt elemző jelentés kíséri, melyben a Bizottság – első ízben – az uniós tagállamokra vonatkozó összes előírással összevetve méri fel az országban kialakult helyzetet. Bosznia-Hercegovinának gyökeresen javítania kell jogszabályi és intézményi keretrendszerét ahhoz, hogy teljesíteni tudja a Bizottság által a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető jogok és a közigazgatási reform területén azonosított prioritásokat.

Törökország tagjelölt ország, az Európai Unió kulcsfontosságú partnere. A két fél között több, kiemelten fontos és közös érdeket jelentő területen folytatódott – magas szinten is – a párbeszéd és az együttműködés, ideértve a migráció és a menekültek támogatása terén folytatott eredményes együttműködést is. Mindazonáltal Törökország tovább távolodott az Európai Uniótól: komoly visszalépés történt a jogállamiság és az alapvető jogok terén, és meggyengültek a politikai rendszerbe beépített hathatós fékek és egyensúlyok.

A következőkben a Tanács áttekinti a Bizottság által ma elfogadott ajánlásokat, és döntést hoz arról, milyen intézkedésekre kerüljön sor az ajánlások alapján.