Győr városa 750 éves – mi lesz veled, pénzügyi palota? (2.)

Bár évekig kísérleteztem azzal, hogy emberhez és európaiságunkhoz méltó, hivatalos kapcsolatot alakítsak ki a győri önkormányzattal, sajnos, erre nem nyílott módom. Néhány pillanatra fölcsillant ugyan a remény, amikor a jelenlegi orvos és polgármester váltotta a tarthatatlanná vált elődjét – aztán elillant. (A nyitó képen: ma már alig hasonlít eredetijére az egykor díszes, tekintélyt sugárzó pénzügyi palota.)

Csak ismételni tudom önmagam – a fenti is az, az Infovilág 2021. június 28-i számában megjelent cikkből való, meg az alábbi is:

Egyelőre véglegesen is, miután az orvos és polgármester Borkaitól örökölt, példára aligha serkentő intelligenciájával hivalkodó, hivatalát a tőle lehető legmagasabb szinten képviselő hivatalnoka (Radnóti Ákos alpolgármester) írásba adta: ő csak kötés alatti módon képes „tárgyalni” egy olyan újságíróval, aki megkísérelte őt a tisztségéből adódó személyiségnek tekinteni. Ilyeneket írogat HIVATALOS (alpolgármesteri) levélpapíron:

“…Ha óhajtja van csecsemőkori fürdetős fényképem is, azon biztos jobban szórakozik a kétszemélyes olvasótáborával, ha igényli elküldöm. Küldjön Ön is egyet, hadd publikáljak én is egy vidám hangulatú írást.”

Szívfacsaró képet mutat napjainkban, bár még meg lehetne menteni.

Ilyen volt az elkészülte utáni években.

Úgy vélem, ehhez nem kell semminemű kommentár, a szavak és a stílus minősítik az íróját. (Pusztán eligazításul: az R.Á. nevű, keményen elkötelezett pártkatona-hivatalnoknak küldött korrekt újságírói megkeresésben egy szó sem volt „fürdetős fényképről”. Javasolom, hogy azt ajánlgassa R.Á. az övéhez hasonló értelmi színvonalon álló barátnőinek/barátainak, ők bizonyára kapva kapnak rajta, és hatalmas élvezettel gyönyörködnek majd benne.

Az alpolgármesternek minden bizonnyal a nagyapjával azonos korú lapszerkesztő véleménye a fenti „epizódról”: A természet rendje: a gyökér (!) nem ítélkezik a lombról.

Tekintettel arra, hogy a győri városháza sajtóosztályának két vezetőjétől is megvált a hivatal, azt reméltem, hogy az „új érában” jóra fordul minden…sajnos, nem történt meg. A nyitottnak vélt polgármester furcsa mutatványai után gyakorlatilag visszatért az előd korszaka: a változatlan, ám pusztán csak vélt/megálmodott felsőbbrendűség és az információk eltitkolása. 

A lapunkban az utóbbi években megjelent, Győrrel, mindenekelőtt az elszomorító városképpel (a település éppen 750 esztendeje kapta meg a szabad királyi város rangot!) foglalkozó írások egy részének „csakazértsincs” foganatja. Azért egy részének, mert közben tapasztaljuk, hogy sok-sok év után a város fölszámolta az újvárosi patkányvárat és szemét- meg hulladékdombot, amely már hosszú idő óta közegészségügyi szempontból is tarthatatlanná vált. Ha az Infovilág nem szorgalmazza, máig ott virítana a Tűz utca/Iszkápa köz sarkán. (Természetesen a prof. polgármester és emberei szigorú titokban tartják, hogy végül is a városháza az Infovilág sürgetésére cselekedett, mert országos botránytól tartottak.)

Országos botrányt keltő egyéb hiányosság bőven föllelhető az Audi-városban! Ott a Radó-szigeti, 19. századi, műemlék csónakház, amelynek visszavásárlását (persze, jóval drágábban, mint amennyiért egy feltehetően tőkehiányos cégnek elpocsékolt a város) nagy dérrel-durral (fehér asztal és háttérdekoráció, polgármesteri beszéd és egyéb látványosságok, ígéretek) bejelentették, ám azóta is omlik-romlik tovább, gyalázatos állapota a barokk belváros „ékességének” számít. Miként a folyó túlpartján, a Jókai utcai sarkon legalább másfél évtized óta penészlő lakóház, vagy Európa egyik legkedvesebb barokk terén gyatra patyomkin-vászonnal lefedett műemlék sarokháztömb, melynek tulajdonosa a Borkaival az Adriát is megjárt, többszörös kaszinótulajdonos győri ügyvéd által alapított kft.

Legalább ekkora szégyen, hogy immár évtizedek óta omlik-romlik-rohad Győr keleti kapujában, a várost átszelő sugárút mentén (a Szt. István út 51. alatt) a valamikori pénzügyi palota, amelyben évtizedekig fináncok dolgoztak, majd 1956 után gyökeresen megváltozott a szerepe. Volt ott a forradalmat megtorló fegyveres alakulat laktanyájától kezdve sorkatonákat elszállásoló laktanya, munkásőrség éppúgy, miként ma van benne katonai ügyészség és munkásszálló meg társadalmi esélyteremtési, valamint szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság…

Lapunk 2018 óta nem egyszer szóvá tette a három utca által határolt, egykor elegáns háztömb haldoklását, ám a 10 000 tulajdoni részre osztott ingatlan, amelyben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1480+1400 részben tulajdonos, tovább pusztul. Holott még ma is meg lehetne menteni, csak egyeztetni kellene az érdekeket, majd pedig az egész fölé helyezni a közérdeket. Hogyan? Az egészet, egyben vagy az államnak, vagy magánszemélynek (társaságnak) kéne a kezébe adni, elhelyezni a palotából az ilyen-olyan hivatalokat, szállót, ügyészséget stb., aztán egy meghirdetett tervpályázat nyertesének elgondolása szerint hasznosítani. Mert ebben az állapotában nem maradhat. Képeink a minap készültek a győriek „pénzügyőr-palotájáról”.

Az ám, e cikkünket a megjelenése után elküldjük a pénzügyi tárca miniszteri titkárságának véleménykéréssel. Ha választ kapunk rá, közzé tesszük.