Harmincéves a Magyar Innovációs Szövetség

December 14-én volt harminc éve annak, hogy a kutatás és fejlesztés, valamint az újítás (idegen szóval: innováció) iránt érdeklődő harminc szervezet megalapította a Magyar Innovációs Szövetséget. Az újítás gazdaságélénkítő hatása az alapítás időszakában még sem a hazai közvéleményben, sem az államvezetésben nem volt elismert, annak ellenére, hogy gyakorlatilag az 1950-es évek óta már működött hazánkban (időnként sok furcsaságot fölmutató) újítómozgalom.

Mára az „innováció”, azaz újítás természetes kifejezéssé, e tevékenység a gazdasági élet meghatározó tényezőjévé vált. Csaknem másfél évtized telt el a szövetség megalapítása óta, hogy 2004-ben végre az országgyűlés – ellenszavazat nélkül – innovációs törvényt fogadott el, újabb tizennégy év múltán létrejött az újító folyamatokat összehangoló minisztérium.

Miként dr. Pakucs János, az innovációs szövetség alapítója, ma tiszteletbeli elnöke, dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke és dr. Antos László ügyvezető igazgató a szerkesztőségünkhöz eljuttatott jubileumi tájékoztatásában írja: „…szövetségünk az innováció területén működő szervezeteket, intézményeket integráló, szakmai és érdekvédelmi szervezetként jött létre, és működik a ma is, és ez Európában egyedülálló… A közvetlen és közvetett tagok (csak vállalkozások, illetve intézmények) száma megközelíti a hétszázat. Tevékenységünk lényege: szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, az innovációs tevékenység elismertségét támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások…”

A Magyar Innovációs Szövetség szakmai állásfoglalásai meghatározó módon befolyásolják a döntéseket a kutatást és fejlesztést, újítást érintő ügyekben. A MISZ évente megszervezi az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt – fiatalok ezreinek a mozgósításával. Négyszáznál több kiemelkedően tehetséges diákot segített alkotókészsége kibontakoztatásában.

Országos kezdeményezése a Magyar Innovációs Nagydíj-pályázat; az eddig benyújtott 1275 pályaműből 1100 megvalósult. A sikeres újítások ötöde kapott innovációs díjat.

A Magyar Innovációs Szövetség társadalmi munkában tevékenykedő tisztségviselői, szakértői rendszeresen kitüntető elismerésben részesülnek. Miként a lapunkhoz eljuttatott ismertetőből kiderül, a szövetség az alapítása óta legfontosabb céljának tekinti az újítás, az innováció gyorsítását, az ország innovációs képességének növelését.