Mélyponton a GKI konjunktúraindexe

Februárban gyakorlatilag januári szintjén maradt a GKI konjunktúraindexe, mely így 40 hónapos mélypontján van. Az üzleti várakozások kissé romlottak, a fogyasztóiak hasonló mértékben javultak.

Az üzleti bizalmi index trendje másfél éve lejtmenetben van. A fo­gyasztói hullámzó-stagnáló, s bár idén az elmúlt két évre jellemző szűk sáv alsó részén található, összességében így is erős optimizmust tükröz.

Az üzleti szférán belül az ipari várakozások javultak, a többi ágazaté viszont romlott janu­árhoz képest. Az ipari bizalmi index kéthavi csökkenés után emelkedett, de messze van tavaly novemberi szintjétől. Februárban javult az elmúlt időszaki termelés és a rendelésál­lomány – ezen belül az exportrendelések – megítélése, kedvezőbbé váltak a termelési vá­rakozások is. A készletek megítélése azonban nem változott.

Az építőipari bizalmi index a januári stagnálás után februárban valamelyest tovább csökkent, s ezzel hároméves mély­pontjára esett. A magas- és mélyépítő cégek is valamivel borúlátóbbá váltak. Az előző há­romhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség csak hibahatáron belül, míg a rendelésállo­mányok minősítése számottevően romlott januárhoz képest.

A kereskedelmi bizalmi index a januári stagnálás után csökkent, s ezzel negatív irányban kilépett az elmúlt hat évet jel­lemző viszonylag keskeny sávból. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése kis mér­tékben, míg a rendelések várható nagyságáról alkotott vélemény jelentős mértékben lett rosszabb. A szolgáltatói bizalmi index februári csökkenése főleg a forgalmi várakozások romlásának következménye, az általános üzletmenet megítélése nem változott.

A foglalkoztatási szándék februárban kissé erősödött, de így is visszafogottabb az utóbbi hónapokra jellemzőnél. A javulás az iparban és a kereskedelemben következett be, az épí­tőipari és szolgáltató cégek hajlandósága csökkent, s kissé erősödött a lakosság munkanél­küliségtől való félelme. Az áremelési törekvés csak az iparban lett erőteljesebb, a többi ágazatban kissé lanyhult; a fogyasztók inflációs várakozása viszont erősödött.

A magyar gazdaság helyzetéről alkotott vélemény az ipar kivételével – ahol látványosan javult – min­den más ágazatban markánsan kedvezőtlenebb lett, a lakosság véleménye a januári számottevő romlás után nem változott.

A GKI fogyasztói bizalmi index a januári csökkenés után februárban hibahatáron belül emelkedett. A lakosság saját pénzügyi helyzetének alakulását valamivel jobbnak, jövőbeli megtakarítási képességéit kissé rosszabbnak látta, mint egy hónappal ezelőtt.

Az embe­rek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek megvásárlásának lehetőségét a januárinál kissé kevésbé tartották kedvezőnek.