Hazánkban az autószerelés bizalmi szolgáltatás

A Robert Bosch Kft. megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2008, azaz a gazdasági és pénzügyi válság kezdete óta kétévente országos, reprezentatív kutatás keretében térképezi fel a magyar autósok szervizeltetési szokásait.

Az első, 2008-i kutatás eredményei azt mutatták, hogy hazánkban az autósok kicsivel több, mint a fele a márkától független, kis autószerelő-műhelyben, 38 százaléka pedig márkaszervizben javíttatta az autóját. (Ez utóbbi kategóriának nem egészen fele garanciás javítás volt.)

Az arányok az évek során folyamatosan a kisebb, márkához nem kötődő műhelyek javára tolódtak el: az idén már a megkérdezettek háromnegyede részesíti előnyben őket, márkaszervizbe csak ötödük jár, ezen belül a garanciális javítások aránya is körülbelül egyharmadra csökkent.

Az irányzat egybevág a hazai járműpark öregedésével, miután az idősödő autókat kevésbé viszik márkaszervizekbe: a 20 évesnél öregebbek számára a márkától független, kis műhelyt választók aránya már 81 százalék, ráadásul 15 százalékuk saját maga javítja a kocsiját. Az 5 évesnél fiatalabb járművek tulajdonosainak azonban már kis híján kétharmada javíttat márkaszervizekben, amelynek kicsit kevesebb, mint a fele a garanciális javítás.

Az autótulajdonosok életkori megoszlását vizsgálva érdekes, hogy márkaszervizt leginkább a 18–29-év közöttiek és a 60 év fölöttiek választanak, a márkához nem kötődő, tehát független, kis autószerelő-műhelyek a 30–39 év közöttiek körében a legnépszerűbbek.

A márkától független szervizek népszerűségét és látványos gyarapodását az új szervizhálózatok megjelenése is magyarázhatja. A 2016-i véleménykutatásban szereplő 12 szervizlánc közül a Bosch Car Service a legismertebb, ismertsége 2008 óta folyamatosan növekszik.

A mostani felmérés szerint az autószerelés a magyarok számára különösen bizalmi szolgáltatásnak számít: egyre többen ismerős vagy barát ajánlása alapján választanak autószervizt.

A hazai autósok szervizválasztásának legfontosabb szempontja a szakértelem, aminek a jelentősége 2008 óta folyamatosan növekszik. Érdekes változás, hogy az autósok számára 2016-ra a szervizeltetés várható költségeinél is fontosabb tényezővé vált a szerviz megbízhatósága, így a költségek csak a szervizválasztás harmadik legfontosabb szempontjaként jelennek meg.

A szervizválasztásra az autótulajdonos családok jövedelme is hatással van. Az idén az alsó jövedelmi kategóriába tartozó válaszadók négyötöde márkához nem kötődő, független, kis autószerelő-műhelybe viszi járművét, nyolcada pedig maga javítja; márkaszervizbe mindössze 6 százalék viszi. A felső jövedelmi csoportba sorolható megkérdezettek jó kétharmada viszi gépkocsiját márkától független, kis autószerelő-műhelybe, és csupán minden ötvenedik javítja saját maga; a márkaszervizek szolgáltatásait 28 százalék veszi igénybe.