Igazi szellemi ámokfutó kerül az EMMI élére

Egyre másra jelennek meg a cikkek Kásler Miklós – mindjárt emberminiszter – eddigi szellemi ámokfutásáról. Ezúttal alaposabban szemügyre vesszük, miért is károsak a megszólalásai. És ennek semmi köze személyes hitéhez. Hogy Kásler NER-kompatibilis, abban nem lehet kétségünk. A választási kampány során az állami és pártpénzzel kitömött CÖF mindenese, ifjabb Lomnici Zoltán haknizta körbe az országot azzal, hogy nem egyszerűen emberevő, terrorista migráncsok jönnek, ha nem Orbán nyer, de ezek a szaracénok még AIDS-betegek is. A bizonyíték: Nigériában a lakosság 80 százaléka, legalább 100 millió ember szenved e kórban.

 

Amikor aztán szembesítették a magát alkotmányjogásznak tituláló Lomnicit kijelentése ostoba és hazug voltával, a gerinces civil egyből közölte: az adatot Kásler Miklós, a világhírű onkológus hozta nyilvánosságra, márpedig akkor biztos igaz. Hisz' az onkológus lényegében mindenkinél mindent (is) jobban tud. (A cáfolatok sora meglehetősen hosszú. Kezdve azzal, hogy az afrikai államban nem 125, hanem 182 millióan élnek, egészen az ENSZ hivatalos adatáig, amely az így is elképesztően magas, 3 és 4 millió közé teszi a fertőzöttek számát. De ha Kásler mást mond, biztos igaza is van.)

De Kásler Miklós ténylegesen mondott mást is. Például azt, hogy: „A tudomány minden eredménye azt bizonyítja, hogy van valamilyen spirituális létező a világban, amire minden visszavezethető.” Semmi kivetnivaló nincs abban, ha valaki személyes hitének rendeli alá a világ bármely – minden – tényét, kutatási eredményét. Azzal azonban már komoly gondok lehetnek egy állítólag világhírű tudós esetében, ha ezeket a tényeket személyes hitéhez görbíti, hajlítja, hogy beleférjenek saját, kis szellemi dobozába. Márpedig a híres onkológus ilyeneket is állít istenhite alátámasztására: “Antoine Henri Becquerel francia Nobel-díjas fizikus 1896-ban fedezte fel az izotópokat, és leírta, hogy az izotóp fajtájának megfelelően adott idő alatt más és más, de rá jellemző idő alatt elveszíti tömegének a felét. Ám azt, hogy melyik felét, senki sem tudja előre megmondani, ma sem. Miért, ha a rációval minden megmagyarázható? Tehát itt bukott meg először az Isten nélküliség teóriája.” (Eszünkben sincs most komolyabban belemenni a fizika csodálatos világába, ezért csak címszavakban ajánljuk Kásler figyelmébe Heisenberg határozatlansági tételét és Schrödinger elméleti kísérletét a macskával.)

De folytatódik az eszmefuttatás: „Aztán jött az osztrák matematikusról, Kurt Gödelről elnevezett tétel, amely szerint nem lehet olyan matematikai képletet felírni, amit ne lehetne egy másik matematikai képlettel megcáfolni. Azaz a világ nem megismerhető, így nem is jöhetett létre ilyen alapokon.” Na most már sajnos ki kell mondani: ez egy eget verő baromság. Félreértés ne essék: nem valamiféle istenségben hinni baromság – ez mindenkinek a lekiismereti szabadsága. De Gödel a legkevésbé sem azt mondta, amit Kásler kiolvasni akar belőle. A matematikus nemteljességi tétele úgy szól: „Minden ellentmondásmentes, a természetes számok elméletét tartalmazó, formális-axiomatikus elméletben megfogalmazható olyan állítás, mely se nem bizonyítható, se nem cáfolható.” A második – kiterjesztett – nemteljességi tétel pedig: a legtöbb elméletben bizonyíthatatlan, hogy maga az elmélet ellentmondásmentes.

Ha Kásler Gödel saját képére torzított kijelentéseivel kívánja elhitetni magával istene létezését, ám tegye. De érdemesebb lenne akkor már Gödel saját, matematikai istenérvét tanulmányoznia. Persze, belátjuk, az meglehetősen bonyolult.

Ezek után egyáltalán nem lehet meglepő, hogy a rákgyógyász szerint: „a halálos betegségeknek jó 70-80%-át a Tízparancsolat megtartásával el lehet kerülni.” Csak remélni tudjuk, hogy minisztersége alatt nem helyettesíti a kemoterápiát bibliaosztogatással.

Mindezzel természetesen nem vonjuk kétségbe, hogy a könyv vallásai (a judaizmus, a kereszténység és az iszlám) erkölcsiségének fundamentumát jelenti a Tízparancsolat. Miközben az sem vitatható, hogy ugyanerre el lehet jutni a biológiai etika alapjáról is. (Ajánljuk még: Umerto Eco Miben hisz, aki nem hisz című könyvét.) Azt sem vitatjuk, hogy a „Ne ölj!” parancs betartásával például jelentősen csökkenthető lenne a halálesetek száma szerte a világban. Ahogy a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” parancsolatot is megszívelhetné a kormány.

Azt azonban visszautasítjuk, hogy az erkölcsi létezésen túl, a fizikai valóságba is szó szerint kellene beemelni a Biblia bármely passzusát. Kapjon Kásler Biblia alapú orvosi ellátást – mindenki más pedig a modern tudomány által megalkotott, legmagasabb színvonalút. Miniszterként ezt kellene elérnie, nem pedig saját hitbéli meggyőződését másra erőltetni.

De az onkológus a genetikában is otthonosan mozog. Nemrég jelentették be: sikeresen feltérképezték az Árpád-házi III. Béla király génállományát. Márpedig ebből arra a következtetésre jutottak – szigorúan tudományos alapon –, hogy a magyarságnak nem lehet finnugor eredete, sokkal inkább eurázsiai kapcsolatai vannak a gének szintjén.

A korszakos felfedezésre azonnal reagált a kormányhű propaganda is: a Magyar Időkben „Történelmünk rehabilitációja elkerülhetetlen” címmel közölt hosszú publicisztikát. Az írásmű, amely Kásler génkutatási eredményeire hivatkozik, ilyesmiket állít: „(a finnugor elmélet) egyik legfőbb problémája, hogy az őket megelőző öt-hat évre visszamenő magyar krónikák és a későbbi tudományos igényű történeti munkák semmit sem tudnak finnugor rokonságról, és következetesen a szkíta-hun egyenes ági leszármazást hirdetik… A megfelelő szemlélet hiánya okozza mind a mai napig, hogy történészeink többnyire nem tudják meggyőzően és a tényeket a maguk súlyának megfelelően kezelni és interpretálni a múltunkat… Gyakorlatilag a magyar történettudomány 150 éve arra törekszik, hogy a szkíta–hun–avar–magyar történeti folytonosság közé éket verjen, és azt minden eszközzel cáfolja. Tulajdonképpen egy áttörésről beszélhetünk azzal, hogy az Akadémia már nem ragaszkodik a nyelv és az etnikum szoros összetartozásához. A finnugor származtatás köztudatba emelése a legnagyobb rombolást a magyarság öntudatára mérte hosszabb távon, mivel azóta is ezen az elméleten vitatkozunk, annak ellenére, hogy ebből iskolai tananyag lett. Ma ott tartunk, hogy történelmünk fontos alapkérdéseiben éles vita és szembenállás van a tudományos csúcsszervezet, az MTA és a magyar társadalom témára érzékeny széles tömege között.”

Vagyis: sutba a finnugor eredettel, elő szkíta–hun-rokonságot. (Hol maradnak a pártusok?)

Az ELTE nyelvészeti tanszéke kellő iróniával és halálos pontossággal szedte ízekre a Káslerre alapozott, áltudományoskodó szöveget. Ebből csupán egyet emelnénk ki, amely arra reflektál, hogy a Magyar Idők szerzője – és Kásler is – üdvözli, hogy az utóbbi években már nem kötik a nyelvrokonságot a genetikai azonosságoz : „«A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) álláspontja mostanra annyiban finomodott, hogy a nyelvet már nem kötik származáshoz, mint korábban» Fura is lenne, ha ugyanazt mondanák, mint a 19. században.”

Azonban Kásler folyamatosan és tudatosan keveri a nyelvrokonságot a genetikai rokonsággal: „Sok-sok generáció az iskolában azt tanulta, hogy finnugor eredetűek vagyunk, az utóbbi időben azonban bebizonyosodott, hogy ez a rokonság nyelvi és nem etnikai. Ezért mondtam azt és hangsúlyozom most is, hogy a finnugor nyelvcsalád zömmel az N1b haplocsoporthoz tartozik, ami nem egyenlő azzal a haplocsoporttal, amit az Árpádok génjei hordoztak. Az etnikumot a népet alkotó családokban, férfi és női ágon öröklődő génszakaszok jellemzik leginkább.” Na most akkor ki keveri a nyelvet a leszármazással? Az ikes igéket a genetikával?

Ugyancsak komoly felzúdulást keltett, amikor Kásler közölte: „az ősrobbanásra semmiféle bizonyíték nincs, a mai napig csak hipotézis, ahogy a tudomány minden megállapítása is csak az lehet.” Itt látszólag a mindenttudó orvosdoktor védelmére kell kelnünk. Bár a kijelentés látszólag ellentmond a ma elfogadott asztrofizikai felvetéseknek, Káslernek valóban igaza van abban, hogy az ősrobbanás-elmélet ténylegesen egy felvetés, tudományos hipotézis. Nem voltunk jelen 13 milliárd évvel ezelőtt, nem láttuk, mértük, tanulmányoztuk a folyamatot, így csak elképzeléseink vannak róla. Ott azonban orbitálisat csúsztat, hogy bizonyítékunk sincs rá.

Ha az ősrobbanás-teória igaz – állították a tudósok –, akkor léteznie kell kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak is. 1978-ban Jim Peebles és Robert Dicke meg is kapta a Nobel-díjat a háttérsugárzás felfedezéséért, majd 2006-ban John. C. Mather és George F. Smoot amerikai fizikusoknak ítélte oda a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a díjat „a Világegyetem mikrohullámú háttérsugárzása feketetest-jellegének és anizotrópiájának felfedezéséért”.

Vagyis azt állítani, hogy semmiféle bizonyíték nincs az ősrobbanás-teóriára, egyszerűen hazugság. Miközben elképzelhető, hogy az általunk tapasztalt jelenségekre akadhat más, jobb, elegánsabb magyarázat is – ilyet most nem ismerünk. Az ősrobbanás azonban meglehetősen sok mindent képes kimerítően magyarázni – bár korántsem mindent, ez kétségtelen.

Kásler kirohanása nem más, mint az isteni létezővel nem számoló, valódi tudomány relativizálása sámánisztikus, minisztikus, ezoterikus elemek felértékelése érdekében. Ezt pedig egy valódi tudós nem engedhetné meg magának. Sem az, aki a gyerekeink oktatásáért lesz hamarosan felelős.

Az írás elsőként itt jelent meg.