Javaslat a méltányos és egyszerű adózásra

Az Európai Bizottság ma nagyra törő új adócsomagot fogadott el avégett, hogy az uniós adópolitika hozzájáruljon Európa gazdasági helyreállításához és hosszú távú növekedéséhez.

A csomag két pillérre, a méltányosságra és az egyszerűségre épül. A méltányos adóztatás továbbra is kiemelkedően fontos, hiszen az állami bevételek védelmének eszközéről van szó, amely rövid távon fontos szerepet fog játszani az EU gazdasági helyreállításában, hosszú távon pedig a jólét megteremtésében.
 
A ma elfogadott intézkedéscsomag az adózást hivatott az eddiginél méltányosabbá tenni azáltal, hogy erősítse az adóvisszaélések elleni küzdelmet, visszaszorítsa a tisztességtelen adóversenyt és növelje az adózás átláthatóságát. Ezzel párhuzamosan az adózási szabályok és eljárások egyszerűsítésére összpontosít avégett, hogy unió-szerte javuljon az üzleti környezet. Ez magában foglalja az adózási akadályok és az adófizetőkre nehezedő adminisztratív terhek felszámolását számos ágazatban, hogy a vállalkozások könnyebben boldogulhassanak az egységes piacon.

* * *
Az Európai Bizottság ma olyan azonnali, rövid távú intézkedéseket mutatott be, amelyek célja, hogy megerősítsék az EU egészségügyi felkészültségét a Covid19-járvány kitöréseire. A Bizottság kezdettől fogva koordinálja a határokon átnyúló egészségügyi fellépésekkel és intézkedésekkel kapcsolatos információk és ajánlások megosztását. A Bizottság és a tagállamok részéről folyamatos éberségre és gyors reagálásra van szükség azért, hogy meg lehessen fékezni a vírus terjedését és el lehessen kerülni az újabb általános lezárásokat.
 
A közlemény áttekinti a felkészültség javításához szükséges összes intézkedést, beleértve a tesztelést és a kontaktkövetést, a népegészségügyi felügyelet javítását, valamint az egészségügyi ellenintézkedésekhez, például az egyéni védőeszközökhöz, a gyógyszerekhez és az orvostechnikai eszközökhöz való szélesebb körű hozzáférést.
 
A Bizottság Közös Kutatóközpontja által ma közzétett új tanulmányok az emberi mobilitás és a koronavírus terjedése közötti összefüggést, valamint a világjárvány visszaszorítására meghozott mozgási korlátozások hatékonyságát vizsgálják. Az összesített és névtelen mobiltelefon-helymeghatározási adatokra alapozott eredmények támogatják a politikai döntéshozókat a legjobb adatközpontú megközelítések kidolgozásában a korlátozások megszüntetéséhez, a korlátozó intézkedések társadalmi-gazdasági hatásainak feltérképezéséhez és a korai előrejelző rendszerek beindításához az esetleges új járványok kitörésekor.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kormányok és régiók által végrehajtott korlátozó intézkedések, ideértve a fizikai távolságtartást és a kijárási korlátozásokat, hatékonyak voltak a vírus terjedésével szemben. Az is világossá vált, hogy a fizikai távolságtartás bevezetése után már csökkent a mobilitási tényező jelentősége a vírus terjedésében.