Jelesért vizsga nélkül jár az ECDL-bizonyítvány

Az emelt-, vagy középszintű informatikai érettségi vizsgát jelesre teljesítők további vizsga nélkül kérhetnek Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL-bizonyítványt), mivel az állami oktatásban elért eredményük alapján rendelkeznek az ehhez szükséges ismeretekkel. (A kép forrása: hs-rm.de)

Az ECDL-lel rendelkezők számos felsőoktatási intézmény nem informatikai szakjain mentesülhetnek az informatikai alapképzésből – más esetekben pedig a későbbi munkahelyen lehet vele igazolni számítógép-kezelésben szerzett jártasságukat.

Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) hazai képzését felügyelő Neumann Társaság az oktatásért felelős szaktárcával kötött megállapodás értelmében évek óta megadja a középszintű és emelt szintű informatika érettségi vizsgát jeles érdemjegyre teljesítők számára az ECDL-bizonyítványt további vizsga nélkül. A mentesség az előre hozott érettségire, valamint az informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból érettségizőkre is vonatkozik.

Mindez azért időszerű, mert mind a középszintű, mind az egyetemre, főiskolára felvételizni kívánók emelt szintű informatika-érettségijeinek eredményeit a múlt hét végén hozták nyilvánosságra. Jeles informatika érettségijüket minden évben sokan váltják be középiskolások a Neumann Társaságnál ECDL-re, mivel – ha nem informatikai szakra jelentkeznek – ennek birtokában számos hazai felsőoktatási intézményben mentesülhetnek az első egy-két félév alapozó informatikai képzése alól. Emellett az ECDL-t több mint 150 országban elfogadják, így itthon és külföldön számos munkakör betöltéséhez szükséges digitális írástudást lehet vele igazolni.

Az ECDL Standard bizonyítványt a jelesre érettségizők a vizsgaeredmény kézhezvételét követően kaphatják meg, ha kitöltik a Neumann Társaság letölthető regisztrációs lapját, amelyet aláírva, az érettségi bizonyítvány vagy törzslap-kivonat képével együtt e-mailben elküldik azt a recepcio@njszt.hu címre.

Az informatikából középszinten érettségizőknek az idén 180 perc alatt négy feladatot kellett megoldaniuk. Az első feladatban (Kányádi Sándor életrajz) szövegszerkesztési ismereteiket, a másodikban (fodrászat) egy hirdetésként felhasználható diákat tartalmazó prezentációt kellett készíteniük. A harmadik feladatban (pólórendelés) az Excel táblázatkezelési ismereteiket kellett használniuk, a negyedik feladat (Kéktúra-teljesítők) megoldásához pedig adatbázis-kezelési képességeiket kellett bevetniük.

Az emelt szintű érettségire vállalkozóknak ugyancsak négy feladatot kellett megoldaniuk, de ezek összetettebb volta miatt 240 perc állt rendelkezésre. Az első feladat (dobókocka) az idén weboldal- és képszerkesztési ismereteket kívánt, a jóval összetettebb második feladat (sejtautomata) teljesítéséhez az Excelt kellett profi módon használni, mivel függvények és feltételes formázás használatával egy igazi algoritmikus gondolkodást is igénylő szimulációt kellett a táblázatkezelőben megjeleníteniük.

A harmadik feladat (akadémikusok) megoldásához egy akadémikusok adatait tartalmazó adatbázist kellett SQL-ben vagy Microsoft Access-ben létrehozniuk. A negyedik feladat (meteorológiai jelentés) már komplexebb programozási ismereteket kívánt, amelyet Pascal, C++, Python, C#, Visual Basic és JAVA programozási nyelveken is meg lehetett oldani.

További információk a jeles érettségivel kiváltható ECDL-vizsgáról.; Az elektronikus ECDL-bizonyítványról részletesen itt.