Jó hétvégét, Orbán-kormány! – kötelezettségszegési eljárások Magyarország ellen

A különböző ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a tagállamok a polgárok és a vállalkozások érdekében teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Ha a helyzetet párbeszéddel nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

A Bizottság ma a következő lépésekről döntött Magyarországra vonatkozóan: 

  • MIGRÁCIÓS ÜGYEK: A Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot, amiért az ország nem tett eleget a menekültügyre és a visszatérésre vonatkozó uniós szabályokkal kapcsolatos bírósági ítéletnek

 
Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot, és pénzbírság kiszabását kéri, amiért Magyarország nem tett eleget a menekültügyre és a visszatérésre vonatkozó uniós szabályokkal kapcsolatos bírósági ítéletnek. Az Európai Unió Bírósága 2020. december 17-i ítéletében (C-808/18. sz. Bizottság kontra Magyarország ügy) megállapította, hogy a szerb–magyar határon található tranzitzónákra vonatkozó szabályokról és gyakorlatokról szóló magyar jogszabályok ellentétesek az uniós joggal. A Bíróság mindenekelőtt a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv (2013/32/EU irányelv), a befogadási feltételekről szóló irányelv (2013/33/EU irányelv) és a visszatérési irányelv (2008/115/EK irányelv) rendelkezéseinek megsértését állapította meg. Magyarország mindmáig nem foglalkozott az ítélet több elemével: nem hozta meg a menekültügyi eljáráshoz való tényleges hozzáférés szavatolásához szükséges intézkedéseket, és nem pontosította azokat a feltételeket, amelyek a menekültügyi eljárás keretében történő fellebbezés esetén a területen maradás jogára vonatkoznak abban az esetben, ha nem áll fenn „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet”. Tekintettel arra, hogy Magyarország továbbra sem tett eleget a Bíróság ítéletének, a Bizottság 2021. június 9-én felszólító levelet intézett Magyarországhoz. A Bizottság ma átalányösszegű pénzügyi szankció és napi kényszerítő bírság kiszabását kérte a Bíróságtól.

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM: a Bizottság felszólítja – más tagállamok mellett – Magyarországot, hogy gondoskodjék a vonatkozó uniós szabályok helyes átültetéséről

 
A Bizottság úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást kezdeményez Magyar-, Lett-, Svédország, Románia, Szlovénia és Szlovákia ellen, amiért nem ültették át helyesen a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó szabályok – az (EU) 2017/541 irányelv – egyes elemeit. Ezek a szabályok egyebek között olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek büntetendővé teszik és szankcionálják a terrorizmushoz kapcsolódó bűncselekményeket, például a terrorista bűncselekmény elkövetése céljából történő külföldre utazást, az EU-ba ilyen tevékenységek céljából való visszatérést, illetve az ilyen tevékenységek céljából történő unión belüli utazást, a terrorista célú kiképzésben való részvételt és a terrorizmus finanszírozását. Az érintett tagállamoknak most két hónap áll a rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Ennek hiányában a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld a kérdéses országoknak.

AZ UNIÓ KIZÁRÓLAGOS KÜLSŐ HATÁSKÖRE: a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, amiért az ország az ENSZ kábítószer-bizottságában az uniós álláspont ellen szavazott

A Bizottság ma úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, mivel az ország nem támogatta azt az álláspontot, amelyet az EU az ENSZ kábítószer-bizottságában 2020 decemberében, az Egészségügyi Világszervezet kannabiszra és kannabiszhoz kapcsolódó anyagokra vonatkozó ajánlásairól tartott szavazáskor képviselt. A Tanács által 2020 novemberében elfogadott uniós álláspont kötelező az uniós tagállamokra nézve, amelyeknek az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban ennek megfelelően kell szavazniuk a Kábítószer-bizottságban. A WHO ajánlásairól tartott szavazás során Magyarország kétszer az uniós állásponttal ellentétesen szavazott. A kannabisz továbbra is nemzetközi ellenőrzés alatt álló kábítószer. A WHO ajánlásai arra irányultak, hogy a kannabisz és a kannabiszhoz kapcsolódó anyagok az aktuális tudományos és orvosi ismeretek figyelembevételével a lehető legmegfelelőbb nemzetközi ellenőrzés hatálya alá tartozzanak.

A Bizottság 2021 februárjában felszólító levél formájában kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. A magyar hatóságok felszólító levélre adott válasza nem változtatta meg a Bizottság értékelését. Magyarországnak most két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon a Bizottság által felvetett érvekre. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.
 

BÜNTETŐELJÁRÁSI JOGOK: A Bizottság felszólítja – más tagállamok mellett – Magyarországot, hogy biztosítsa az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogra és a szabadságelvonáskor történő tájékoztatáshoz való jogra vonatkozó uniós szabályok helyes átültetését

A Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levél formájában kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország, valamint Észtország, Görögország, Litvánia, Luxemburg és Portugália ellen az ügyvédi segítség igénybevételére és a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogra vonatkozó uniós szabályok (2013/48/EU irányelv) helyes átültetésének elmulasztása miatt.

Tájékoztató az uniós kötelezettségszegési eljárásokról; Bővebben az uniós kötelezettségszegési eljárásokról