Jogszabály a digitális szolgáltatásokról – már működik az átláthatósági adatbázis

Az Európai Bizottság létrehozta a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban (Digital Services Act, DSA) előírt átláthatósági adatbázist, átültetve ezzel a gyakorlatba a jogszabályban foglalt úttörő jellegű, az átláthatóságot javító intézkedések egyikét.

A DSA értelmében a tárhelyszolgáltatók kötelesek egyértelmű és konkrét indokolást adni a használók számára, amikor eltávolítanak bizonyos tartalmakat vagy korlátozzák az elérhetőségüket. Az új adatbázis ezeket az indokolásokat gyűjti össze, összhangban a DSA 24. cikkének (5) bekezdésével. A szóban forgó adatbázis lesz az első ilyen típusú szabályozási információtár, amiben a nagyközönség eddig soha nem látott mennyiségű és részletezettségű adathoz férhet hozzá az Európai Unióban működő, online platformot üzemeltető szolgáltatók által meghozott tartalommoderálási döntésekkel kapcsolatban. Ez várhatóan javítani fogja az online elszámoltathatóságot.

Megjelentek a nagy online platformok jelentései a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex működésének első hat hónapjáról 

A dezinformáció visszaszorítását célzó, 2022. évi gyakorlati kódexet aláíró nagy online platformok (Google, Meta, Microsoft, TikTok) friss jelentéseket tettek közzé arra vonatkozóan, hogy miként teljesítették a dezinformáció terjedésének visszaszorítására irányuló kötelezettségvállalásukat. Az átláthatósági központból (Transparency Centre) letölthető dokumentumokból kiderül, hogy a kódex aláírói milyen erőfeszítéseket tettek az átláthatóság javítása és a releváns adatok szolgáltatása céljából.

A jelentések alapján leírható, hogy a platformok egyre részletesebb és egyre jobban értelmezhető adatokat szolgáltatnak, felszámolva néhány területen az adathiányt. Tovább kell azonban dolgozniuk azon, hogy célzottabb, teljesebb és érdemibb adatokat szolgáltassanak. A kódexet aláíró platformok beszámoltak arról is, hogy milyen óvintézkedéseket tesznek az új, generatív mesterségesintelligencia-rendszerekkel kapcsolatban. A jelentésekben külön fejezet foglalkozik az Ukrajnával kapcsolatos dezinformációval.

A következő, 2024. elején megjelenő jelentések külön fejezetet szentelnek majd a választásokkal kapcsolatos dezinformáció elleni küzdelemnek. (Bővebb információ – angolul.)