NextGenerationEU: helyreállítás, felkészülés

Nagyszabású helyreállítási terv elfogadására vonatkozó javaslatot terjesztett elő ma az Európai Bizottság. Azért, hogy a gazdaság helyreállítása valamennyi tagállam számára fenntartható, egyenletes, méltányos módon menjen végbe, a Bizottság egy új helyreállítási eszköz, a NextGenerationEU létrehozását javasolja, amely egy nagy ívű, korszerű és átdolgozott hosszú távú uniós költségvetésbe ágyazódik. (A nyitó képen: Ursula von der Leywen előterjeszti a NextGenerationEU létrehozását.)

A Bizottság a tervjavaslaton kívül a 2020. évi kiigazított munkaprogramját is ismertette, amely kiemelten kezeli az európai helyreállításhoz és rugalmasság-építéshez szükséges intézkedéseket.

A koronavírus alapjaiban rengette meg Európát és a világot, próbatétel elé állítva egészségügyi és jóléti rendszereinket, társadalmainkat és gazdaságainkat, valamint életmódunkat és munkamódszereinket. Az élet és a megélhetés védelme, az egységes piac helyreállítása, valamint a tartós és virágzó fellendülés végett a Bizottság azt szorgalmazza, hogy az uniós költségvetésben rejlő összes lehetőséget ki kell aknázni.

A 750 000 millió euró összegű NextGenerationEU Eszközzel, valamint a 2021–27 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés célzott növelésével az uniós költségvetés teljes pénzügyi kapacitása 1 850 000 millió euró lesz. 
Az uniós költségvetés egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy – a nemzeti erőfeszítéseket kiegészítve – a méltányos társadalmi-gazdasági fellendülést, az egységes piac újjáélesztését és helyreállítását, az egyenlő versenyfeltételek garantálását, valamint a sürgős beruházások támogatását célzó erőfeszítések hajtómotorjává váljék, különösen a zöld meg a digitális átállás területén. Mindezek Európa jövőbeli jólétének és ellenálló képességének kulcsát jelentik.

A NextGenerationEU az uniós költségvetés saját forrásainak felső határát ideiglenesen az EU bruttó nemzeti jövedelmének 2%-ára emeli, ami lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy erős hitelminősítésével 750 000 millió euró összegű hitelt vegyen fel a pénzügyi piacokon. Ennek a kiegészítő finanszírozásnak a folyósítása uniós programokon keresztül valósul majd meg, visszafizetésére pedig hosszú időszak alatt, a jövőbeli uniós költségvetéseken keresztül kerül sor – valamikor 2028–58 között. Ezen túlmenően arra törekedve, hogy a legsürgetőbb igények kielégítésére a pénzeszközök a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak, a Bizottság a 2014–20-as időszakra vonatkozó jelenlegi többéves pénzügyi keret módosítását javasolja azzal a céllal, hogy már 2020-ban további 11 500 millió euró összegű finanszírozás álljon rendelkezésre.

A NextGenerationEU pénzeszközeinek beruházására három területen kerül sor:

1. A tagállami beruházások és reformok támogatása:

 • Az 560 000 millió euró összegű új helyreállítási és reziliencia-építési eszköz pénzügyi támogatást nyújt a beruházásokhoz és a reformokhoz – a többi között a zöld és a digitális átállással, valamint a tagállami gazdaságok rezilienciájával kapcsolatban –, és ezeket összekapcsolja az EU célkitűzéseivel. Az eszköz legfeljebb 310 milliárd euró összegben nyújt majd vissza nem térítendő támogatásokat, és legfeljebb 250 000 millió euró összegű kölcsönt lesz képes finanszírozni. A támogatás valamennyi tagállam számára elérhető lesz, de különösen az unió leginkább érintett részeire összpontosít.
 • A jelenlegi kohéziós politikai programok forrásai 55 000 millió euróval bővülnek mostantól 2022-ig az új REACT-EU kezdeményezés keretében. A források elosztására a válság társadalmi-gazdasági hatásainak súlyossága, a többi között az ifjúsági munkanélküliség szintje és a tagállamok viszonylagos jóléte alapján kerül majd sor. 
 • A méltányos átállást támogató alap 40 milliárd euróval történő megerősítése segítséget nyújt a tagállamoknak a klímasemlegességre való átállás felgyorsításában.
 • Az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap 15 000 millió euróval történő megemelése révén támogatni lehet a vidéki területeket az európai zöld megállapodás végrehajtásához szükséges strukturális változások végrehajtásában, és az új biodiverzitási stratégiában, valamint a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában foglalt nagy ívű célok megvalósításában.

2. Az uniós gazdaság beindítása a magánberuházások ösztönzése révén:

 • Az új fizetőképesség-támogatási eszköz magánforrásokat fog mozgósítani, hogy a leginkább érintett ágazatokban, régiókban és országokban sürgős támogatást nyújtson az életképes vállalkozásoknak, és felkészítse őket arra, hogy környezetkímélőbb, digitalizált és ellenálló képes cégekké váljanak. Az eszköz 31 000 millió eurós költségvetéssel fog rendelkezni, mely a várakozások szerint 300 000 millió euró összegű fizetőképesség-támogatást tud majd mozgósítani.
 • Az Európa kiemelt beruházási programjának számító InvestEU program költségvetése 15 300 millió euróra emelkedik, hogy unió-szerte ösztönözze a projektekbe történő magánberuházásokat.
 • Az InvestEU-ba beépített új stratégiai beruházási eszköz a NextGenerationEU 15 000 millió euró összegű hozzájárulásának köszönhetően akár 150 000 millió euró összegű beruházást is generálhat.

3. A válság tanulságainak levonása:

 • 9400 millió euró költségvetéssel új egészségügyi program indul „az EU az egészségügyért” néven.
 • 2000 millió euróval bővül a rescEU – az uniós polgári védelmi mechanizmus – kerete.
 • 9440 millió euró összegű forráshoz jut az „Európai horizont” kutatási és innovációs keretprogram.
 • További 16 500 millió euró szolgálja majd a külső tevékenységet, ideértve a humanitárius segítségnyújtást is.
 • Más uniós programok költségvetése is emelkedik annak érdekében, hogy a jövőbeli pénzügyi keret teljes mértékben igazodjék a helyreállítási szükségletekhez és a stratégiai prioritásokhoz. 

A gazdaság újraindítása nem azt jelenti, hogy vissza kell térni a válság előtti állapothoz, hanem azt, hogy előre kell lépni. Az átdolgozott hosszú távú uniós költségvetés keretében a NextGenerationEU Eszköz révén mobilizált források uniós programokon keresztül jutnak majd célba, különös tekintettel a következő területekre: az európai zöld megállapodás végrehajtása, az egységes piac megerősítése és hozzáigazítása a digitális korhoz, valamint méltányos és inkluzív fellendülés biztosítása mindenki számára.
Ha júliusig az Európai Tanácsban gyors politikai megállapodás születik a NextGenerationEU Eszközről és a 2021–27-i időszakra vonatkozó pénzügyi keretről, az új lendületet adna a helyreállításnak, és erőteljes eszközt biztosítana az EU számára a gazdaság talpra állításához és a jövőre való felkészüléshez. A helyreállításnak egyértelműen az alapvető jogokon és a jogállamiság maradéktalan tiszteletben tartásán kell alapulnia.

Bizottsági közlemény a helyreállítási tervről

Bizottsági közlemény: Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja

Melléklet az uniós költségvetésről szóló bizottsági közleményhez

A Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramja

A Bizottság kiigazított munkaprogramjának mellékletei

Tájékoztató a Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramjáról