Jókai-enciklopédia: így írt a nagy mesemondó

A magyar nyelv- és irodalomtudomány régi és nagy adósságát törlesztette a Tinta Könyvkiadó, amikor ötéves gyűjtő- és szerkesztőmunka után megjelentette a Jókai-enciklopédiát.

Balázsi József Attila és Kiss Gábor szerkesztők a nagy regényíró 74 regényét dolgozták fel, és munkájuk eredményét 880 oldalon 28 500 szócikkbe rendezve adták közre. A Jókai-enciklopédia megmagyarázza a régies, a tájnyelvi és az idegennyelvi szavakat és kifejezéseket. Bemutatja Jókai kitalált és történelmi személyeit, ugyanakkor történelmi eseményeket, földrajzi helyeket mutat be.

Az enciklopédia tudományos igénnyel, a nagyközönség számára készült, a címszavak mellett megtalálható, hogy melyik regényben hol fordul elő a magyarázott szó vagy név. Az új enciklopédia teljeskörű képet nyújt Jókai gazdag világáról, hű tükre a 19. század tudományos világképének.

Az enciklopédia célja, hogy

segítse Jókai regényeinek értő olvasását, felvillantsa az író szókincsének sokszínűségét, továbbá hozzásegíti az érdeklődőket, hogy bővítsék művelődéstörténeti, néprajzi és történelmi ismereteiket.

A kiadvány a Tinta Könyvkiadó Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozatának 32. tagjaként látott napvilágot.