Ki(k) felel(nek) Győr városképéért?

Tekintettel arra, hogy szerkesztőségünk többszöri, írásos kérésére a legilletékesebbnek tartott győri önkormányzat sajtószóvivője nem válaszolt, egy fokozattal feljebb léptünk, és a Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala hatósági főosztály építésügyi és örökségvédelmi osztályának vezetőjétől próbáltunk állásfoglalást kapni a „Győr többet érdemel(ne)” cikksorozatunk eddig megjelent részeivel kapcsolatosan. Levelünket kétszer is elküldtük, de miután úgy látszott, hogy senki sem vette át, telefonon kerestük a címzettet, aki közölte: a hivatal sajtófelelőse a hivatott a válaszra. (Nyitó képeink: az évek óta omladozó Schäffer-ház Európa egyik legszebb környezetében, a győri Bécsi-kapu téren.)

Alighogy elköszöntünk az ügyintéző osztályvezetőtől, levelet kaptunk a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól Széles Sándor kormánymegbízott aláírásával. A hatóságnak írt levelünkben kértük a hivatal illetékesét, szíveskedjék tanulmányozni az Infovilág irásait ezen a linken, ahol megtalálja a Győr városképével kapcsolatos észrevételeinket – különös tekintettel az Európa (egyik) kulturális fővárosa címre pályázó megyeszékhely épített örökségének az állapotáról.

Levelünkben megjegyeztük, hogy sajnálatos módon számos furcsaságot és hiányosságot fedeztünk föl fotoriporter kollégánkkal együtt, olyasmiket, amelyek méltatlanok a városhoz, és amelyek (Győr adóbevetételeihez mérten) nem túl nagy ráfordítással megszüntethetők lennének – persze a magántőkét sem mellőzvén, tekintettel arra, hogy nem egy épület magántulajdonban van.

Természetesen mindezen anomáliák megszüntetésében nagy szerepe lehet(ne) a Győr városképéért felelős személynek, akit mindeddig nem sikerült megtalálnunk. Munkatársaink azt a tanácsot kapták a győri viszonyokat ismerőktől, hogy a bevezetőben leírt hatóság építésügyi és örökségvédelmi osztályának vezetője az illetékes. Neki címzett levelünkben személyes beszélgetést is ajánlottunk, tekintette arra, hogy meggyőződésünk szerint azonos ügyet szolgálunk – a köz hiteles tájékoztatását.

A címzett Nagyné Molnár Ildikó ma kora délelőtti telefonbeszélgetésünkkor közölte, hogy a válaszra nem ő, hanem a hivatal sajtófelelőse a kijelölt személy, tőle várhatjuk a választ. Nem sokkal később dr. Széles Sándor kormánymegbízott aláírásával érkezett levél szerkesztőségünknek:

„A Győri Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köszönettel vette megkeresését, amelyben a győri városképpel kapcsolatos kérdéseivel fordult a Hivatalához.

A Hivatal elsőfokú örökségvédelmi hatóságként felügyeli a megye területén a műemléki védettség alatt álló épületeket, illetve a műemléki területeket. A vonatkozó jogszabályok alapján a Hivatal feladat- és hatáskörébe az ezen épületekkel kapcsolatos, építtetői kezdeményezésre induló örökségvédelmi és építési engedélyezési eljárások, illetve szakhatósági eljárások lefolytatása tartozik.

A fentieken kívül a Hivatal balesetveszély-, vagy a műemléki értékeket veszélyeztető állapot esetén kötelezheti a tulajdonost a veszélyes állapot megszüntetésére.

A településkép védelme a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében a települési önkormányzatok feladata. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az önkormányzati főépítész szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, továbbá a területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását.

A műemléki jelentőségű területeken a Hivatal együttműködik az Önkormányzattal.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései értelmében a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára.

A fentiekkel összhangban, figyelemmel arra, hogy rendkívül összetett, sokszereplős folyamatról van szó, a városkép alakulásáért nem egyetlen személy vagy szervezet tartozik felelősséggel, amelynek megfelelően a Hivatal mindenkor a törvényben, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően, a folyamatban részt vevő partnerekkel együttműködve látja el feladatait.

Kérem, hogy további kérdéseivel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát megkeresni szíveskedjen.”

A hivatali korrektség ellen nem lehet kifogásunk.

Nyomban (újra!) kerestük a győri polgármesteri hivatal titkárságát, miután a városháza sajtófelelőse júliusi személyes beszélgetésünkkor messzemenő készségét ajánlotta föl lapunk tájékoztatására, ám azóta leveleinkre és telefonhívásainkra nem reagált. A polgármesteri titkárság ma határozottan megígérte, hogy a hivatal sajtófelelőse válaszolni fog.

Mindazonáltal máig sem tudjuk konkrétan, személy szerint, ki (vagy kik) felelős(ek) Győr városképéért, és a többi között (mert lenne még jó néhány konkrét kérdésünk!) az sem tudható, hogy meghagyják-e jelenlegi formájában a jócskán romlásnak indult, omladozó Schäffer-házat az alapjaiig átépített Bécsi-kapu téren, a homlokzatát tekintve megújulni látszó barokk templommal szemben.