Magyar millennium – Wellington, Bogotá

Két példáját idézzük fel a távoliak ekként megnyilvánult hazaszeretetének. Az új-zélandi Wellingtonban az idő tájt létesült a Csendes-óceán déli részén fekvő szigetország egyetlen magyar emlékhelye. A város egyik központi parkjában felállítottak egy gyönyörűen faragott, eredeti székelykaput – a magyar kormány ajándékát – és egy kétméteres kopjafát, emlékeztetőül mindazokra, akik életüket áldozták a magyar szabadságért. A kapu valóban Erdélyben készült, a székelyudvarhelyi Kisgyörgy Imre és családja dolgozott rajta, a magyar címer mellé rávésve Erdély címerét is. A kopjafát Tóth Róbert faragta remekbe, és Göncz Árpád köztársasági elnök új-zélandi látogatása alkalmával avatták fel. Az emlékhely körül a magyar tájakra jellemző fákat és bokrokat ültettek, az ekként létrejött ligetben – amely azóta a Magyar Millennium Park nevet viseli – megörökítették annak a mintegy kétszáz új-zélandi magyarnak a nevét is, aki – néhai Szentirmay Pál tiszteletbeli konzullal az élen – hozzájárult hazánk emlékének méltó megőrzéséhez a Föld másik oldalán.

E sorozatban már két ízben láttattuk a kolumbiai főváros székesegyházában fellelhető magyar emléktáblák feliratait. A harmadikat 2000-ben avatták fel, megörökítve a millenniumot a dél-amerikai Bogotában is. Az akciót közösen kezdeményezte és szervezte meg ottani nagykövetségünk és a kolumbiai magyar katolikusok közössége. Mint arról már beszámoltunk, maga a katedrális is magyar emléknek tekinthető: Santa Isabel de Hungría, azaz Árpádházi Szent Erzsébet nevét viseli.

Ismételten köszönöm Nagy József Ferenc volt bogotái nagykövet segítségét. (A szerző)

 

This entry was posted in Egyéb kategória. Bookmark the permalink.