Magyarországon is el kell ismerni az azonos neműek házasságát, élettársi kapcsolatát

A szivárványcsaládokat és az azonos nemű párokat ugyanúgy megilleti a mozgás szabadsága és a családegyesítés joga, mint másokat. A Bizottságnak az uniós értékek megsértése miatt eljárást kellene indítania a magyar, a lengyel és a román kormány ellen.

Az Európai Uniónak fel kellene számolnia az LMBTIQ-embereket alapjogaik gyakorlásában gátló akadályokat – mondják a képviselők.

A Parlament az EU-ban élő LMBTIQ-emberek jogairól szóló, 387 szavazattal, 161 ellenszavazat és 123 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban kiemeli, hogy ezeknek az európaiaknak az Európai Unió minden részén gyakorolni kell tudniuk jogaik teljes körét, ebbe a szabad mozgás jogát is beleértve.

Az állásfoglalás szerint az egyik tagállamban megkötött házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot minden más tagállamban egységes módon kellene elismerni.

A Coman kontra Hamilton-ügyben az Európai Bíróságon 2018-ban hozott ítélet szerint a szabad mozgáshoz való jogról szóló irányelvben a házas- és élettársakról szóló szabályok az azonos nemű párokra is vonatkoznak.

A Bizottságnak ezért jogérvényesítési eljárást kellene indítania Romániával szemben, hiszen a román kormány azóta sem módosította az ítélet szellemében a helyi jogszabályokat, mondják a képviselők.

Az állásfoglalás arra biztatja a tagállamokat, hogy ismerjék el a gyermek jog szerinti szüleinek a születési anyakönyvi kivonatban feltüntetett felnőtteket. A képviselők szerint családegyesítéskor a szivárványcsaládoknak ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a heteroszexuális pároknak. A családokat az egész Európai Unióban egységesen kellene kezelni ahhoz, hogy az egyik tagállamból egy másikba költöző családok gyermekei ne válhassanak jogi értelemben hontalanná (állampolgárság nélkülivé).

A képviselők végül megjegyzik: Magyar- és Lengyelországban hátrányos megkülönböztetés éri az LMBTIQ-közösséget. A Parlament emiatt további uniós intézkedéseket (kötelezettségszegési eljárást, igazságszolgáltatási és költségvetési lépéseket) kér a két ország kormánya ellen.

* * *

A Parlament petíciós bizottsága kérésére a tavasszal tanulmány készült arról, hogy milyen nehézségekkel küzdenek meg a szivárványcsaládok, amikor az Európai Unión belül mozognak. Az állásfoglalást inspiráló tanulmány a bizottságban megvizsgált nyolc petíciót példaként említ, közülük ötöt 2020-ban hallgatott meg a bizottság.

Az eljárás lépései (angolul); Jelentéstevő: Dolors Montserrat (EPP, Spanyolország);EP kutatószolgálat: A szivárványcsaládok szabad mozgásának útjában álló akadályok Európában (angolul); Az Európai Parlament hevesen tiltakozik a magyar LMBTIQ-törvény ellen (2021.7.8.); Állásfoglalás a jogállamiság súlyos megsértésének egyértelmű veszélyéről Lengyelországban (2020.9.17.)