Megerősített uniós szabályok a pénzmosás, az adókikerülés és a terrorizmus finanszírozása ellen

Ma hatályba lépett a negyedik pénzmosási irányelv, amely megszilárdítja a meglévő szabályokat és az eddiginél hatékonyabbá teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet, valamint az adókikerülés megelőzése végett növeli az átláthatóságot.

A tagállamoknak máig, azaz 2017. június 26-ig kellett bejelenteniük a negyedik pénzmosási irányelv nemzeti jogba átültetését. Az irányelv hatályba lépésekor már előrehaladott szakaszban járnak az Európai Parlament és a Tanács között az irányelvet tovább erősítő különleges intézkedésekről szóló párbeszédek.

A Bizottság ma közzéteszi azt a jelentést is, amely támogatja a tagállami hatóságokat, hogy a gyakorlatban jobban tudják kezelni a pénzmosással kapcsolatok kockázatokat. Ahogy azt az új irányelv előírja, a Bizottság értékelte, hogy a különböző ágazatok és pénzügyi termékek esetében mekkora a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása előfordulásának kockázata. A ma közzétett jelentés azonosítja a leginkább kockázatnak kitett területeket és a bűnözők által az illegális források tisztára mosására leggyakrabban használt technikákat.

A meglévő szabályok megerősítése

A negyedik pénzmosási irányelv az alábbi módosítások révén erősíti meg a meglévő szabályokat:

  • a bankok, jogászok és könyvelők kockázatértékelési kötelezettségeinek megerősítése;
  • a vállalatok tényleges tulajdonlására vonatkozó egyértelmű átláthatósági követelmények megállapítása;
  • az egyes tagállamok pénzügyi információs egységei közötti együttműködés és információcsere segítése;
  • koherens politika kialakítása az olyan harmadik országok irányában, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szabályokkal a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen;
  • az illetékes hatóságok szankcionálási hatásköreinek megerősítése.

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a pénzmosással, illetve a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok alakulását, és legkésőbb 2019 júniusáig, majd azt követően kétévente közzé teszi e kockázatok friss elemzését. (A teljes közlemény itt olvasható.)
 

A negyedik pénzmosási irányelv

A pénzátutalásokról szóló rendelet

A szupranacionális kockázatértékelési jelentés

A pénzügyi információs egységekről szóló munkadokumentum

Hatályba léptek a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokat megkönnyítő új szabályok
 
Az Európai Unió egész területén ma léptek hatályba a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások új szabályai. A Bizottság 2012-ben tett javaslata alapján az uniós jogalkotók 2015-ben fogadták el ezeket a szabályokat. Céljuk, hogy segítsék a követelésbehajtást a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban.

E szabályok a tagállamközi követelésbehajtásra vonatkozó kollektív eljárások eredményességének és hatékonyságának biztosításával megkönnyítik a vállalkozások számára a szerkezetátalakítást, a hitelezők számára pedig pénzük visszaszerzését.

A rendelet a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban előforduló eltérő nemzeti szabályokból adódó összeütközések feloldására helyezi a hangsúlyt, és az EU egész területén biztosítja a fizetésképtelenséggel kapcsolatos ítéletek elismerését. Így a jogbiztonság megszilárdítása révén támogatást nyújtanak a vállalkozásoknak és a beruházásoknak, valamint megakadályozzák a „csődturizmus” kialakulását. (A teljes közlemény itt olvasható.)

Rendelet a fizetésképtelenségi eljárásról

Ajánlás az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről

Fizetésképtelen vállalkozások: korai szerkezetátalakítással a növekedés támogatásáért és a munkahelyek védelméért