Menedékügy: több szolidaritást a tagállamok között

A jelenlegi szabályok nem a tagállamok közötti méltányos felelősségmegosztást szolgálják. Az unió frontországai aránytalanul nagy terhet viselnek a menedékkérők rájuk háruló regisztrációja és fogadása miatt. További források szükségesek a kiutasítottak eljárásának gyors és tisztességes lebonyolítására.

Az EP bírálja, hogy az érvényben lévő menedékügyi jogszabályok sem a tagállamok közti méltányos felelősségmegosztást, sem a menedékügyi eljáráshoz való gyors hozzáférést nem biztosítják. A képviselők szerint a 2013-i Dublin III. rendelet „aránytalan felelősséget ró a tagállamok egy kisebb részére, különösen tömeges beáramlás esetén”.

A rendelet meghatározza, hogy mely tagállamnak kell foglalkoznia a menedékkérelemmel. A jogszabályról szóló plenáris állásfoglalásban a képviselők szolidaritáson alapuló eljárás létrehozását szorgalmazzák azért, hogy a menedékjogot mint alapvető jogot tiszteletben tartsák az Európai Unióban, és hogy a tagállamok egyenlő mértékben osztozzanak a menedékkérőkért vállalt felelősségen. A jogszabályról szóló állásfoglalást 448 szavazattal, 98 ellenszavazat és 149 tartózkodás mellett fogadták el.

A Parlament az eddiginél méltányosabb szabályzást kér, mivel a tagállamok nem megfelelően alkalmazzák a menedékügyi eljárásért felelősséggel tartozó országot meghatározó kritériumok hierarchiáját – az „első belépés szerinti ország” kritériuma különösen eltúlzott súllyal esik latba. A menedékkérők tagállamok közötti átadásának nem hatékony végrehajtása aránytalanul nagy nyomásnak teszi ki Görögországot, Olaszországot, Máltát, Ciprust és Spanyolországot.

A képviselők sajnálatukat fejezik ki, hogy a Parlamenttel ellentétben a Tanács nem fogadott el álláspontot a dublini rendelet reformjáról szóló 2016-os javaslatról, és a jogszabályok átdolgozásának megakasztása miatt az unióban „még mindig ugyanazok a szabályok vannak érvényben, amelyek alkalmatlannak bizonyultak a tömeges beáramlások kezelésére”. A képviselők hangsúlyozzák, hogy az egyik tagállamból egy befogadó másik tagállamba való eseti áthelyezésekről szóló megállapodások nem helyettesítik a harmonizált és fenntartható közös európai menekültügyi rendszert, és a dublini rendszer megreformálásáig további forrásokat és eszközöket kérnek a frontországok számára.

A Parlament egy másik állásfoglalást is elfogadott  visszatéréseket szabályzó, jelenleg érvényben lévő irányelv végrehajtásáról. A képviselők az 512 szavazattal, 134 ellenszavazat és 49 tartózkodás mellett elfogatott állásfoglalásban kiemelik, hogy „a hatékony visszatérési politika a jól működő uniós menekültügyi és migrációs politika egyik kulcsfontosságú eleme”, megjegyezve, hogy 2015. óta a végrehajtott visszatérési határozatok száma ugyan folyamatosan csökken, de nem feltétlenül azért, mert kevesebben lépnek be szabálytalanul az unió területére.

A Parlament szerint az uniós visszatérési politika hatékonyságát azonban nem pusztán a visszaküldési aránnyal kellene mérni, hanem harmadik országból származó, illegálisan az unióban tartózkodók visszaküldésekor meg kellene vizsgálni a visszatérések tartósságát és az alapvető jogokat szavatoló biztosítékok érvényesülését, és az eljárási garanciák tiszteletben tartását is.

A képviselők szerint a tagállamoknak elegendő munkaerőt és megfelelő képzést kellene biztosítaniuk a kiutasítási határozatok meghozataláért és végrehajtásáért felelős hatóságok számára, és lehetőség szerint a harmadik országból érkezettek önkéntes távozását kellene előnyben részesíteni. A képviselők megismétlik: a kísérő nélkül érkező kiskorúakat nem lenne szabad visszaküldeni, kizárólag abban az esetben, ha a visszatérés bizonyíthatóan a saját érdeküket szolgálja.

A két jogszabály hétfői vitájában nem szólalt fel magyar képviselő.

Az Állampolgári Jogi Bizottság most vizsgálja a jelenleg érvényben lévő visszatérési irányelv módosításáról szóló 2018-i bizottsági javaslatot.

Az elfogadott szövegek itt lesznek olvashatók (2020.12.17.)
A két vita felvételről (2020.12.14.)
Az eljárás lépései (2019/2206(INI) – Dublin III. rendelet, angolul)
A név szerinti szavazások eredménye (2020.12.17.)
Az eljárás lépései (2019/2208(INI) – visszatérési irányelv, angolul)
EP kutatószolgálat: Reform és a Dublini rendszer (2020.9.30., angolul)
Sajtóközlemény: Dublini reform – kezdődhetnek a tárgyalások (2017.11.16.)