Menekültügyi szabályozás: kötelezettségszegési eljárások Magyarország ellen

Az Európai Bizottság ma úgy döntött, hogy kiegészítő felszólító levelet küld Magyarországnak, mivel az ország menekültügyi jogszabályait továbbra is nagymértékben összeegyeztethetetlennek tartja az uniós joggal.

Ez a kiegészítő felszólító levél a Bizottság 2015 decemberében indított eljárásának nyomon követését szolgálja, ugyanakkor új aggályokat is ismertet a magyar menekültügyi törvénynek az idén márciusban bevezetett módosításaival összefüggésben.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 2015. évi felszólító levélben azonosított öt probléma közül hármat, amelyek legfőképp a menekültügyi eljárásokat érintették, továbbra sem orvosoltak. A levél emellett felhívja a figyelmet a 2017-ben módosított magyar menekültügyi törvény új, az uniós joggal összeegyeztethetetlen elemeire is 

Az összeegyeztethetetlenség főként e három területen nyilvánul meg:

a menekültügyi eljárások, a visszatérésre vonatkozó szabályok és a befogadási feltételek. A Bizottság úgy véli, hogy a magyar jogszabályok nem állnak összhangban az uniós joggal, különösen a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvvel, a visszatérési irányelvvel, a befogadási feltételekről szóló irányelvvel, valamint az Alapjogi Charta több rendelkezésével. (A teljes közlemény a döntésről itt olvasható.)

* * * 

A különböző ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a polgárok és a vállalkozások érdekében biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását. Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéddel próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Ha a helyzetet a párbeszéddel nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat. A Bizottság ma egy kiegészítő felszólító levelet, valamint két, indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, amelyben felkéri az országot, hogy teljes mértékben alkalmazza az uniós jogszabályokat.

* * * 
A Bizottság felszólította Magyarországot és négy másik tagállamot, hogy teljes mértékben ültesse át nemzeti jogába a Szolvencia II (2009/138/EK) és az Omnibus II (2014/51/EU) irányelveket. Ezen irányelvek a korábban „Szolvencia I” néven ismert 14 biztosítási és viszontbiztosítási irányelv helyébe léptek. Céljuk, hogy biztosítsák a biztosítótársaságok pénzügyi stabilitását annak érdekében, hogy azok a nehéz időkben felmerülő kockázatokat fedezni tudják.

A Bizottság emellett felkérte Magyarországot és hét másik tagállamot az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó uniós szabályok teljes körű átültetésére. Az irányelv fő célja, hogy közös keretet hozzon létre az alternatív üzemanyagok európai infrastruktúrájának széles körű bevezetéséhez. (A teljes közlemény itt olvasható.)

Bővebben az uniós kötelezettségszegési eljárásokról

A kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos határozatok tára

Az uniós kötelezettségszegési eljárások

A Magyarország menekültügyi szabályozása miatt 2015 decemberében indított kötelezettségszegési eljárás

A Szolvencia II irányelv és az Omnibus II irányelv

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó uniós szabályok (a 2014/94/EU irányelv)