Online, ingyenesen is hozzáférhetünk – megjelent a magyar nyelv nagyszótárának VII. kötete

Eddig is tudtuk, hogy nagyon gazdag a magyar nyelv. De hogy ennyire! A magyar nyelv nagyszótárának VII. kötetében 1771 szócikk, 1753 önálló, illetve 568 alcímszó, valamint 35 536 példamondat szerepel. És még csak az e betűvel kezdődő szavaknál, illetve azok egy részénél tartunk!

A most megjelent VII. kötet az elmúlt csaknem negyed évezred szókincséből merít, az el szótól az elzüllik szóig bezárólag. A kötetet, valamint a szótár online változatának fejlesztéseit az Akadémia Nyelvtudományi Intézetében mutatták be ma a szinte sziszifuszi munkát végző csapat tagjai.

A sajtóbemutatót megtisztelte Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki eddig is támogatta, most pedig hosszan méltatta e nagy akadémiai vállalkozást. Tompa Andrea író a szótár irodalmi és kulturális értékéről, fontosságáról, valamint az irodalom és szótár kapcsolatáról beszélt – úgy, ahogyan azt egy írónak és egy nagy tekintélyű színikritikusnak kell. Olyan szavakat használva, amelyek nincsenek benne talán egyetlen magyar szótárban sem – de remény szerint egyszer benne lesznek, ha éppen oda jutnak az abc-ben a következő kötetek szerkesztői.

Először a rendezvény házigazdája, Prószéky Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója mondott bevezetőt, gratulált a húsz-egynéhány tagú csapat munkájának. Mint azt a sajtóbemutató után megtudtam, a szótárban nincsenek benne összes használt és nyomtatásban megjelenő szavaink – nem szerepelnek benne például tulajdonnevek, településnevek és olykor jelzők sem… Mondjuk az a szó, hogy Elek (bocsánat, hogy hazabeszélek) amely egy Békés megyei település neve, nem része a szótárnak, de az eleki szó sem – „én eleki vagyok” – pedig ez valójában jelző. Ugyanígy hiába keresnénk a számneveket – tudtam meg Kemény Gábor nyelvésztől, a szótár egyik lektorától, hiszen akkor végtelen lenne a kötetek száma, mivel a számok világa is az…

Tudni kell, hogy nem egyszerűen szótárról vagy lexikonról van szó: a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása jó 240 esztendő történelmi, társadalmi változásainak nyelvi lenyomatát mutatja be. A több mint húsz kötetesre tervezett mű legfőbb célja a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása – ahogyan az alkotók vélik.

A történeti jellegű értelmező szótár a mai szókészlet mellett a nyelvtörténeti korszakok szótörténeti változásait is bemutatja. Abban is kivételes, hogy a szavak lexikográfiai leírását nem már létező szótárak, hanem a saját összeállítású szöveggyűjteményben található adatok elemzésével végzi. Ez azért hasznos, mert így eredeti példamondatokkal mutatja be a címszavak jelentéseit. A szótárat úgy is olvashatjuk, mint egyfajta irodalmi szöveggyűjteményt, amely példamondataiban a magyar írók és költők különböző generációinak műveiből válogat – egyebek között.

A sorozat mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett a különféle csoport- és rétegnyelvek, nyelvjárások és szlengek szókészletét is felvillantja.

A Nagy Magyar Szótár elkészítéséről még 1830-ban (!) döntött a Magyar Tudós Társaság, ám a modern nagyszótár adatgyűjtése csak 1985-ben kezdődött meg, elektronikusan rögzített és adatbázisként használható szövegtest, azaz korpusz összeállításával. Az évtizedekig tartott gyűjtőmunka eredményeként 2015-re egy kb. 30 millió szövegszavas, 1772–2010 között keletkezett szövegeket tartalmazó adatbázis jött létre.

A mai kor szellemének megfelelve a szótár webes formában is elérhető. A keresést megkönnyítve, a szócikkek xml-formátumú dokumentumok szerkesztésére szolgáló programmal íródtak, és a szócikkek fizikai megjelenésének paramétereit logikai címkékhez rendelték hozzá – ahogyan a szoftver-szakértők fogalmaznak.

 „Ma már nem kérdés, alkalmazkodnunk kell a generációkhoz köthető társadalmi változásokhoz, éppen ezért nagyon fontosnak tartottuk a szótár internetes elérését. Óriási erőket mozgósítottunk, hogy mindez megvalósulhasson. A lexikográfus munkáját informatikus, filológiai szakember, valamint hatalmas lexikográfiai tapasztalattal rendelkező belső lektorok, csapata segíti” – mondta Ittzés Nóra, A magyar nyelv nagyszótárának főszerkesztője. 

Ami különösen fontos: a www.nagyszotar.nytud.hu címen tudunk okosodni ingyenesen – a szótár hihetetlenül gazdag tudásanyagából.

A könyv már megjelent, a Líra és Libri könyváruházakban kapható elsősorban, a benne található szellemi értékhez képes igen olcsón. Aki az Akadémia Nyelvtudományi Intézetben, azaz a kiadónál vásárolja meg – ezt és a régebbei köteteket egyaránt – további kedvezményeket kaphat.